Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Revelhorst Zutphen ingang

Sunvest ontwikkelt, bouwt en exploiteert Natuurlijke Zonneparken. Dit zijn parken die groene energie leveren én een bijdrage leveren aan het verbeteren van de lokale biodiversiteit. Het betekent dat we parken ontwikkelen met een zorgvuldige landschappelijke inpassing met veel aandacht voor de ontwikkeling van gebiedseigen flora en fauna op het park.

Het zonnepark Cothen is gelegen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Gezien het feit dat het park dicht tegen de kern van Cothen aan ligt is er intensief samengewerkt met de lokale gemeenschap. Sunvest heeft in dit project zeer veel aandacht gegeven aan de landschappelijke inpassing van haar park. Dit om het draagvlak bij de omwonenden niet te verliezen.

In augustus 2021 zal de bouw van het zonnepark starten maar een groot gedeelte van de landschappelijke inpassing is al aangelegd. De inpassing bestaat uit een groene strook waardoor er een bufferzone wordt gecreëerd tussen de woningen in Cothen en het zonnepark. Omdat het project in het foerageergebied van de steenuil ligt zullen er, tezamen met de lokale vogelwerkgroep, extra nestkasten worden geplaatst. Daarnaast zal er alleen gebouwd worden van augustus tot januari om de steenuilen niet te storen in de voortplantingsperiode.

Het Zonnepark Cothen wordt gefinancierd door Commerzbank AG. De EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) heeft een deel van de financiering verstrekt middels een achtergestelde lening. De gelden voor deze lening zijn ingelegd door de leden van de coöperatie. Dit zijn inwoners van Wijk  Bij Duurstede.

ProfiNRG zal het zonnepark bouwen. De door Zonnepark Cothen geproduceerde stroom wordt verkocht aan OM |Nieuwe Energie. OM is energie collectief van tientallen energie coöperaties in Nederland. Ze hebben geen winstoogmerk. De eerste stroom op het net wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2022. De GvOs zullen worden afgenomen door de lokale energie coöperatie EWEC.

Voor meer informatie over het project verwijzen we graag naar de projectpagina op www.sunvest.nl/zonnepark-cothen

Tags :
Delen: