Rentmeester

U bent rentmeester en beheert (agrarische) gronden voor particuliere grondeigenaren, stichtingen, projectontwikkelaars of overheden. Omdat uw opdrachtgever een groen hart heeft en mogelijkheden ziet om een bijdrage te leveren aan de energietransitie, bent u aan het oriënteren op de mogelijkheden. Wellicht is een gedeelte van de gronden die u beheert geschikt voor de bouw van een zonnepark. Of heeft uw opdrachtgever landbouwgrond te koop of te huur? Dan komen wij graag met u in contact!

Nieuwe inkomstenbron: Zonneparken

Genereer inkomsten voor uw opdrachtgever met grond waarmee op dit moment weinig wordt gedaan. Sunvest ontwikkelt, financiert, bouwt en exploiteert zonneparken. Wij onderscheiden ons als één van de weinige ontwikkelaars, door zelf parken te bouwen én te exploiteren. Onze projecten komen tot stand door goed overleg met overheden en in nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden en omwonenden. Wij besteden veel aandacht aan een zorgvuldige landschappelijke inpassing, flora en fauna. Hierdoor worden planologische procedures soepel doorlopen.

Hoge inkomsten per hectare

Sunvest is altijd opzoek naar percelen grond om zonneparken te realiseren. Zonneparken kunnen een interessante bron van inkomsten zijn. Een zonnepark levert al snel 5000 tot soms wel 8000 euro per hectare op!

Waarom Sunvest

  • Sunvest heeft planologen en agrarische specialisten in dienst om de beste mogelijkheden voor uw grond te bepalen en het ontwikkelingsproces zo efficiënt mogelijk te doorlopen;
  • 100% Nederlands: onze projecten worden met Nederlands geld ontwikkeld en gefinancierd;
  • Afspraak is afspraak: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen;
  • Een toegewijd team met specialisten van Sunvest;
  • In tegenstelling tot andere ontwikkelaars hebben wij een lange termijn focus: Wij bouwen de zonneparken zelf, en houden ze ook in eigendom.

Als rentmeester de mogelijkheden onderzoeken voor uw opdrachtgever?

Dan komen wij graag met u on contact! U kunt ons bereiken op 030 265 8512 (optie 4) of mail naar info@sunvest.nl
Klik hier voor onze contactgegevens.