Maarssenbroeksedijk 37, Utrecht
info@sunvest.nl

SDE subsidie voor Zonnewoud Zeewolde

SDE subsidie ontvangen voor Zonnewoud Zeewolde

In het voorjaar van 2020 heeft Sunvest de omgevingsvergunning verkregen voor Zonnewoud Zeewolde. In het najaar van 2020 heeft Sunvest de SDE subsidie aangevraagd voor Zonnewoud Zeewolde. Nu heeft Sunvest afgelopen week SDE subsidie ontvangen voor dit project. Dat betekent dat Zonnewoud Zeewolde nu echt gebouwd kan gaan worden! Als alles volgens planning gaat kan het Zonnewoud in het derde kwartaal opgeleverd worden en elektriciteit opwekken voor de omgeving. Naast het opwekken van Duurzame elektriciteit wordt het Zonnewoud vrij toegankelijk voor publiek overdag. Hier kunnen kinderen spelen en leren over de energietransitie en duurzame elektriciteit. Ook kunt u genieten van de natuur in Zonnewoud Zeewolde.

ZeewoldeZon

Als u lid bent van de lokale energiecoöperatie ZeewoldeZon kunt u straks duurzame elektriciteit afnemen dat opgewekt is in het Zonnewoud bij u in de buurt! Over de mogelijkheden hiervan krijgt u later meer informatie. Wilt u lid worden of heeft u andere vragen dan kunt u mailen naar: info@zeewoldezon.nl

 

Regionale Energie Strategie Noord Holland definitief

De Regionale Energie Strategie (RES) van Noord-Holland Noord en Noord Holland Zuid zijn deze week definitief geworden. De RES bevat onder andere de zoekgebieden voor wind- en zonneparken. Via de volgende website kunt u op de kaart kijken welke gebieden worden aangewezen als geschikte locaties voor zon- en windenergie. https://energieregionhz.nl/res-viewer

De groene en gele gebieden op de kaart worden aangemerkt als geschikte gebieden voor zonneparken.

Interesse?

Heeft u grond in een van de groene of gele zoekgebieden voor zonne-energie van de RES van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid? Wilt u weten of uw perceel een geschikte locatie is voor een Natuurlijk Zonnepark? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! U kunt Wilfried bereiken op 030 341 0999 of mail naar Wilfried@sunvest.nl

 

Informatieavond Zonnepark Hooibroeken

Gisterenavond hield Sunvest samen met energiecöoperatie Energiek Heusden een digitale inloopavond. Onderwerp van de avond was het plan voor een natuurlijke Zonnepark met de naam Hooibroeken aan de Polderweg in Oudheusden. Dit park levert straks stroom voor omgerekend ca 10.000 huishoudens. Nu de gemeente Heusden het park heeft aangewezen als projectlocatie zijn we bezig met de vergunningaanvraag. Onderdeel daarvan is het informeren van de omgeving en het ophalen van feedback. Voor deze digitale inloopavond waren de inwoners van Oudheusden uitgenodigd. In totaal ‘bezochten’ zo’n 60 mensen de avond online.

Vragen en feedback

De uitzending van de avond werd gedaan vanuit gebouw de  Caleidoscoop in Vlijmen. Op de foto Voorzitter Frie van Hulten (midden) en Secretaris Rinus Zebregts (rechts) van het bestuur van Energiek Heusden. Aan het woord is wethouder Mart van der Poel uit Heusden, die de Energietransitie in zijn portefeuille heeft. Er werden door de toeschouwers tientallen vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, die grotendeels in de uitzending werden behandeld. Dat varieerde van vragen hoe er omgegaan wordt met de inkomsten uit het zonnepark, nu 50% van het park in handen komt van de lokale gemeenschap en opmerkingen over het recreatieveld wat voorzien is, waarvoor de angst bestaat dat dit verandert in een hangplek. Daar gaan we dus naar kijken of het wel zo’n goed plan is, of dat we bijvoorbeeld het recreatieveld moeten vervangen door meer natuur in het plan.

Een verslag van de avond is binnenkort op onze website te vinden onder Project Zonnepark Hooibroeken. Op 17 mei organiseren we op dezelfde wijze een avond voor de gehele gemeente Heusden.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Zonnepark Hooibroeken kunt u kijken op onze projectpagina Zonnepark Hooibroeken  of op de website van Energiek Heusden.

Vragen, opmerkingen en suggesties kunt u tot 26 april aan ons sturen op het speciale e-mailadres: hooibroeken@energiekheusden.nl

 

Artikel EWEC in duurzaamheidskrant Wijk Bij Duurstede

Sunvest ontwikkeld meerdere zonneparken in de gemeente Wijk bij Duurstede. Bij Zonnepark Cothen werkt Sunvest samen met Eigen Wijkse Energie Coöperatie (EWEC).  EWEC is de lokale energie coöperatie en is betrokken bij vier zonneparken in de gemeente waarvan er 2 zonneparken door Sunvest ontwikkeld worden. Door een samenwerking met EWEC zullen de omwonenden van het zonnepark en inwoners van de hele gemeente ook optimaal profiteren van het zonnepark.

EWEC heeft een artikel gepubliceerd in de duurzaamheidskrant van de gemeente Wijk bij Duurstede. Hierin vertellen zij onder andere over de verschillende zonneparken die gepland zijn in de gemeente waarbij zij betrokken zijn.

Ook worden inwoners van Wijk bij Duurstede opgeroepen om mee te denken over goede ideeën voor een omgevingsfonds. Uit de opbrengsten van het zonnepark zal er jaarlijks een bedrag geschonken worden aan het omgevingsfonds. Deze bijdrage kunnen zij vrij kunnen besteden ter bevordering van maatschappelijke doelen in Cothen en gemeente Wijk bij Duurstede.

Het volledige artikel kunt u hier lezen in de duurzaamheidskrant van Wijk bij Duurstede.

Meer informatie

Wilt u meer weten of zonnepark Cothen en de samenwerking met EWEC? Meer informatie over dit zonnepark kunt u vinden op de Projectpagina van Zonnepark Cothen  of op de pagina van EWEC.

 

Positief besluit B&W Zonnepark Hooibroeken

Na een positief besluit van de gemeenteraad heeft B&W van Heusden besloten om een gebied van ruim 23 hectare aan de Polderweg 1 in Oudheusden aan te wijzen als projectlocatie voor een zonnepark.

De lokale energiecöoperatie Energiek Heusden en Sunvest hebben samen eind vorig jaar een plan voor dit zonnepark ingediend en ontwikkelen dit zonnepark gezamenlijk. Kracht van dit initiatief is de unieke ligging, ingesloten door verhoogd talud, de Polderweg en een natuurgebied, en toch in de buurt van de kern Oud-Heusden. Voor de ontwikkeling van natuur op het zonnepark is goed gekeken naar het nabijgelegen Hooibroeken, een natuurgebied in het bezit van Natuurmonumenten. Door het grondwaterpeil onder de panelen te verhogen, naar dat van het natuurgebied, en door extensief maaibeheer ontstaat in de loop der jaren een nat en divers hooilandschap. Er wordt een natuurlijke oever gecreëerd door langs meer dan een kilometer aan sloot de steile kant sterk af te schuinen.

Het zonnepark is vanaf de Polderweg te bezoeken. Voor wandelaars en fietsers wordt daar een rustplaats met informatiebord gecreëerd. Als men om de afschermende struiken heen loopt kijkt men uit over de panelen, die op een maximale hoogte van 1,50 meter komen.

Samenwerking met Energiek Heusden

Het zonnepark wordt mee ontwikkeld door Energiek Heusden en komt daardoor ook voor de helft in eigendom van de lokale gemeenschap. Vlak voor de bouw zullen inwoners uitgenodigd worden om geld in te leggen in het park door middel van een lening. Deze lening wordt met een nog nader te bepalen rente terugbetaald. Andere inkomsten uit het park worden door de energiecöoperatie geschonken aan twee omgevingsfondsen, een voor Oud Heusden en een voor de gehele gemeente Heusden.

De stroom uit het zonnepark is gelijk aan het verbruik van ongeveer 10.000 huishoudens en wordt geleverd aan het middenspanningstation in Waalwijk. Dit station wordt in 2023 uitgebreid, zodat er extra capaciteit is om dit soort initiatieven op aan te sluiten.

Informatieavond

Op maandagavond 19 april, aanvang 19.30 uur, organiseren Sunvest en Energiek Heusden samen een informatieavond voor alle inwoners van Oudheusden. Tijdens deze informatieavond zal er informatie met u worden gedeeld, en kunt u meedenken en feedback geven op de plannen voor Zonnepark Hooibroeken. U kunt zich inschrijven voor deze informatieavond via de website van Energiek Heusden: www.energiekheusden.nl

Vragen, opmerkingen en suggesties kunt u voorafgaand aan en na de bijeenkomst tot 26 april aan ons sturen op het speciale e-mailadres: hooibroeken@energiekheusden.nl

Links

Brief uitnodiging informatieavond 19-04-2021

EWEC start met uitgifte zonobligaties voor Zonnepark Cothen

Energiecöoperatie EWEC start uitgifte zonobligaties voor Zonnepark Cothen van Sunvest

Vanaf 1 maart 2021 kunnen alle inwoners van Cothen, Wijk bij Duurstede en Langbroek zich inschrijven voor financiële deelname aan Zonnepark Cothen. Er zijn 500 'Obligaties Zonnepark Cothen' van elk € 500. De rente bedraagt 4%. De bouw van het zonnepark start dit voorjaar met de aanleg van de landschappelijke inpassing. De eerste stroom wordt naar verwachting in 2022 geleverd.

Alle inwoners krijgen de gelegenheid om te participeren in het eerste zonnepark van Wijk bij Duurstede. Sunvest heeft daarvoor afspraken gemaakt met de energiecöoperatie van Wijk bij Duurstede: EWEC. Afspraak is dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedelen uit de inkomsten van het zonnepark.

De projectlocatie is circa 11 hectare groot. Met inachtneming van landschappelijk inpassing is dit voldoende om een zonnepark van circa 13 MWp te realiseren. Dat levert straks voldoende stroom voor zo’n 4.000 woningen, oftewel genoeg voor alle huishoudens in Cothen. In principe zal de geproduceerde stroom via EWEC af te nemen zijn voor inwoners van de gemeente.

Het zonnepark kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie Wijk bij Duurstede klimaat neutraal 2030. De praktijkervaring van dit project is meegenomen in het opstellen van het Beleids- en Toetsingskader Zonneparken. De vergunning is in 2019 verleend en ook is SDE toegekend.

Meer informatie

Wilt u meer weten of zonnepark Cothen? Meer informatie over dit zonnepark kunt u vinden op de Projectpagina van zonnepark Cothen

Interesse?

Ben je inwoner van Wijk bij Duurstede en wil je geld lenen aan dit zonnepark en een goed rendement verdienen? Kijk dan hier voor meer informatie: Zonnepark Cothen - EWEC groene energie uit Wijk bij Duurstede

Natuurlijke Zonneparken: Meer biodiversiteit en duurzame energie

Foto: De patrijs is een Rode lijssoort die vanwege de beschutting en kruidenrijkdom het in een natuurlijk zonnepark goed doet.
Fotograaf: Antony Trivet

Biodiversiteit bevorderen met een zonnepark

“Meer biodiversiteit” is niet het eerste waar je aan denkt bij een veld vol zonnepanelen. Toch is dat precies wat we bereiken met onze natuurlijke zonneparken.

Sunvest ontwikkelt zonneparken van 5 tot 50 ha. Bij de zonneparken die de afgelopen jaren door ons gebouwd zijn, lag de nadruk op de opwekking van duurzame energie. Met de generatie zonneparken die we nu ontwikkelen bevorderen we ook de biodiversiteit. Dat noemen we natuurlijke zonneparken.

Onze zonneparken leggen we vaak aan op agrarische grond. De biodiversiteit op die percelen is over het algemeen laag. De nadruk heeft immers altijd gelegen op een zo hoog mogelijk agrarische productie. Met onze nieuwe generatie zonneparken willen we niet alleen elektriciteit opwekken, maar ook de natuurwaarde verhogen. Door een reeks groene ontwerpprincipes te hanteren ontstaat er een zonnepark waar een grote variëteit aan planten en dieren goed gedijen.

Inrichtingsontwerp zonnepark

Bij het ontwerp van onze parken betrekken wij altijd een landschapsarchitect met een groen hart en een ecoloog. Samen met hen ontwerpen we een zonnepark dat goed aansluit bij lokale natuurlijke  situatie. We kijken naar de bodemsoort, naar de waterhuishouding en naar de historische situatie. Ook doen we onderzoek naar in de omgeving voorkomende planten en dieren: die gedijen daar van nature goed. Op basis daarvan maken we een inrichtingsontwerp waarbij we op een aantal zaken goed letten:

  • Hoe kunnen we de natuurkwaliteit van de bodem verbeteren? Vaak is dat door het lokaal wegnemen van de voedselrijkdom door het verwijderen van de bemeste toplaag, het verschralen door een extensief maaibeheer (eventueel in combinatie met extensieve beweiding), en het verhogen van de waterstand. En natuurlijk  zorgen dat licht, lucht en water goed onder de panelen op de bodem komen.
  • Hoe kunnen we het park een aantrekkelijke omgeving bieden voor een grote variëteit aan planten? Dat doen we door het zaaien van een zaadmengsel van lokale, bloemrijke kruiden, in combinatie met ecologisch maaibeheer en met name veel verschillende soorten inheemse en streekeigen bomen en struiken aan te planten.
  • Hoe kunnen we het een aantrekkelijke omgeving maken voor dieren? Misschien wel het belangrijkste is dat we groene zones langs of door onze parken aan leggen in de vorm van heggen, stroken met kruiden en ruigte, natuurlijke oeverzones en wadi’s, die een verbinding vormen met andere gebieden in de omgeving. Daarnaast zorgen we dat dieren via faunapassages en openingen in hekwerken door het gebied kunnen bewegen. Ook zorgen we voor dichte beplanting die aantrekkelijk is om in te schuilen en te broeden en een voedselbron is voor vogels en zoogdieren door bes- en vruchtdragende soorten te gebruiken.

Tenslotte richten we onze natuurlijke zonneparken ook in met het oog op de toekomst. Een zonnepark ligt er voor 25 of 30 jaar. Daarna halen we de installatie weg en brengen de grond terug in de oude staat, zoals afgesproken met de grondeigenaar. Waar mogelijk laten we de groene inpassing rondom het zonnepark ook na 25 jaar staan. Als wij de grond zelf in bezit verwerven, en het past in de omgeving, dan willen we de grond na verwijdering van het zonnepark graag laten aan de natuur. Dan kun je pas echt spreken van Natuurlijke Zonneparken. De natuurwaarde die in die 25 jaar ontstaan is zet zich dan door.

 

Bronnen

Artikel Arcadis 
Onderzoek van de WUR
Artikel PV magazine: onderzoek in Duits zonnepark

Sunvest wint tender Wijkerbroek

Sunvest wint tender met groene plan Zonnepark Wijkerbroek

Grazende schapen tussen zonnepanelen

Sunvest wint tender met groene plan Zonnepark Wijkerbroek. Wijk bij Duurstede wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Om dat doel te halen, zet de gemeente een stap in de goede richting door Sunvest toestemming te geven een vergunning aan te vragen voor Zonnepark Wijkerbroek. Door het groene plan ontvangen straks vijfduizend bewoners duurzame energie en grazen er schapen tussen de panelen. Ook krijgt de biodiversiteit een enorme stimulans.

Op 14 april gaf het college van B en W groen licht aan Sunvest om een vergunning aan te vragen voor een zonnepark in de westelijk gelegen graslanden van Wijkerbroek. Modern boeren. Zo mag je het plan van de Utrechtse ontwikkelaar van zonne-energieprojecten best noemen door dubbel grondgebruik toe te passen: panelen én schapen. Door de panelen hoger dan normaal te plaatsen, kunnen in de nabije toekomst zo’n vijftig schapen onder de panelen grazen van het kruidenrijke gras. Op deze manier behoudt het gebied zijn agrarische functie.

Kruidenrijk grasland

In de huidige situatie mag je de natuurwaarde van de percelen niet bijster hoog noemen. Logisch ook, nu de focus op functionele landbouw ligt. Juist door hier een zonnepark te plaatsen, ontstaat er een kans om ook iets toe te voegen aan het gebied. In de nieuwe situatie zal er een robuuste, natuurlijke rand rond het park komen met een natuurlijke oever, hagen en kruidenrijk grasland. Aan de zuidkant kom je straks appel-, peren- en kersenbomen tegen, samen met wintervoedselveldjes. Goed nieuws voor de biodiversiteit dus.

Doorsteek

Het plangebied ligt ideaal tegen het Amsterdam Rijnkanaal en industrie en zal door fruitboomgaarden weinig zichtbaar zijn. Wandelaars kom je er nu niet zoveel tegen, omdat dit deel van de Wijkerbroek niet zo makkelijk bereikbaar is. Door een doorsteek te maken langs het zonnepark creëert de ontwikkelaar een rondwandeling van 2 km voor buurtbewoners en afgemeerde schippers om even de benen te strekken. Ook kun je straks het nieuw gecreëerde bosje inlopen en door het hek de panelen en schapen zien.

Vruchtbare samenwerking

Meerdere grondeigenaren stelden hun grond al beschikbaar voor dit initiatief. In totaal gaat dat om vijf eigenaren, die hun grond verkopen of verpachten. Door de samenwerking met EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) komt de helft van het park in handen van de burgers van Wijk bij Duurstede. Dit betekent ook dat bewoners kunnen investeren in het project en daarvoor in de plaats een goede rente kunnen ontvangen.  Ook gaat het zonnepark voor zo’n vijfduizend huishoudens groene stroom gaan opwekken.

Bewonersavond

Sunvest wil zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de belangen van de grondeigenaren, belangenorganisaties, agrariërs en omwonenden. Want het draagvlak voor een zonnepark staat of valt met de manier waarop de omgeving betrokken wordt. Maar misschien nog wel belangrijker is de input van diezelfde omgeving. Daarom staat op 28 mei de volgende bewonersavond op het programma in samenwerking met LC Energy, tijdens deze avond zal het concept ontwerp en overige zaken aan de buurt gepresenteerd worden. Deze avond zal – vanwege de coronacrisis – vooralsnog digitaal plaatsvinden. Klik hier voor de uitnodiging van de bewonersavond.

Downloads

PDF uitnodiging digitale inloopavond
PDF overzichtsposter tbv gesprek gemeente (concept)

Meer informatie over het realiseren van zonnepark Wijkerbroek ?

Of wilt u meer informatie over een zonnepark op uw grond? Wij komen graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl Klik hier voor onze contactgegevens.

Klik hier voor enkele projecten die wij hebben uitgevoerd.