Maarssenbroeksedijk 37, Utrecht
info@sunvest.nl

Crowfunding EWEC ongekend succesvol!

In maart 2021 heeft EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) een succesvolle crowdfunding campagne afgerond voor Zonnepark Cothen! Inwoners uit de gemeente die lid zijn van EWEC konden investeren en op deze manier financieel deelnemen in het eerste zonnepark van de gemeente Wijk bij Duurstede. Er zijn 500 'Obligaties Zonnepark Cothen' van elk € 500 afgegeven voor in totaal een bedrag van €250.000. De rente op deze obligaties bedraagt 4%.

Groot succes

Binnen drie weken was het doelbedrag van 250.000 fors overschreden en hebben in totaal 60 deelnemers zich ingeschreven voor obligaties van het zonnepark. Daarvan waren er 22 inwoners uit Cothen die zich hadden ingeschreven voor een obligatie. Alle Cothenaren hebben het door hen gewenste aantal obligaties toegewezen gekregen en de overige obligaties zullen onder de inwoners van gemeente Wijk bij Duurstede verdeeld worden.Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van EWEC.

Zonnepark Wijkerbroek

Sunvest is ook een ander zonnepark aan het ontwikkelen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Bij dit zonnepark zal Sunvest wederom samenwerken met EWEC en zal de energiecoöperatie mede-eigenaar worden van Zonnepark Wijkerbroek. Ook bij dit zonnepark zullen inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede financieel kunnen participeren.

Voor meer informatie over dit project kunt u kijken op de projectpagina van Zonnepark Wijkerbroek  of op de website van EWEC

Participeren in Zonnepark Haarstdiek

Sunvest en ProfiNRG zijn druk bezig met de bouw van Zonnepark Haarstdiek in Sleen. Inwoners van Sleen-Diphoorn en de gemeente Coevorden kunnen op meerdere manieren profiteren van de komst van het zonnepark. Om de gehele omgeving te verduurzamen, en zon op daken te stimuleren binnen de gemeente biedt Sunvest PV systemen aan tegen een gereduceerd tarief aan huishoudens in Sleen. De betreffende huishoudens hebben hierover een brief ontvangen. Daarnaast komt er aan de zuidkant van het zonnepark een fruitboomgaard waarvan omwonenden vrij het fruit kunnen plukken.

Financieel participeren

Vanuit het zonnepark staat centraal dat de bewoners en organisaties in de regio de mogelijkheid krijgen om financieel te investeren en daarmee mee te profiteren van en mee te doen aan de energietransitie. Sunvest biedt deze mogelijkheid met het platform ZonnePanelenDelen (ZPD). We hebben als doelstelling dat de inwoners en lokale organisaties laagdrempelig financieel kunnen participeren in onze Zonneweide. Bij het aanbieden van de participatie willen we een zo groot mogelijk deel van de inwoners en organisaties bereiken. Via ZPD wordt 250.000 EUR opengesteld voor financiële participatie. De instapdrempel is slechts € 25,-. Inwoners uit Sleen-Diphoorn en Coevorden krijgen voorrang bij de inschrijving. Vanaf 10 mei start de inschrijving en kunt u investeren in zonnepanelen van Zonnepark Haarstdiek!

U kunt in dit zonnepark investeren via ZonnePanelenDelen: https://www.zonnepanelendelen.nl/project/haarstdiek/

Voor meer informatie over het platform en participeren via ZonnePanelenDelen: https://www.zonnepanelendelen.nl/hoe-werkt-het/

Sunvest gaat de grens over!

Sunvest ontwikkelt al langere tijd Natuurlijke Zonneparken in Nederland. In totaal hebben we nu bijna 500 ha aan zonnepark in ontwikkeling, verdeeld over vele grote en kleinere zonneparken. Een aantal daarvan zijn ondertussen gebouwd en wekken dagelijks duurzame stroom op. Een groter aantal Natuurlijke Zonneparken zijn wij aan het ontwikkelen of worden binnenkort gebouwd.

Nu gaat Sunvest ook de landsgrenzen over en gaat haar activiteiten uitbreiden naar België en Frankrijk! Om deze ambitie waar te maken heeft het Sunvest team er sinds vorige week een nieuwe Franstalige collega bij. Eya Charfeddine zal zich gaan focussen op deze nieuwe markten om daar Natuurlijke Zonneparken te ontwikkelen.

Interesse?

Sunvest is opzoek naar (agrarische) grond in België en Frankrijk om hier Natuurlijk Zonneparken te ontwikkelen. Ook zoeken wij projecten die we samen kunnen ontwikkelen of bouwen. Mocht u uw reeds deels ontwikkelde project(en) wensen te verkopen, denk dan ook eens aan Sunvest. Heeft u grond in België of Frankrijk waarmee u meer rendement wilt behalen of zoekt u een ontwikkelpartner? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! U kunt Eya Charfeddine bereiken op  06 82 19 65 10 of mailen naar Eya@sunvest.nl

 

 

Ecologisch onderzoek Holland Solar

Ecologisch onderzoek Holland Solar

De Nederlandse Branche organisatie voor zonne-energie Holland Solar gaat onderzoek doen naar de biodiversiteit en de bodemkwaliteit van zonneparken. In 20 Nederlandse zonneparken met 5 verschillende beheermethodes zal dit de komende 4 jaar onderzocht worden. Hierna kan Hollar Solar op basis van wetenschappelijk onderzoek  zonneparken certificeren waar ecologische meerwaarde gewaarborgd wordt, en daarmee voldaan wordt aan de gedragscode zon op land van Holland Solar.

Samen met de Wageningen University & Research, TNO, Eelerwoude, NL Greenlabel, 8 provincies en meerdere leden van Holland Solar wordt dit onderzocht en gefinancierd. Sunvest is uiteraard van de partij met haar Natuurlijke Zonneparken! Daarmee is zij een van de leden die 3 van haar natuurlijke zonneparken heeft aangeboden voor het onderzoek.

Artikelen Holland Solar

Subsidieaanvraag voor onderzoek natuurlijke zonneparken

Subsidie voor onderzoek naar eco-certificering zonneparken

EWEC start met uitgifte zonobligaties voor Zonnepark Cothen

Energiecöoperatie EWEC start uitgifte zonobligaties voor Zonnepark Cothen van Sunvest

Vanaf 1 maart 2021 kunnen alle inwoners van Cothen, Wijk bij Duurstede en Langbroek zich inschrijven voor financiële deelname aan Zonnepark Cothen. Er zijn 500 'Obligaties Zonnepark Cothen' van elk € 500. De rente bedraagt 4%. De bouw van het zonnepark start dit voorjaar met de aanleg van de landschappelijke inpassing. De eerste stroom wordt naar verwachting in 2022 geleverd.

Alle inwoners krijgen de gelegenheid om te participeren in het eerste zonnepark van Wijk bij Duurstede. Sunvest heeft daarvoor afspraken gemaakt met de energiecöoperatie van Wijk bij Duurstede: EWEC. Afspraak is dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedelen uit de inkomsten van het zonnepark.

De projectlocatie is circa 11 hectare groot. Met inachtneming van landschappelijk inpassing is dit voldoende om een zonnepark van circa 13 MWp te realiseren. Dat levert straks voldoende stroom voor zo’n 4.000 woningen, oftewel genoeg voor alle huishoudens in Cothen. In principe zal de geproduceerde stroom via EWEC af te nemen zijn voor inwoners van de gemeente.

Het zonnepark kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie Wijk bij Duurstede klimaat neutraal 2030. De praktijkervaring van dit project is meegenomen in het opstellen van het Beleids- en Toetsingskader Zonneparken. De vergunning is in 2019 verleend en ook is SDE toegekend.

Meer informatie

Wilt u meer weten of zonnepark Cothen? Meer informatie over dit zonnepark kunt u vinden op de Projectpagina van zonnepark Cothen

Interesse?

Ben je inwoner van Wijk bij Duurstede en wil je geld lenen aan dit zonnepark en een goed rendement verdienen? Kijk dan hier voor meer informatie: Zonnepark Cothen - EWEC groene energie uit Wijk bij Duurstede

Sunvest en de Europese Green Deal

De Europese Unie heeft als doelstelling om in 2050 het eerste klimaat neutrale continent ter wereld te zijn. Dit houdt in dat in 2050 de netto uitstoot van broeikasgassen van Europa teruggebracht is naar nul.  Om klimaatverandering tegen te gaan en de biodiversiteit te beschermen heeft zij hiervoor de Europese Green Deal opgesteld.

Twee belangrijke pijlers van deze Europese Green Deal zijn de transitie naar duurzame energiebronnen en het behoud en herstel van ecosystemen en biodiversiteit. Dit zijn twee aspecten waar Sunvest dagelijks actief aan bijdraagt met de ontwikkeling van natuurlijke zonneparken.

Door middel van zonnepanelen wordt er duurzame energie opgewekt zonder uitstoot van broeikasgassen. Deze zonne-energie kan de elektriciteit vervangen die nu nog veel geproduceerd wordt in vervuilende kolencentrales. Een zonnepark van 10 hectare kan al snel genoeg elektriciteit leveren voor bijna 4.000 huishoudens. Op deze manier dragen zonneparken dus direct bij aan de energietransitie naar duurzame energie.

In haar natuurlijke zonneparken streeft Sunvest er altijd naar om de natuurwaarde en de biodiversiteit te vergroten naast het opwekken van duurzame zonne-energie. Dit wordt gerealiseerd door groenstroken aan te leggen en het planten van streekgebonden planten en bloemen, en ruimte te bieden aan allerlei diersoorten zoals insecten, vogels, vleermuizen en konijnen.

Wil u meer lezen over de Europese Green Deal?
Europese Green Deal
Europese biodiversiteitsstrategie 2030

 

Bijdragen aan de Europese Green Deal?

Sunvest zoekt agrarische ondernemers met percelen vanaf 10  hectare. Een zonnepark levert al snel jaarlijks € 5.000,- tot soms wel € 8.000,- per hectare op. Als u uw grond verkoopt, kan dit tot 2 keer de agrarische waarde opleveren. Wij verzorgen de ontwikkeling van een zonnepark inclusief vergunningsaanvraag, aansluiting, omgevingscommunicatie, financiering, bouw en exploitatie van het park.

Meer weten? Neem dan contact met ons op met: 030 341 0999 of Lennart@sunvest.nl

Informatieavond Zonnepark Lanakerveld

Beste bewoner(s),

Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, heeft de gemeente Maastricht de aanbesteding voor de aanleg van een zonnepark op het Lanakerveld gegund aan ons bedrijf Sunvest. Graag willen we u uitnodigen voor een digitale informatieavond op 10 december (19:30-21:00).

Deze informatie avond is een vervolg op de eerdere informatiebijeenkomst van 2 september. De afgelopen maanden is het project verder uitgewerkt en zullen wij , via een online sessie, een update geven over de huidige status van het project. Daarbij krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen via de chat en ideeën aan te dragen.

Tijdens de informatieavond zullen de volgende onderwerpen besproken worden

 • Landschap
 • Techniek
 • Participatie en omgevingsfonds
 • Gemeentelijk beleid
 • Archeologie en onderwijs
 • Proces en planning

Op 10 december kunt u via https://sunvest.nl/lanakerveld/ het webinar volgen. Indien u zich wilt aanmelden om een herinnering te ontvangen kan dat ook via deze website.

Koos Iestra - Haver Droeze

Veel mensen gaan genieten, als ik mijn werk goed doe

Landschapsontwerper Koos Iestra over zonneparken:

‘Veel mensen gaan genieten van een project als ik mijn werk goed doe’

Voordat een nieuw zonnepark klaar is, moet er eerst nog heel wat water door de Rijn. Een cruciale rol in dat proces speelt de landschapsontwerper die een landschappelijk inpassingsplan maakt. Sunvest werkt graag en veel samen met Koos Iestra van landschapsarchitectenbureau Haver Droeze. Wat is zijn rol precies en waar haalt hij zijn inspiratie vandaan?

Of het nu gaat een stedenbouwkundige uitbreiding, de ontwikkeling van een snelweg of het ontwerpen van een tuin rondom een grote villa. Als landschapsontwerper werkt Koos Iestra voor heel diverse opdrachtgevers, waaronder Sunvest. Het is zijn taak om nieuwe parken zo logisch mogelijk in het landschap te laten passen. “Veel burgers vinden dat er te veel in het landschap aangetast wordt,” zegt de ontwerper van het in Amersfoort gevestigde Adviesbureau Have Droeze. “Het is dus heel belangrijk om te zoeken naar plekken waar een zonnepark echt meerwaarde heeft voor alle betrokkenen. Ik geef daar ook advies over vanuit mijn onafhankelijke rol.”

Is het verplicht om een landschapsarchitectenbureau in de arm te nemen voor een nieuw project?
“Wil je iets ontwikkelen in het landelijk gebied dan heb je meestal een omgevingsvergunning nodig. Ook hoort daar vaak een bestemmingsplanwijziging bij. In die gevallen eist de gemeente en de provincie betrokkenheid van een landschapsarchitectenbureau, omdat ze willen dat het plan netjes in het landschap past en recht doet aan bijvoorbeeld de geschiedenis ervan. Dat geldt uiteraard ook voor een nieuw zonnepark.”

Kun je daar een voorbeeld van geven?
“Neem het zogenaamde slagenlandschap. Dat kenmerkt zich door smalle kavels en kom je veel in het rivierengebied tegen. Maak je daar out of the blue vierkante kavels van dan begrijp je dat dit niet past in dit gebied. Dus kijk ik nauwkeurig naar de ontwikkeling van het gebied in de loop der tijd en zoek ik daarbinnen naar passende oplossingen om een zonnepark zogezegd goed te laten hechten. Dit beschouw ik als een erg belangrijke tak van mijn werk en levert veel voldoening op als het lukt.”

 

Zonnepanelen omgeven door een houtsingel, met begrazing door schapen
Zonnepanelen omgeven door een houtsingel, met begrazing door schapen
Struinpad: multifunctioneel gebruik singel met plukfruit
Struinpad: multifunctioneel gebruik singel met plukfruit
Wild spotten vanuit de singel
Wild spotten vanuit de singel

Wat maakt het tot zo’n mooi vak?
“Lang niet alles in ons landschap verdient de schoonheidsprijs. Soms is het te eenzijdig of te weinig gelaagd. Soms ook zie je dat er te weinig is ingespeeld op de krachten die het landschap maken. Ik probeer dat wat mensen misschien als lelijk ervaren om te buigen door iets toe te voegen, waardoor het landschap voor een langere periode mee kan. Als ik mijn werk goed doe door een zonnepark mooi in te passen, weet ik dat daar heel veel mensen van gaan genieten, terwijl ze soms vooraf niet zo enthousiast waren. Dat geeft mij veel voldoening.”

Je kunt ook roepen: ‘Ik vind die zonnepanelen maar lelijk, daar is toch geen eer aan te behalen?’
“Over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Toch vind ik er wel degelijk eer aan te behalen als ik een verhaal kan bedenken waarbinnen het nieuwe plan zich voegt. Tegelijk weten we met z’n allen dat we op zoek moeten naar andere energievormen. Die keuze maken we als samenleving en dat betekent ook dat we nieuwe dingen moeten gaan doen. In die zoektocht beschouw ik zonlicht als een heel positieve energiebron. De tweede stap is dan: Hoe ga je dat doen? En waar ga je dat doen? Dat is zoeken met elkaar, terwijl we nog maar net op weg zijn in dat proces. Toch vind ik het heel goed dat we nu al zo kritisch nadenken over bijvoorbeeld de inpassing in het landschap.”

Toch botsen belangen vaak bij nieuwe plannen. Hoe gaat een landschapsontwerper hier mee om?
“Zeker kunnen belangen botsen! Bij elke verandering in het landschap heb je partijen die bang zijn dat ze er de dupe van worden. En soms is dat ook echt zo; daar moet je eerlijk in zijn. Want niemand staat te juichen als er een snelweg voor zijn vrijstaande huisje in het buitengebied komt te liggen. Heb je daar nu je hele leven voor geploeterd? Natuurlijk kan dit ook gelden voor een nieuw zonnepark. Dus gaan we vanaf het begin uitvoering in gesprek met de betrokkenen. We plannen inspraakavonden en voeren keukentafelgesprekken om ruimte te geven aan bezwaren, boosheid en soms zelfs tranen. Dit betekent vaak ook dat wij de plannen op bepaalde punten aanpassen. Ook komt het voor dat een directbetrokkene zich neerlegt bij de nieuwe situatie en ontstaat er op termijn zelfs acceptatie.”

Hoe kun je die acceptatie stimuleren?
“Eerst kijk ik hoe een park goed ingepast kan worden in een landschap. Vervolgens denk ik na hoe ik iets kan toevoegen om de kwaliteit van het gebied significant te verbeteren. Ik merk dat betrokkenen dat waarderen en zo niet het gevoel hebben dat we alleen met de makkelijkste oplossingen komen.

Ook geven we mensen altijd de kans om betrokken te raken. Dat kan in de ontwerpfase, bijvoorbeeld als mensen hun uitzicht willen behouden en wij de panelen vrij laag bij de grond plaatsen. Of door omwonenden te laten investeren in een park en op die manier van de opbrengst te gaan profiteren.”

Je zei dat je iets wil toevoegen aan het landschap. Op welke manier bijvoorbeeld?
“Vaak zijn houtsingels bijvoorbeeld verdwenen uit ons landschap doordat boeren anders gingen werken. Juist door dit terug te brengen, herstel je het oorspronkelijke landschap en voeg je meer groen toe. Een ander mooi voorbeeld vind ik een project in Groenlo. Ooit liep daar een verdedigingswal uit de tijd van Frederik Hendrik (1584-1647). De loop van die linie liep precies door het nieuw te bouwen zonnepark. Dus hebben we die weer zichtbaar gemaakt en onderdeel gemaakt van het plan. Zo voeg je iets toe door een stukje geschiedenis te mengen met een duurzaam project van nu.”

Vergroenen

Naast het toevoegen van zulke historische lagen werkt de landschapsontwerper ook nauw samen met ecologen om de biodiversiteit een boost te geven. Juist in gebieden met veel boeren is dat erg urgent. Koos: “Veel landbouwgronden lijken bijna op een woestijn door het intensieve gebruik. Komt er op zo’n perceel een zonnepark dan vergroenen we dit met akkerranden of maken we de oevers van een beekje natuurvriendelijker. Door groen toe te voegen, stijgt de levenskwaliteit voor insecten, vogels, vleermuizen en kleine zoogdieren als dassen of muizen. Op die manier verrijken we het landschap en brengen het terug in de oorspronkelijke staat.”

Wanneer ben je tevreden als je een project hebt afgerond?
“Iedereen weet dat zonneparken niet voor eeuwig meegaan. In principe gaan we van 25 jaar uit. Mijn wens is dat we na die periode zullen ontdekken dat er een wezenlijk verschil is gemaakt voor het gebied. Dat na het verdwijnen van de panelen bijvoorbeeld die houtwal of die verrijkte oever zullen blijven bestaan. Blijkt dat het geval, en heeft het zonnepark ook nog de gewenste opbrengst gebracht, dan heb ik mijn werk goed gedaan.”

Tot slot. Nederland kent een heel divers landschap. Waar kom je zelf het liefst?
“Ik kom sowieso heel graag buiten. Dat is voor een landschapsarchitect een must om inspiratie op te doen. Dus ik ken het Nederlandse landschap heel goed. Start ik met een nieuw project in – ik noem maar iets – Limburg, dan ga ik van tevoren zeker een weekendje die kant op om de omgeving op me in te werken en te proeven aan de sfeer van het gebied. Zoiets kun je niet vanachter je bureau ervaren. Je moet erop uit.

Maak ik zo vlug een scan door ons land dan ben ik het meest enthousiast over onze kust. Het water, de duinen en het land erachter inspireren me enorm, omdat het zo’n haast eeuwige situatie is. Wij in 2020 herkennen ons daarin, maar mensen tien eeuwen geleden ook, net als generaties na ons. Prachtig en kwetsbaar tegelijk. Laten we er zuinig op zijn.”

 

Tekst: Maarten Nota

Zonneweide lanakerveld

Informatiebijeenkomst Zonnepark Lanakerveld

Beste bewoner(s),

Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, heeft de gemeente Maastricht de aanbesteding voor de aanleg van een zonnepark op het Lanakerveld gegund aan ons bedrijf Sunvest. Om elkaar te leren kennen nodigen wij u uit voor een kennismakings- en informatiesessie op woensdag 2 september.

Kennismaking

Tijdens de informatiesessies kunt u spreken met diverse specialisten over de volgende onderwerpen:

 • Gemeentelijk beleid & procedures door Gemeente Maastricht
 • Landschappelijke inpassing door Haver Droeze
 • Techniek door Profi NRG
 • Archeologie en onderwijs door Centrum voor Natuur- en Milieueducatie
 • Maatschappelijke & financiële participatie door EMEC en INNAX
 • Over Sunvest en de planning door Sunvest

Uw wensen

We willen het plan verbeteren en horen daarom graag wat u belangrijk vindt aan de inrichting van het gebied. Enkele van onze vragen hierover zijn:

 • Het fietspad langs de zuidoostrand van het zonnepark kan worden ingericht met verschillende doorkijkjes
 • en themapunten. In hoeverre moet alles toegankelijk gemaakt worden of juist beschermd?
 • Hoe kan de historie van het landschap het beste worden gevisualiseerd?
 • Is er behoeft e aan recreatiemogelijkheden?
 • Wat voor bomen en planten ziet u graag terug langs de rand van het zonnepark?

We willen u graag ontmoeten om uw vragen te beantwoorden en uw ideeën voor het zonnepark te bespreken. Wij nodigen u hierbij uit om op woensdag 2 september naar de informatiemiddag (15:00-17:00) of -avond (19:00-21:00) te komen.

Vanwege de coronabeperkingen is aanmelden via onze website www.sunvest.nl/lanakerveld nodig. Na verwerking van uw inschrijving ontvangt u per email een bevestiging. Wij adviseren u tijdig in te schrijven vanwege de beperkte capaciteit.

Biodiverse zonneparken

In het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland meer grootschalige duurzame energie gaat opwekken. Het doel is 35 TWh in 2030. Daar horen ook zonneparken bij. Te vaak gaat de aanleg van zonneparken ten koste van natuur en dat is helemaal niet nodig. Steeds meer gemeenten en grondeigenaren vragen gelukkig om een ecologische plus.

Alle gerealiseerde en geplande projecten voor grootschalige zonne-energie zijn goed voor ongeveer 8,5 TWh energie. Tel daar bovenop alle (geplande) projecten voor windenergie, dan blijft er nog een opgave van 9 TWh voor 2030 over. Zou je dat volledig invullen met grootschalige zonne-energie, dan is er nog 9.000 tot 13.500 hectare aan zonneparken nodig (bron: factsheet NP RES).

Regie ontbreekt

Het opwekken van grootschalige duurzame energie is een flinke opgave met een harde deadline, die gestaag dichterbij komt. Tegelijk vragen steeds meer mensen zich af of we überhaupt land op moeten offeren voor zonne-energie. Ook zijn er zorgen over de wildgroei aan zonneparken. Er is weinig sturing vanuit overheden, schreef het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in 2019. Zo schrijven vijf provincies in de ruimtelijke verordening niets over grootschalige zonne-energie. Zij die dat wel doen hebben het vooral over locatie en duur, niet over inpassing en omvang. Projectontwikkelaars wachten wetgeving en beleid niet af en zijn al volop aan de slag gegaan.

Conceptontwerp zonnepark Oudheusden - Sunvest
Zonnepanelen in grasland
Zonnepanelen in grasland
Schapenbegrazing bij zonnepanelen
Schapenbegrazing bij zonnepanelen

Niet: ten koste van bestaande natuur

Soms gaan de parken ten koste van de aanwezige biodiversiteit: panelen versnipperen het leefgebied van soorten of veranderen het microklimaat door zon en regen tegen te houden. Het is echter heel goed mogelijk om rekening te houden met de natuur. Bestem in ieder geval geen grond voor zonneparken waar natuurwaarden op dit moment al hoog/hoger zijn. Een biodivers hooiland waar veel insecten en vogels leven, is minder wenselijk dan een soortenarme maïsakker.

Wél: waar mogelijk natuur versterken

Gelukkig zijn er vaak voldoende mogelijkheden om de biodiversiteit op een zonnepark te vergroten. Een zonnepark vormt een bijzonder biotoop: het is niet of beperkt toegankelijk voor publiek, waardoor het er rustig en stil is. Dat is een interessant uitgangspunt voor de ontwikkeling van natuurwaarden. Steeds meer gemeenten en grondeigenaren vragen ontwikkelaars dan ook iets te doen voor flora en fauna, al dan niet in combinatie met de belevingswaarde. Dat is niet alleen een makkelijke manier om iets te doen voor de natuur, het zorgt ook voor meer draagvlak in de omgeving.

Wij denken graag met u mee

In ons advies kijken we allereerst naar de historie van een gebied, de (potentiële) natuurwaarden en het landschap. Met die kennis kijken wij naar het conceptontwerp en doen wij voorstellen om een ‘groene plus’ te realiseren. Denk hierbij aan de aanleg van struwelen en hagen die niet alleen zorgen voor landschappelijke inpassing, maar ook leef- en foerageergebied vormen voor kleine zoogdieren en vogels. Het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers of het graven van een poel biedt weer mogelijkheden voor watergebonden flora en fauna. Door het lokaal afgraven van de voedselrijke bovenlaag kan een interessante, soortenrijke vegetatie ontstaan in het terrein. Ook in het beheer is meerwaarde te creëren. Zonneparken lenen zich vaak goed voor begrazing, dat tot mooie en streekgebonden vegetaties kan leiden. Kleinschalige elementen als nestkasten, bijenhotels en vleermuisvoorzieningen zijn eveneens toepasbaar bij zonneparken. Door informatieborden te plaatsen over de faunavoorzieningen en het beheer wordt het publiek geïnformeerd. Ook kunnen historische landschapselementen worden teruggebracht. Zij geven een extra belevingswaarde aan het gebied.

Kortom; bent u op zoek naar landschappelijke inpassing en ecologische meerwaarde? Wij denken graag met u mee om tot een praktisch en haalbaar ontwerp te komen.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van onze partner advies & ingenieursbureau EcoGroen. Samen voor een betere toekomst!