Recent Post
Categories

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Europese green deal poster

Waar moet je aan denken bij een Green Deal?

Sunvest en de Europese Green Deal

De Europese Unie heeft als doelstelling om in 2050 het eerste klimaat neutrale continent ter wereld te zijn. Dit houdt in dat in 2050 de netto uitstoot van broeikasgassen van Europa teruggebracht is naar nul.  Om klimaatverandering tegen te gaan en de biodiversiteit te beschermen heeft zij hiervoor de Europese Green Deal opgesteld.

Twee belangrijke pijlers van deze Europese Green Deal zijn de transitie naar duurzame energiebronnen en het behoud en herstel van ecosystemen en biodiversiteit. Dit zijn twee aspecten waar Sunvest dagelijks actief aan bijdraagt met de ontwikkeling van natuurlijke zonneparken.

Door middel van zonnepanelen wordt er duurzame energie opgewekt zonder uitstoot van broeikasgassen. Deze zonne-energie kan de elektriciteit vervangen die nu nog veel geproduceerd wordt in vervuilende kolencentrales. Een zonnepark van 10 hectare kan al snel genoeg elektriciteit leveren voor bijna 4.000 huishoudens. Op deze manier dragen zonneparken dus direct bij aan de energietransitie naar duurzame energie.

In haar natuurlijke zonneparken streeft Sunvest er altijd naar om de natuurwaarde en de biodiversiteit te vergroten naast het opwekken van duurzame zonne-energie. Dit wordt gerealiseerd door groenstroken aan te leggen en het planten van streekgebonden planten en bloemen, en ruimte te bieden aan allerlei diersoorten zoals insecten, vogels, vleermuizen en konijnen.

 

Wil u meer lezen over de Europese Green Deal?

 

Bijdragen aan de Europese Green Deal?

Sunvest zoekt agrarische ondernemers met percelen vanaf 10  hectare. Een zonnepark levert al snel jaarlijks € 5.000,- tot soms wel € 8.000,- per hectare op. Als u uw grond verkoopt, kan dit tot 2 keer de agrarische waarde opleveren. Wij verzorgen de ontwikkeling van een zonnepark inclusief vergunningsaanvraag, aansluiting, omgevingscommunicatie, financiering, bouw en exploitatie van het park.

 

Meer weten?

Neem contact op met Jeroen Schmaal: 030 – 341 0999 of jeroen@sunvest.nl

Tags :
Share :