Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Omvormer

Stilte is gezond en daarom gaan we geluidvervuiling tegen 

Afgelopen Zero Waste Week lieten we zien hoe Sunvest zich inzet om vervuiling bij zonneparken tegen te gaan. Al is de Zero Waste Week voorbij, gaan we door met het vinden van duurzame oplossingen tegen vervuiling en verspilling. Hierbij is geluidvervuiling ook een belangrijk onderwerp. Maar wat is geluidvervuiling eigenlijk?  

Zonnepanelen produceren zelf geen geluid. Echter, voor zonneparken zijn omvormers en transformatorhuisjes nodig om de stroom om te zetten, zodat die geschikt is voor het elektriciteitsnet. De vermogens van deze omvormers zijn door de jaren heen groter geworden. Hierdoor zijn sommige van deze apparaten geluid, of meer geluid, gaan produceren. Het gaat met name om geluid van ventilatoren die nodig zijn voor de koeling van de apparatuur. 

Vorig jaar liep Sunvest tegen dit probleem aan toen de omwonenden van twee van onze zonneparken aangaven dat zij geluidshinder ervaarden. Sunvest streeft ernaar om zonneparken te ontwikkelen met meerwaarde voor de lokale omgeving. Daarom is geluidsvervuiling een onderwerp dat wij erg serieus nemen want stilte is gezond.  

Kritiek 

De geluidshinder in twee van onze zonneparken kwam mede aan het licht door het prachtige zomer weer. Als gevolg waren de ventilatoren van het zonnepark hard aan het werk vanwege de hoge stroomproductie en de bijkomende warmte.  Afstand tot de omwonenden speelde in deze situatie ook een rol. In beide gevallen stonden de omvormers en ventilatoren dicht bij de bewoonde wereld. Daarnaast speelt de mate van achtergrondgeluid een belangrijke rol; in een stille omgeving wordt meer overlast ervaren dan in een omgeving waar al een beetje achtergrondgeluid is, bijvoorbeeld van een nabijgelegen autoweg of industrie. Dit belemmerde helaas de lokale meerwaarde van het zonnepark waar Sunvest nu juist zo hard naar streeft. 

Oplossingen 

Daarom nam Sunvest deze kwestie serieus en zijn wij toen gestart met het nemen van maatregelen. We hebben de omvormers voorzien van geluidsabsorberende kasten (zie afbeeldingen). Er zijn geluidsmetingen uitgevoerd door een gespecialiseerd onderzoeksbureau en deze worden op dit moment geëvalueerd. De eerste resultaten lijken positief. We blijven hieraan werken en we blijven in contact met de lokale omgeving.  

Vervolg 

Ondanks dat de omvormers al voldeden aan de wettelijke geluidsnormen vond er toch geluidsvervuiling plaats. In beide gevallen was de subjectieve waarneming van het geluid een reden voor Sunvest om maatregelen te nemen.  Sunvest leert hiervan en bewaakt de geluidsniveaus om eventuele overlast voor nabijgelegen gemeenschappen te minimaliseren. Daarom zetten we de geluidsnorm lager dan de wettelijke norm, en kiezen we veel preciezer de locatie van de omvormers en de transformatorhuisjes in alle nieuwe plannen. Wanneer nodig houden we rekening in het ontwerp met het plaatsen van geluidsabsorberende kasten. 

Door onze geïntegreerde aanpak en de samenwerking met de lokale omgeving blijven wij van elkaar leren om onze zonneparken te verbeteren. 

Voor meer informatie over geluidsvervuiling kunt u contact opnemen met ons via info@sunvest.nl 

Tags :
Delen: