Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Situatieschets zonnepark Lanakerveld Maastricht
Sunvest heeft de aanbesteding van de gemeente Maastricht gewonnen voor de aanleg van een zonneweide op het Lanakerveld van ongeveer 41 hectare. Op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding kreeg Sunvest de voorkeur boven veertien andere kandidaten. De zonneweide Lanakerveld draagt bij aan de ambitie van de gemeente Maastricht om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Op de toekomstige zonneweide Lanakerveld, aan de noordkant van Maastricht, komen ongeveer 135.000 zonnepanelen te liggen. Van de ruim 41 hectare zal 31 hectare bebouwd worden met zonnepanelen, voldoende voor een jaarproductie van ruim 50 MWh en een CO2-reductie van ca. 30.000 ton per jaar. De zonneweide voorziet hiermee in de energievoorziening van zo’n 20.000 huishoudens.

Natuurlijke Zonneparken

Sunvest onderscheidt zich door het ontwerpen, bouwen en exploiteren van Natuurlijke Zonneparken. Natuurlijke Zonneparken excelleren door hun goede landschappelijke en maatschappelijke inpassing. Dit betekent dat een deel van de zonneweide ingericht zal worden met veel aandacht voor ecologie, archeologie, waterhuishouding, educatie en recreatie. Op basis hiervan zal zonneweide Lanakerveld dan ook – als één van de eersten in Nederland – een NISP-certificatie (Nature Inclusive SolarParks) krijgen.

Samenwerking

Sunvest werkt veelvuldig samen met lokale partners. Voor zonneweide Lanakerveld werkt Sunvest samen met de Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie (EMEC). Dit is een initiatief van Maastrichtenaren die vinden dat er meer duurzame energie moet worden opgewekt in de gemeente. Samen met EMEC gaat Sunvest de komende periode in gesprek met de omwonenden om haar initiatief verder uit te werken tot een definitief ontwerp. Naast EMEC werkt Sunvest in dit project onder andere samen met  de adviesbureaus INNAX, Haver Droeze en de stichting Schooldakrevolutie.

Participatie

In het initiatief van Sunvest kunnen bewoners en lokale organisaties maximaal financieel meeprofiteren. Voor zonneweide Lanakerveld betekent dit, dat Maastrichtenaren via een coöperatie zonnepanelen huren of kopen en zo voor zichzelf duurzame energie kunnen opwekken. Postcoderoosdeelnemers profiteren hierbij ook van de belastingaftrek voor duurzame energie. Daarnaast faciliteert crowdfunder ZonnepanelenDelen dat alle geïnteresseerden kunnen investeren in het project.

René Hanssen, directeur Sunvest:  “We hebben als doelstelling dat de inwoners en organisaties van de gemeente Maastricht laagdrempelig op zeer diverse wijzen maximaal financieel kunnen participeren in onze zonneweide.”

Sunvest

Sunvest is een 100% Nederlands gefinancierde projectontwikkelaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van zonne-energie projecten. Sunvest is een dochterbedrijf van ProfiNRG en wordt ondersteund door Green Giraffe voor de ontwikkeling en financiering van de projecten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Joël Nolten, projectontwikkelaar Lanakerveld, joel@sunvest.nl, 030 341 0999

Tags :
Delen: