Maarssenbroeksedijk 37, Utrecht
info@sunvest.nl

Crowfunding EWEC ongekend succesvol!

In maart 2021 heeft EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) een succesvolle crowdfunding campagne afgerond voor Zonnepark Cothen! Inwoners uit de gemeente die lid zijn van EWEC konden investeren en op deze manier financieel deelnemen in het eerste zonnepark van de gemeente Wijk bij Duurstede. Er zijn 500 'Obligaties Zonnepark Cothen' van elk € 500 afgegeven voor in totaal een bedrag van €250.000. De rente op deze obligaties bedraagt 4%.

Groot succes

Binnen drie weken was het doelbedrag van 250.000 fors overschreden en hebben in totaal 60 deelnemers zich ingeschreven voor obligaties van het zonnepark. Daarvan waren er 22 inwoners uit Cothen die zich hadden ingeschreven voor een obligatie. Alle Cothenaren hebben het door hen gewenste aantal obligaties toegewezen gekregen en de overige obligaties zullen onder de inwoners van gemeente Wijk bij Duurstede verdeeld worden.Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van EWEC.

Zonnepark Wijkerbroek

Sunvest is ook een ander zonnepark aan het ontwikkelen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Bij dit zonnepark zal Sunvest wederom samenwerken met EWEC en zal de energiecoöperatie mede-eigenaar worden van Zonnepark Wijkerbroek. Ook bij dit zonnepark zullen inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede financieel kunnen participeren.

Voor meer informatie over dit project kunt u kijken op de projectpagina van Zonnepark Wijkerbroek  of op de website van EWEC

Participeren in Zonnepark Haarstdiek

Sunvest en ProfiNRG zijn druk bezig met de bouw van Zonnepark Haarstdiek in Sleen. Inwoners van Sleen-Diphoorn en de gemeente Coevorden kunnen op meerdere manieren profiteren van de komst van het zonnepark. Om de gehele omgeving te verduurzamen, en zon op daken te stimuleren binnen de gemeente biedt Sunvest PV systemen aan tegen een gereduceerd tarief aan huishoudens in Sleen. De betreffende huishoudens hebben hierover een brief ontvangen. Daarnaast komt er aan de zuidkant van het zonnepark een fruitboomgaard waarvan omwonenden vrij het fruit kunnen plukken.

Financieel participeren

Vanuit het zonnepark staat centraal dat de bewoners en organisaties in de regio de mogelijkheid krijgen om financieel te investeren en daarmee mee te profiteren van en mee te doen aan de energietransitie. Sunvest biedt deze mogelijkheid met het platform ZonnePanelenDelen (ZPD). We hebben als doelstelling dat de inwoners en lokale organisaties laagdrempelig financieel kunnen participeren in onze Zonneweide. Bij het aanbieden van de participatie willen we een zo groot mogelijk deel van de inwoners en organisaties bereiken. Via ZPD wordt 250.000 EUR opengesteld voor financiële participatie. De instapdrempel is slechts € 25,-. Inwoners uit Sleen-Diphoorn en Coevorden krijgen voorrang bij de inschrijving. Vanaf 10 mei start de inschrijving en kunt u investeren in zonnepanelen van Zonnepark Haarstdiek!

U kunt in dit zonnepark investeren via ZonnePanelenDelen: https://www.zonnepanelendelen.nl/project/haarstdiek/

Voor meer informatie over het platform en participeren via ZonnePanelenDelen: https://www.zonnepanelendelen.nl/hoe-werkt-het/

SDE subsidie voor Zonnewoud Zeewolde

SDE subsidie ontvangen voor Zonnewoud Zeewolde

In het voorjaar van 2020 heeft Sunvest de omgevingsvergunning verkregen voor Zonnewoud Zeewolde. In het najaar van 2020 heeft Sunvest de SDE subsidie aangevraagd voor Zonnewoud Zeewolde. Nu heeft Sunvest afgelopen week SDE subsidie ontvangen voor dit project. Dat betekent dat Zonnewoud Zeewolde nu echt gebouwd kan gaan worden! Als alles volgens planning gaat kan het Zonnewoud in het derde kwartaal opgeleverd worden en elektriciteit opwekken voor de omgeving. Naast het opwekken van Duurzame elektriciteit wordt het Zonnewoud vrij toegankelijk voor publiek overdag. Hier kunnen kinderen spelen en leren over de energietransitie en duurzame elektriciteit. Ook kunt u genieten van de natuur in Zonnewoud Zeewolde.

ZeewoldeZon

Als u lid bent van de lokale energiecoöperatie ZeewoldeZon kunt u straks duurzame elektriciteit afnemen dat opgewekt is in het Zonnewoud bij u in de buurt! Over de mogelijkheden hiervan krijgt u later meer informatie. Wilt u lid worden of heeft u andere vragen dan kunt u mailen naar: info@zeewoldezon.nl

 

Regionale Energie Strategie Noord Holland definitief

De Regionale Energie Strategie (RES) van Noord-Holland Noord en Noord Holland Zuid zijn deze week definitief geworden. De RES bevat onder andere de zoekgebieden voor wind- en zonneparken. Via de volgende website kunt u op de kaart kijken welke gebieden worden aangewezen als geschikte locaties voor zon- en windenergie. https://energieregionhz.nl/res-viewer

De groene en gele gebieden op de kaart worden aangemerkt als geschikte gebieden voor zonneparken.

Interesse?

Heeft u grond in een van de groene of gele zoekgebieden voor zonne-energie van de RES van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid? Wilt u weten of uw perceel een geschikte locatie is voor een Natuurlijk Zonnepark? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! U kunt Wilfried bereiken op 030 341 0999 of mail naar Wilfried@sunvest.nl

 

Informatieavond Zonnepark Hooibroeken

Gisterenavond hield Sunvest samen met energiecöoperatie Energiek Heusden een digitale inloopavond. Onderwerp van de avond was het plan voor een natuurlijke Zonnepark met de naam Hooibroeken aan de Polderweg in Oudheusden. Dit park levert straks stroom voor omgerekend ca 10.000 huishoudens. Nu de gemeente Heusden het park heeft aangewezen als projectlocatie zijn we bezig met de vergunningaanvraag. Onderdeel daarvan is het informeren van de omgeving en het ophalen van feedback. Voor deze digitale inloopavond waren de inwoners van Oudheusden uitgenodigd. In totaal ‘bezochten’ zo’n 60 mensen de avond online.

Vragen en feedback

De uitzending van de avond werd gedaan vanuit gebouw de  Caleidoscoop in Vlijmen. Op de foto Voorzitter Frie van Hulten (midden) en Secretaris Rinus Zebregts (rechts) van het bestuur van Energiek Heusden. Aan het woord is wethouder Mart van der Poel uit Heusden, die de Energietransitie in zijn portefeuille heeft. Er werden door de toeschouwers tientallen vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, die grotendeels in de uitzending werden behandeld. Dat varieerde van vragen hoe er omgegaan wordt met de inkomsten uit het zonnepark, nu 50% van het park in handen komt van de lokale gemeenschap en opmerkingen over het recreatieveld wat voorzien is, waarvoor de angst bestaat dat dit verandert in een hangplek. Daar gaan we dus naar kijken of het wel zo’n goed plan is, of dat we bijvoorbeeld het recreatieveld moeten vervangen door meer natuur in het plan.

Een verslag van de avond is binnenkort op onze website te vinden onder Project Zonnepark Hooibroeken. Op 17 mei organiseren we op dezelfde wijze een avond voor de gehele gemeente Heusden.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Zonnepark Hooibroeken kunt u kijken op onze projectpagina Zonnepark Hooibroeken  of op de website van Energiek Heusden.

Vragen, opmerkingen en suggesties kunt u tot 26 april aan ons sturen op het speciale e-mailadres: hooibroeken@energiekheusden.nl

 

Sunvest gaat de grens over!

Sunvest ontwikkelt al langere tijd Natuurlijke Zonneparken in Nederland. In totaal hebben we nu bijna 500 ha aan zonnepark in ontwikkeling, verdeeld over vele grote en kleinere zonneparken. Een aantal daarvan zijn ondertussen gebouwd en wekken dagelijks duurzame stroom op. Een groter aantal Natuurlijke Zonneparken zijn wij aan het ontwikkelen of worden binnenkort gebouwd.

Nu gaat Sunvest ook de landsgrenzen over en gaat haar activiteiten uitbreiden naar België en Frankrijk! Om deze ambitie waar te maken heeft het Sunvest team er sinds vorige week een nieuwe Franstalige collega bij. Eya Charfeddine zal zich gaan focussen op deze nieuwe markten om daar Natuurlijke Zonneparken te ontwikkelen.

Interesse?

Sunvest is opzoek naar (agrarische) grond in België en Frankrijk om hier Natuurlijk Zonneparken te ontwikkelen. Ook zoeken wij projecten die we samen kunnen ontwikkelen of bouwen. Mocht u uw reeds deels ontwikkelde project(en) wensen te verkopen, denk dan ook eens aan Sunvest. Heeft u grond in België of Frankrijk waarmee u meer rendement wilt behalen of zoekt u een ontwikkelpartner? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! U kunt Eya Charfeddine bereiken op  06 82 19 65 10 of mailen naar Eya@sunvest.nl

 

 

Artikel EWEC in duurzaamheidskrant Wijk Bij Duurstede

Sunvest ontwikkeld meerdere zonneparken in de gemeente Wijk bij Duurstede. Bij Zonnepark Cothen werkt Sunvest samen met Eigen Wijkse Energie Coöperatie (EWEC).  EWEC is de lokale energie coöperatie en is betrokken bij vier zonneparken in de gemeente waarvan er 2 zonneparken door Sunvest ontwikkeld worden. Door een samenwerking met EWEC zullen de omwonenden van het zonnepark en inwoners van de hele gemeente ook optimaal profiteren van het zonnepark.

EWEC heeft een artikel gepubliceerd in de duurzaamheidskrant van de gemeente Wijk bij Duurstede. Hierin vertellen zij onder andere over de verschillende zonneparken die gepland zijn in de gemeente waarbij zij betrokken zijn.

Ook worden inwoners van Wijk bij Duurstede opgeroepen om mee te denken over goede ideeën voor een omgevingsfonds. Uit de opbrengsten van het zonnepark zal er jaarlijks een bedrag geschonken worden aan het omgevingsfonds. Deze bijdrage kunnen zij vrij kunnen besteden ter bevordering van maatschappelijke doelen in Cothen en gemeente Wijk bij Duurstede.

Het volledige artikel kunt u hier lezen in de duurzaamheidskrant van Wijk bij Duurstede.

Meer informatie

Wilt u meer weten of zonnepark Cothen en de samenwerking met EWEC? Meer informatie over dit zonnepark kunt u vinden op de Projectpagina van Zonnepark Cothen  of op de pagina van EWEC.

 

Positief besluit B&W Zonnepark Hooibroeken

Na een positief besluit van de gemeenteraad heeft B&W van Heusden besloten om een gebied van ruim 23 hectare aan de Polderweg 1 in Oudheusden aan te wijzen als projectlocatie voor een zonnepark.

De lokale energiecöoperatie Energiek Heusden en Sunvest hebben samen eind vorig jaar een plan voor dit zonnepark ingediend en ontwikkelen dit zonnepark gezamenlijk. Kracht van dit initiatief is de unieke ligging, ingesloten door verhoogd talud, de Polderweg en een natuurgebied, en toch in de buurt van de kern Oud-Heusden. Voor de ontwikkeling van natuur op het zonnepark is goed gekeken naar het nabijgelegen Hooibroeken, een natuurgebied in het bezit van Natuurmonumenten. Door het grondwaterpeil onder de panelen te verhogen, naar dat van het natuurgebied, en door extensief maaibeheer ontstaat in de loop der jaren een nat en divers hooilandschap. Er wordt een natuurlijke oever gecreëerd door langs meer dan een kilometer aan sloot de steile kant sterk af te schuinen.

Het zonnepark is vanaf de Polderweg te bezoeken. Voor wandelaars en fietsers wordt daar een rustplaats met informatiebord gecreëerd. Als men om de afschermende struiken heen loopt kijkt men uit over de panelen, die op een maximale hoogte van 1,50 meter komen.

Samenwerking met Energiek Heusden

Het zonnepark wordt mee ontwikkeld door Energiek Heusden en komt daardoor ook voor de helft in eigendom van de lokale gemeenschap. Vlak voor de bouw zullen inwoners uitgenodigd worden om geld in te leggen in het park door middel van een lening. Deze lening wordt met een nog nader te bepalen rente terugbetaald. Andere inkomsten uit het park worden door de energiecöoperatie geschonken aan twee omgevingsfondsen, een voor Oud Heusden en een voor de gehele gemeente Heusden.

De stroom uit het zonnepark is gelijk aan het verbruik van ongeveer 10.000 huishoudens en wordt geleverd aan het middenspanningstation in Waalwijk. Dit station wordt in 2023 uitgebreid, zodat er extra capaciteit is om dit soort initiatieven op aan te sluiten.

Informatieavond

Op maandagavond 19 april, aanvang 19.30 uur, organiseren Sunvest en Energiek Heusden samen een informatieavond voor alle inwoners van Oudheusden. Tijdens deze informatieavond zal er informatie met u worden gedeeld, en kunt u meedenken en feedback geven op de plannen voor Zonnepark Hooibroeken. U kunt zich inschrijven voor deze informatieavond via de website van Energiek Heusden: www.energiekheusden.nl

Vragen, opmerkingen en suggesties kunt u voorafgaand aan en na de bijeenkomst tot 26 april aan ons sturen op het speciale e-mailadres: hooibroeken@energiekheusden.nl

Links

Brief uitnodiging informatieavond 19-04-2021

Informatiesessies Zonnepark Lanakerveld

Beste inwoners van Smeermaas en industriezone Europark,

Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, heeft de gemeente Maastricht de aanbesteding voor de aanleg van een zonnepark op het Lanakerveld gegund aan ons bedrijf Sunvest. Met deze brief wil ik u uitnodigen voor een digitale informatiesessie.

Ontwerp zonnepark
Het toekomstige zonnepark zal gebouwd worden op het Lanakerveld aan de noordwestkant van Maastricht. Het zonnepark komt op een perceel van 41 hectare waarvan ca. 31 hectare bebouwd zal worden met zonnepanelen. Met een jaarproductie van ruim 59,000 MWh kan het park stroom leveren voor zo´n 20,000 huishoudens. Het zonnepark zal omringd worden door beplanting in samenwerking met Gemeente Maastricht, Gemeente Lanaken en Fluvius. Als u hierover meer wilt weten kunt u het ontwerp op onze website bekijken.

Agenda informatieavond
Tijdens de informatiesessies zullen de volgende onderwerpen besproken worden:
- Ontwerp grenszone (door Gemeente Lanaken, Gemeente Maastricht en Fluvius)
- Landschapsplan zonnepark
- Techniek
- Gemeentelijk beleid
- Archeologie en onderwijs

Aanmelden voor de informatie sessie inwoners Smeermaas:

We willen u graag persoonlijk ontmoeten om uw vragen te beantwoorden en uw ideeën voor het zonnepark te bespreken. Wij nodigen u hierbij uit om deel te nemen aan de digitale informatiesessie op woensdag 14 april (19:00-20:00). U kunt zich aanmelden via dit formulier waarna u per email een link naar de sessie zult ontvangen. De informatiesessie zal plaatsvinden middels de gratis beschikbare Microsoft Teams software.

Aanmelden voor de informatie sessie inwoners industriezone Europark:

We willen u graag persoonlijk ontmoeten om uw vragen te beantwoorden en uw ideeën voor het zonnepark te bespreken. Wij nodigen u hierbij uit om deel te nemen aan de digitale informatiesessie op woensdag 14 april (15:00-16:00). U kunt zich aanmelden via dit formulier waarna u per email een link naar de sessie zult ontvangen. De informatiesessie zal plaatsvinden middels de gratis beschikbare Microsoft Teams software.

EWEC start met uitgifte zonobligaties voor Zonnepark Cothen

Energiecöoperatie EWEC start uitgifte zonobligaties voor Zonnepark Cothen van Sunvest

Vanaf 1 maart 2021 kunnen alle inwoners van Cothen, Wijk bij Duurstede en Langbroek zich inschrijven voor financiële deelname aan Zonnepark Cothen. Er zijn 500 'Obligaties Zonnepark Cothen' van elk € 500. De rente bedraagt 4%. De bouw van het zonnepark start dit voorjaar met de aanleg van de landschappelijke inpassing. De eerste stroom wordt naar verwachting in 2022 geleverd.

Alle inwoners krijgen de gelegenheid om te participeren in het eerste zonnepark van Wijk bij Duurstede. Sunvest heeft daarvoor afspraken gemaakt met de energiecöoperatie van Wijk bij Duurstede: EWEC. Afspraak is dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedelen uit de inkomsten van het zonnepark.

De projectlocatie is circa 11 hectare groot. Met inachtneming van landschappelijk inpassing is dit voldoende om een zonnepark van circa 13 MWp te realiseren. Dat levert straks voldoende stroom voor zo’n 4.000 woningen, oftewel genoeg voor alle huishoudens in Cothen. In principe zal de geproduceerde stroom via EWEC af te nemen zijn voor inwoners van de gemeente.

Het zonnepark kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie Wijk bij Duurstede klimaat neutraal 2030. De praktijkervaring van dit project is meegenomen in het opstellen van het Beleids- en Toetsingskader Zonneparken. De vergunning is in 2019 verleend en ook is SDE toegekend.

Meer informatie

Wilt u meer weten of zonnepark Cothen? Meer informatie over dit zonnepark kunt u vinden op de Projectpagina van zonnepark Cothen

Interesse?

Ben je inwoner van Wijk bij Duurstede en wil je geld lenen aan dit zonnepark en een goed rendement verdienen? Kijk dan hier voor meer informatie: Zonnepark Cothen - EWEC groene energie uit Wijk bij Duurstede