Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Schets zonnepark Hooibroeken

Afgelopen week werd bekend dat de aangevraagde SDE++ subsidie voor Zonnepark Hooibroeken formeel is toegekend. Dit is een zeer belangrijke stap in de richting van de  realisatie van het zonnepark. Dankzij deze subsidie heeft het zonnepark de komende 15 jaar een gegarandeerde inkomstenstroom. En nu ook de netwerkaansluiting geregeld is kunnen de voorbereidingen verder.

SDE++ subsidie
SDE ++ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. Met deze regeling stimuleert de overheid zowel de productie van duurzame energie als CO2-verlaging. Zo zorgt de overheid ervoor dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Met de SDE++ subsidie vergoedt de overheid tot een bepaalde hoogte het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie (opbrengsten). De subsidie geldt voor de hoeveelheid opgewekte energie gedurende 15 jaar.

Aansluiting op het elektriciteitsnetwerk
Ook de aansluiting van het zonnepark op het elektriciteitsnetwerk van Enexis is inmiddels formeel bevestigd. En dat betekent dat de duurzame energie die het zonnepark straks gaat produceren ook daadwerkelijk aan het net geleverd kan worden. Naar verwachting kan er in de tweede helft van 2023 gestart worden met de bouw van het zonnepark

Zonnepark Hooibroeken
Energiek Heusden en projectontwikkelaar Sunvest gaan op grond aan de Polderweg 1 in Oudheusden een Natuurlijk zonnepark realiseren van ruim 20 hectare. Hiervoor is Zonnepark Hooibroeken B.V. opgericht waarin Sunvest en Energiek Heusden hun belangen in het park onderbrengen: eigendom, zeggenschap en winst, ieder 50%.  Hiermee is via Energiek Heusden geregeld dat de financiële revenuen uit het park voor de helft in Heusden terecht komen

Enkele kengetallen:

  • 23,5 hectare.
  • 000 panelen.
  • Jaaropbrengst ongeveer 30 miljoen kWh; voldoende voor 10.000 huishoudens.
  • 22 miljoen kilo minder CO2-uitstoot per jaar.

Meer informatie en meedoen?
Meer informatie over het project Zonnepark Hooibroeken vind je op de projectpagina en is te vinden op de website van Energiek Heusden (www.energiekheusden.nl). Je kunt jezelf hier ook alvast aanmelden als je als inwoner of bedrijf interesse hebt in financiële deelname aan het project.

Dit bericht is overgenomen van heusdennieuws

Tags :
Delen: