Maarssenbroeksedijk 37, Utrecht
info@sunvest.nl

Informatieavond Zonnepark Lanakerveld

Beste bewoner(s),

Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, heeft de gemeente Maastricht de aanbesteding voor de aanleg van een zonnepark op het Lanakerveld gegund aan ons bedrijf Sunvest. Graag willen we u uitnodigen voor een digitale informatieavond op 10 december (19:30-21:00).

Deze informatie avond is een vervolg op de eerdere informatiebijeenkomst van 2 september. De afgelopen maanden is het project verder uitgewerkt en zullen wij , via een online sessie, een update geven over de huidige status van het project. Daarbij krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen via de chat en ideeën aan te dragen.

Tijdens de informatieavond zullen de volgende onderwerpen besproken worden

 • Landschap
 • Techniek
 • Participatie en omgevingsfonds
 • Gemeentelijk beleid
 • Archeologie en onderwijs
 • Proces en planning

Op 10 december kunt u via https://sunvest.nl/lanakerveld/ het webinar volgen. Indien u zich wilt aanmelden om een herinnering te ontvangen kan dat ook via deze website.

Koos Iestra - Haver Droeze

Veel mensen gaan genieten, als ik mijn werk goed doe

Landschapsontwerper Koos Iestra over zonneparken:

‘Veel mensen gaan genieten van een project als ik mijn werk goed doe’

Voordat een nieuw zonnepark klaar is, moet er eerst nog heel wat water door de Rijn. Een cruciale rol in dat proces speelt de landschapsontwerper die een landschappelijk inpassingsplan maakt. Sunvest werkt graag en veel samen met Koos Iestra van landschapsarchitectenbureau Haver Droeze. Wat is zijn rol precies en waar haalt hij zijn inspiratie vandaan?

Of het nu gaat een stedenbouwkundige uitbreiding, de ontwikkeling van een snelweg of het ontwerpen van een tuin rondom een grote villa. Als landschapsontwerper werkt Koos Iestra voor heel diverse opdrachtgevers, waaronder Sunvest. Het is zijn taak om nieuwe parken zo logisch mogelijk in het landschap te laten passen. “Veel burgers vinden dat er te veel in het landschap aangetast wordt,” zegt de ontwerper van het in Amersfoort gevestigde Adviesbureau Have Droeze. “Het is dus heel belangrijk om te zoeken naar plekken waar een zonnepark echt meerwaarde heeft voor alle betrokkenen. Ik geef daar ook advies over vanuit mijn onafhankelijke rol.”

Is het verplicht om een landschapsarchitectenbureau in de arm te nemen voor een nieuw project?
“Wil je iets ontwikkelen in het landelijk gebied dan heb je meestal een omgevingsvergunning nodig. Ook hoort daar vaak een bestemmingsplanwijziging bij. In die gevallen eist de gemeente en de provincie betrokkenheid van een landschapsarchitectenbureau, omdat ze willen dat het plan netjes in het landschap past en recht doet aan bijvoorbeeld de geschiedenis ervan. Dat geldt uiteraard ook voor een nieuw zonnepark.”

Kun je daar een voorbeeld van geven?
“Neem het zogenaamde slagenlandschap. Dat kenmerkt zich door smalle kavels en kom je veel in het rivierengebied tegen. Maak je daar out of the blue vierkante kavels van dan begrijp je dat dit niet past in dit gebied. Dus kijk ik nauwkeurig naar de ontwikkeling van het gebied in de loop der tijd en zoek ik daarbinnen naar passende oplossingen om een zonnepark zogezegd goed te laten hechten. Dit beschouw ik als een erg belangrijke tak van mijn werk en levert veel voldoening op als het lukt.”

 

Zonnepanelen omgeven door een houtsingel, met begrazing door schapen
Zonnepanelen omgeven door een houtsingel, met begrazing door schapen
Struinpad: multifunctioneel gebruik singel met plukfruit
Struinpad: multifunctioneel gebruik singel met plukfruit
Wild spotten vanuit de singel
Wild spotten vanuit de singel

Wat maakt het tot zo’n mooi vak?
“Lang niet alles in ons landschap verdient de schoonheidsprijs. Soms is het te eenzijdig of te weinig gelaagd. Soms ook zie je dat er te weinig is ingespeeld op de krachten die het landschap maken. Ik probeer dat wat mensen misschien als lelijk ervaren om te buigen door iets toe te voegen, waardoor het landschap voor een langere periode mee kan. Als ik mijn werk goed doe door een zonnepark mooi in te passen, weet ik dat daar heel veel mensen van gaan genieten, terwijl ze soms vooraf niet zo enthousiast waren. Dat geeft mij veel voldoening.”

Je kunt ook roepen: ‘Ik vind die zonnepanelen maar lelijk, daar is toch geen eer aan te behalen?’
“Over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Toch vind ik er wel degelijk eer aan te behalen als ik een verhaal kan bedenken waarbinnen het nieuwe plan zich voegt. Tegelijk weten we met z’n allen dat we op zoek moeten naar andere energievormen. Die keuze maken we als samenleving en dat betekent ook dat we nieuwe dingen moeten gaan doen. In die zoektocht beschouw ik zonlicht als een heel positieve energiebron. De tweede stap is dan: Hoe ga je dat doen? En waar ga je dat doen? Dat is zoeken met elkaar, terwijl we nog maar net op weg zijn in dat proces. Toch vind ik het heel goed dat we nu al zo kritisch nadenken over bijvoorbeeld de inpassing in het landschap.”

Toch botsen belangen vaak bij nieuwe plannen. Hoe gaat een landschapsontwerper hier mee om?
“Zeker kunnen belangen botsen! Bij elke verandering in het landschap heb je partijen die bang zijn dat ze er de dupe van worden. En soms is dat ook echt zo; daar moet je eerlijk in zijn. Want niemand staat te juichen als er een snelweg voor zijn vrijstaande huisje in het buitengebied komt te liggen. Heb je daar nu je hele leven voor geploeterd? Natuurlijk kan dit ook gelden voor een nieuw zonnepark. Dus gaan we vanaf het begin uitvoering in gesprek met de betrokkenen. We plannen inspraakavonden en voeren keukentafelgesprekken om ruimte te geven aan bezwaren, boosheid en soms zelfs tranen. Dit betekent vaak ook dat wij de plannen op bepaalde punten aanpassen. Ook komt het voor dat een directbetrokkene zich neerlegt bij de nieuwe situatie en ontstaat er op termijn zelfs acceptatie.”

Hoe kun je die acceptatie stimuleren?
“Eerst kijk ik hoe een park goed ingepast kan worden in een landschap. Vervolgens denk ik na hoe ik iets kan toevoegen om de kwaliteit van het gebied significant te verbeteren. Ik merk dat betrokkenen dat waarderen en zo niet het gevoel hebben dat we alleen met de makkelijkste oplossingen komen.

Ook geven we mensen altijd de kans om betrokken te raken. Dat kan in de ontwerpfase, bijvoorbeeld als mensen hun uitzicht willen behouden en wij de panelen vrij laag bij de grond plaatsen. Of door omwonenden te laten investeren in een park en op die manier van de opbrengst te gaan profiteren.”

Je zei dat je iets wil toevoegen aan het landschap. Op welke manier bijvoorbeeld?
“Vaak zijn houtsingels bijvoorbeeld verdwenen uit ons landschap doordat boeren anders gingen werken. Juist door dit terug te brengen, herstel je het oorspronkelijke landschap en voeg je meer groen toe. Een ander mooi voorbeeld vind ik een project in Groenlo. Ooit liep daar een verdedigingswal uit de tijd van Frederik Hendrik (1584-1647). De loop van die linie liep precies door het nieuw te bouwen zonnepark. Dus hebben we die weer zichtbaar gemaakt en onderdeel gemaakt van het plan. Zo voeg je iets toe door een stukje geschiedenis te mengen met een duurzaam project van nu.”

Vergroenen

Naast het toevoegen van zulke historische lagen werkt de landschapsontwerper ook nauw samen met ecologen om de biodiversiteit een boost te geven. Juist in gebieden met veel boeren is dat erg urgent. Koos: “Veel landbouwgronden lijken bijna op een woestijn door het intensieve gebruik. Komt er op zo’n perceel een zonnepark dan vergroenen we dit met akkerranden of maken we de oevers van een beekje natuurvriendelijker. Door groen toe te voegen, stijgt de levenskwaliteit voor insecten, vogels, vleermuizen en kleine zoogdieren als dassen of muizen. Op die manier verrijken we het landschap en brengen het terug in de oorspronkelijke staat.”

Wanneer ben je tevreden als je een project hebt afgerond?
“Iedereen weet dat zonneparken niet voor eeuwig meegaan. In principe gaan we van 25 jaar uit. Mijn wens is dat we na die periode zullen ontdekken dat er een wezenlijk verschil is gemaakt voor het gebied. Dat na het verdwijnen van de panelen bijvoorbeeld die houtwal of die verrijkte oever zullen blijven bestaan. Blijkt dat het geval, en heeft het zonnepark ook nog de gewenste opbrengst gebracht, dan heb ik mijn werk goed gedaan.”

Tot slot. Nederland kent een heel divers landschap. Waar kom je zelf het liefst?
“Ik kom sowieso heel graag buiten. Dat is voor een landschapsarchitect een must om inspiratie op te doen. Dus ik ken het Nederlandse landschap heel goed. Start ik met een nieuw project in – ik noem maar iets – Limburg, dan ga ik van tevoren zeker een weekendje die kant op om de omgeving op me in te werken en te proeven aan de sfeer van het gebied. Zoiets kun je niet vanachter je bureau ervaren. Je moet erop uit.

Maak ik zo vlug een scan door ons land dan ben ik het meest enthousiast over onze kust. Het water, de duinen en het land erachter inspireren me enorm, omdat het zo’n haast eeuwige situatie is. Wij in 2020 herkennen ons daarin, maar mensen tien eeuwen geleden ook, net als generaties na ons. Prachtig en kwetsbaar tegelijk. Laten we er zuinig op zijn.”

 

Tekst: Maarten Nota

Zonneweide lanakerveld

Informatiebijeenkomst Zonnepark Lanakerveld

Beste bewoner(s),

Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, heeft de gemeente Maastricht de aanbesteding voor de aanleg van een zonnepark op het Lanakerveld gegund aan ons bedrijf Sunvest. Om elkaar te leren kennen nodigen wij u uit voor een kennismakings- en informatiesessie op woensdag 2 september.

Kennismaking

Tijdens de informatiesessies kunt u spreken met diverse specialisten over de volgende onderwerpen:

 • Gemeentelijk beleid & procedures door Gemeente Maastricht
 • Landschappelijke inpassing door Haver Droeze
 • Techniek door Profi NRG
 • Archeologie en onderwijs door Centrum voor Natuur- en Milieueducatie
 • Maatschappelijke & financiële participatie door EMEC en INNAX
 • Over Sunvest en de planning door Sunvest

Uw wensen

We willen het plan verbeteren en horen daarom graag wat u belangrijk vindt aan de inrichting van het gebied. Enkele van onze vragen hierover zijn:

 • Het fietspad langs de zuidoostrand van het zonnepark kan worden ingericht met verschillende doorkijkjes
 • en themapunten. In hoeverre moet alles toegankelijk gemaakt worden of juist beschermd?
 • Hoe kan de historie van het landschap het beste worden gevisualiseerd?
 • Is er behoeft e aan recreatiemogelijkheden?
 • Wat voor bomen en planten ziet u graag terug langs de rand van het zonnepark?

We willen u graag ontmoeten om uw vragen te beantwoorden en uw ideeën voor het zonnepark te bespreken. Wij nodigen u hierbij uit om op woensdag 2 september naar de informatiemiddag (15:00-17:00) of -avond (19:00-21:00) te komen.

Vanwege de coronabeperkingen is aanmelden via onze website www.sunvest.nl/lanakerveld nodig. Na verwerking van uw inschrijving ontvangt u per email een bevestiging. Wij adviseren u tijdig in te schrijven vanwege de beperkte capaciteit.

Biodiverse zonneparken

In het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland meer grootschalige duurzame energie gaat opwekken. Het doel is 35 TWh in 2030. Daar horen ook zonneparken bij. Te vaak gaat de aanleg van zonneparken ten koste van natuur en dat is helemaal niet nodig. Steeds meer gemeenten en grondeigenaren vragen gelukkig om een ecologische plus.

Alle gerealiseerde en geplande projecten voor grootschalige zonne-energie zijn goed voor ongeveer 8,5 TWh energie. Tel daar bovenop alle (geplande) projecten voor windenergie, dan blijft er nog een opgave van 9 TWh voor 2030 over. Zou je dat volledig invullen met grootschalige zonne-energie, dan is er nog 9.000 tot 13.500 hectare aan zonneparken nodig (bron: factsheet NP RES).

Regie ontbreekt

Het opwekken van grootschalige duurzame energie is een flinke opgave met een harde deadline, die gestaag dichterbij komt. Tegelijk vragen steeds meer mensen zich af of we überhaupt land op moeten offeren voor zonne-energie. Ook zijn er zorgen over de wildgroei aan zonneparken. Er is weinig sturing vanuit overheden, schreef het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in 2019. Zo schrijven vijf provincies in de ruimtelijke verordening niets over grootschalige zonne-energie. Zij die dat wel doen hebben het vooral over locatie en duur, niet over inpassing en omvang. Projectontwikkelaars wachten wetgeving en beleid niet af en zijn al volop aan de slag gegaan.

Conceptontwerp zonnepark Oudheusden - Sunvest
Zonnepanelen in grasland
Zonnepanelen in grasland
Schapenbegrazing bij zonnepanelen
Schapenbegrazing bij zonnepanelen

Niet: ten koste van bestaande natuur

Soms gaan de parken ten koste van de aanwezige biodiversiteit: panelen versnipperen het leefgebied van soorten of veranderen het microklimaat door zon en regen tegen te houden. Het is echter heel goed mogelijk om rekening te houden met de natuur. Bestem in ieder geval geen grond voor zonneparken waar natuurwaarden op dit moment al hoog/hoger zijn. Een biodivers hooiland waar veel insecten en vogels leven, is minder wenselijk dan een soortenarme maïsakker.

Wél: waar mogelijk natuur versterken

Gelukkig zijn er vaak voldoende mogelijkheden om de biodiversiteit op een zonnepark te vergroten. Een zonnepark vormt een bijzonder biotoop: het is niet of beperkt toegankelijk voor publiek, waardoor het er rustig en stil is. Dat is een interessant uitgangspunt voor de ontwikkeling van natuurwaarden. Steeds meer gemeenten en grondeigenaren vragen ontwikkelaars dan ook iets te doen voor flora en fauna, al dan niet in combinatie met de belevingswaarde. Dat is niet alleen een makkelijke manier om iets te doen voor de natuur, het zorgt ook voor meer draagvlak in de omgeving.

Wij denken graag met u mee

In ons advies kijken we allereerst naar de historie van een gebied, de (potentiële) natuurwaarden en het landschap. Met die kennis kijken wij naar het conceptontwerp en doen wij voorstellen om een ‘groene plus’ te realiseren. Denk hierbij aan de aanleg van struwelen en hagen die niet alleen zorgen voor landschappelijke inpassing, maar ook leef- en foerageergebied vormen voor kleine zoogdieren en vogels. Het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers of het graven van een poel biedt weer mogelijkheden voor watergebonden flora en fauna. Door het lokaal afgraven van de voedselrijke bovenlaag kan een interessante, soortenrijke vegetatie ontstaan in het terrein. Ook in het beheer is meerwaarde te creëren. Zonneparken lenen zich vaak goed voor begrazing, dat tot mooie en streekgebonden vegetaties kan leiden. Kleinschalige elementen als nestkasten, bijenhotels en vleermuisvoorzieningen zijn eveneens toepasbaar bij zonneparken. Door informatieborden te plaatsen over de faunavoorzieningen en het beheer wordt het publiek geïnformeerd. Ook kunnen historische landschapselementen worden teruggebracht. Zij geven een extra belevingswaarde aan het gebied.

Kortom; bent u op zoek naar landschappelijke inpassing en ecologische meerwaarde? Wij denken graag met u mee om tot een praktisch en haalbaar ontwerp te komen.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van onze partner advies & ingenieursbureau EcoGroen. Samen voor een betere toekomst!

Digitale inloopavond Zonnepark De Zomereiken

Focus op lokale participatie en eigendom door initiatiefnemers

Sunvest en Agem werken samen aan de plannen voor het Zonnepark De Zomereiken. De initiatiefnemers zijn van plan om het zonnepark te vestigen op de hoek van de Vredenseweg en de Berkenhofweg, naast de Klootschietveldbaan. Op woensdag 8 juli wordt er een digitale inloopavond georganiseerd van 19.30 uur tot 21.30 uur waarin omwonenden en betrokkenen worden bijgepraat over de plannen.

Agem en Sunvest presenteren het plan dat wordt ingediend bij de gemeente Oost Gelre. Hierbij wordt het doorlopen planproces toegelicht met de input uit eerdere bewonersavonden en de gesprekken met belanghebbende organisaties. Adviesbureau Haver Droeze neemt de online aanwezigen mee in het ontwerp van De Zomereiken en laat zien op welke wijze de feedback van omwonenden en belanghebbenden is geïntegreerd in het zonnepark. Er wordt getoond hoe de daadwerkelijke locatie van de Linie is geïntegreerd in het ontwerp en hoe de Grolse Linie zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt door middel van het reconstrueren van de Linie en een redoute.

Marleen Brus van gemeente Oost Gelre zal de ambitie van de gemeente presenteren. De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn. Hiervoor is grootschalige opwek van hernieuwbare energie nodig. Het beleid en de visie van de gemeente evenals de procedure nadat de aanvraag is ingediend, worden toegelicht. En tot slot presenteert Agem de mogelijkheden van financiële deelname aan de bouw en exploitatie van het Zonnepark De Zomereiken.

De avond is bedoeld om te informeren en een laatste check te doen op wat we indienen als aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze inloopavond is digitaal en wordt live uitgezonden. Het is rechtstreeks te volgen vanaf uw computer, tablet of mobiele smart telefoon. Zowel een inhoudelijke presentatie als de spreker(s) zijn in beeld te zien en te horen. U kunt zich aanmelden via www.agem.nl/zomereiken. Mocht digitale deelname een probleem zijn, faciliteert Agem fysieke aanwezigheid. Dit kan afgestemd worden met Cato Moens via projecten@agem.nl of (0314) 820388.

Arnhem kiest voor zon – profiteert u financieel mee?

Gemeente Arnhem wil verduurzamen en zet een grote stap in de goede richting met Zonnepark Koningspleij Arnhem: het eerste grote zonnepark van Arnhem dat wordt ontwikkeld door Sunvest in samenwerking met shareNRG. Belangrijk criterium voor de gemeente Arnhem bij dit soort initiatieven is een natuurlijke landschappelijke inpassing.

Dit project begint binnenkort. Vrijblijvend voorinschrijven om bij start op de hoogte gesteld te worden? Regel binnen een minuut de voorinschrijving. Inwoneners van regio Arnhem hebben voorrang bij de inschrijving!

button voorinschrijving zonnepark arnhem

Lees meer >

Sunvest wint tender Wijkerbroek

2 juni digitale inloopavond Wijk bij Duurstede

Sunvest, EWEC en LCEnergy organiseerden dinsdag 2 juni digitale inloopavond Wijk bij Duurstede

2 juni 2020 organiseerden Sunvest samen met EWEC en LCEnergy een digitale inloopavond. Onderwerp van de avond was de ontwikkeling van twee zonneparken in Wijkerbroek, te Wijk bij Duurstede. De ruim dertig geïnteresseerden uit Wijk bij Duurstede konden via een live stream een presentatie bijwonen via hun laptop. Ze konden via chats vragen stellen die live beantwoord werden en enquête vragen ter plekke beantwoorden over het zonnepark. Op die manier haalden we input op uit de omgeving om onze plannen te verbeteren.
 
In deze link vind u een conceptverslag van de avond. Als u daar opmerkingen of aanvullingen op heeft, stuurt u dan een mail naar jeroen@sunvest.nl.

Hoe werkt een zonnepaneel?

De populariteit van zonnepanelen neemt het laatste decennium erg toe. Maar hoe werkt een zonnepaneel eigenlijk? Om daar antwoord op te geven, gaan we eerst terug in de tijd en wel naar 1839.

Opwekking elektriciteit

In dat jaar ontdekt de Franse natuurkundige Alexandre-Edmond Becquerel dat het mogelijk is om elektriciteit op te wekken uit zonlicht met een wel heel eenvoudig stofje: zand. Of specifieker, het hoofdbestanddeel van zand, silicium. Zijn ontdekking heet het fotovoltaïsch effect en betekent letterlijk ‘van licht naar elektriciteit’. Een kleine vijftig jaar ná de ontdekking van Becquerel ontwikkelt Charles Fritts de eerste zonnecel.

Toch duurt het nog lang voordat de eerste PV-cellen (Photo-Voltaic) toegepast kan worden. Pas in de jaren vijftig ontwikkelt de ruimtevaartindustrie bruikbare cellen die als een ‘mobiele’ energiebron dienen tijdens een missie. Aangejaagd door de oliecrises groeit in de jaren zeventig de interesse in alternatieven voor fossiele brandstoffen. De echte doorbraak volgt uiteindelijk in het kielzog van de kredietcrisis van 2008.

Zonnepaneel werkt met flinterdunne laagjes

Inmiddels zijn zonnepanelen niet meer weg te denken en liggen er systemen op ongeveer één op de acht daken van huishoudens*. Om energie op te wekken, maakt een paneel simpel gezegd gebruik van twee schijven of lagen van silicium. Deze kristallen worden in flinterdunne laagjes gesneden en in een paneel verwerkt in twee schijven. Als de zon op een paneel schijnt, ontstaat er elektrische stroom tussen de positieve lading bovenop de cel en de negatieve lading eronder via een zilveren geleider. Hierdoor ontstaat het eerdergenoemde fotovoltaïsche effect van Becquerel.

Elektronen

Silicium is een grondstof die je in heel veel toepassingen tegenkomt. Van keramiek tot computerchips en van staal tot lasers. Siliciumkristallen voor chips moeten van de zuiverste kwaliteit zijn. Voor zonnepanelen worden de lagen kristal ‘gedoteerd’, door bewust zeer specifieke onzuiverheden aan te brengen in het silicium. Vallen er volgens lichtdeeltjes (fotonen) op deze laag dan schieten elektronen uit hun baan door de ontstane energie. Het resultaat is dat ze door het materiaal gaan stromen en er de stroom wordt opgewekt.

Werking zonnepaneel

In de meeste zonnepanelen zitten zestig zonnecellen, verdeeld over zes kolommen van tien zonnecellen. Ongeveer 95 procent van alle zonnepanelen die we in Nederland gebruiken zijn van monokristallijn silicium (zwarte panelen) of polykristallijn silicium (blauwe panelen). De opbrengst van beide types ligt nagenoeg gelijk.

Hoe meer de zon schijnt, hoe beter zonnepanelen werken. Als je de cellen in serie aan elkaar klikt, dan krijg je een hogere spanning en dus meer stroom. Door het samenspel tussen de zon en de panelen ontstaat gelijkstroom, die eerst nog geschikt gemaakt moet worden voor gebruik. Een omvormer zet vervolgens gelijkstroom om naar wisselstroom (230 Volt) zodat het geschikt is voor het Nederlandse elektriciteitsnet.

* Bron: Dutch New Energy Research (DNER)

 

Bekijk hier de TEDx-video ‘How do solar panels work?’

https://www.youtube.com/watch?v=xKxrkht7CpY

 

 

Geeft een zonnepark schittering en krijg ik daar last van?

Een veel gestelde vraag van toekomstige omwonenden van zonneparken is: ‘Heb ik straks geen hinder van de weerkaatsing van de zon tegen de zonnepanelen in huis?’ Maar ook: ‘Kan die reflectie ook gevaarlijk zijn als ik er in de auto langs rijd?’

Geven zonneparken schitteringen

Goede vragen, want niemand heeft baat bij hinderlijke, laat staan gevaarlijke reflecties van een nieuw zonnepark. Begrijpelijk dus ook dat dit een punt van zorg is voor omwonenden of automobilisten. Krijgen zij straks last van de reflectie van het zonlicht? In theorie kan dat wel, maar gelukkig is dat probleem bij moderne zonnepanelen zeer beperkt.

Tegengaan schitteringen d.m.v. caoting

Om de schittering tegen te gaan, krijgen de panelen een speciale coating door het glas te zandstralen. Deze behandeling vermindert reflectie en verhoogt zelfs de opbrengst doordat het zonlicht optimaal geabsorbeerd kan worden. Strikt genomen is juist dat ook wat een zonnepaneel moet doen: licht opnemen in plaats van weerkaatsen.

Inpassing in het landschap

Er bestaan overigens verschillende soorten van reflectie, waaronder de weerkaatsing van direct zonlicht (glinstering) en de algemene weerkaatsing van de hemellucht (schittering). Om dit tot een minimum te beperken plaatsen wij panelen altijd zo vlak mogelijk, in ieder geval in een hoek tussen de tien en zestien graden.

Wat verder helpt, is onze manier van inrichten van zonneparken. Door – samen met onze landschapsarchitect – te zoeken naar een goede inpassing in het landschap, houden we al rekening met zo weinig mogelijk overlast voor omwonenden. Mocht er toch sprake zijn van fel zonlicht via de panelen dan zal dit nooit lang duren, omdat de stand van de zon natuurlijk snel wisselt.

Zonnepark geeft minder reflectie dan water

Vergelijk je de reflectie van bijvoorbeeld glas of staal met zonnepanelen dan valt op dat de intensiteit bij dat laatste veel lager is. Die conclusie trok de universiteit van Minnesota na een onderzoek met diverse type zonnepanelen. Ook toonde de studie aan dat panelen zelfs minder licht reflecteren dan vlak natuurwater. Maar omdat niemand baat heeft bij eventuele schittering, moeten wij bij de aanvraag voor een vergunning overtuigend kunnen aantonen aan een gemeente dat de reflectie zeer beperkt zal blijven. Wij doen dat onder andere door te wijzen op de anti-reflectiecoating en de vlakke ligging van de panelen. Ook zoeken wij altijd naar oplossingen om een toekomstig zonnepark zo weinig mogelijk in het zicht te bouwen, waardoor er geen hinder ontstaat door glinstering en schittering.

Bron: http://www.cosb.us/Solargen/feir/apps/app10.pdf

Sunvest wint tender Wijkerbroek

28 mei digitale inloopavond Wijk bij Duurstede

28 mei 2020 organiseerden Sunvest samen met EWEC en LCEnergy een digitale inloopavond. Onderwerp van de avond was de ontwikkeling van twee zonneparken in Wijkerbroek, te Wijk bij Duurstede. De bijna dertig geïnteresseerden uit de buurt konden via een live stream een presentatie bijwonen via hun laptop. Ze konden via chats vragen stellen die live beantwoord werden en enquête vragen ter plekke beantwoorden over het zonnepark. Op die manier haalden we input op uit de omgeving om onze plannen te verbeteren. Op 2 juni organiseren we opnieuw een avond, nu voor heel Wijk bij Duurstede. Hier vindt u de uitnodiging.

In deze link vind u een conceptverslag van de avond. Als u daar opmerkingen of aanvullingen op heeft, stuurt u dan een mail naar jeroen@sunvest.nl.

Wilt u de avond terugkijken, dan kan dat hier: https://www.onlineseminar.nl/lcenergy/webinar/6a9ddd4a-bbf4-42fd-8bfe-2f90c9f2c140/zonnevelden-wijkerbroek/#watch-player