Rentmeester

U bent rentmeester en beheert (agrarische) gronden voor particuliere grondeigenaren, stichtingen, projectontwikkelaars of overheden. Omdat uw opdrachtgever een groen hart heeft en mogelijkheden ziet om een bijdrage te leveren aan de energietransitie, bent u aan het oriënteren op de mogelijkheden. Wellicht is een gedeelte van de gronden die u beheert geschikt voor de bouw van een zonnepark. Of heeft uw opdrachtgever landbouwgrond te koop of te huur? Dan komen wij graag met u in contact!

Nieuwe inkomstenbron: Zonneparken

Genereer inkomsten voor uw opdrachtgever met grond waarmee op dit moment weinig wordt gedaan. Sunvest ontwikkelt, financiert, bouwt en exploiteert zonneparken. Wij onderscheiden ons als één van de weinige ontwikkelaars, door zelf parken te bouwen én te exploiteren. Onze projecten komen tot stand door goed overleg met overheden en in nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden en omwonenden. Wij besteden veel aandacht aan een zorgvuldige landschappelijke inpassing, flora en fauna. Hierdoor worden planologische procedures soepel doorlopen.

Hoge inkomsten per hectare

Sunvest is altijd opzoek naar percelen grond om zonneparken te realiseren. Zonneparken kunnen een financieel aantrekkelijke bron van inkomsten zijn. Een zonnepark levert al snel jaarlijks  € 5.000,- tot soms wel € 8.000,- per hectare op! En bij verkoop tot aan 2 keer de agrarische waarde.

Als rentmeester de mogelijkheden onderzoeken voor uw opdrachtgever?

Dan komen wij graag met u on contact!
U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar Lennart@sunvest.nl