Schapen tussen zonnepanelen zonnepark Duurkenakker

Bouwstenen van

Natuurlijke Zonneparken

Een zonnepark is een stuk land met zonnepanelen waarmee duurzame energie wordt opgewekt. Bij Sunvest bouwen we zonneparken van minimaal 8 hectare. Op een park van 8 hectare staan ongeveer 25.000 zonnepanelen. Deze zonnepanelen worden op een stellage 1 meter boven de grond geplaatst. 

Ze leveren duurzame stroom via een omvormer naar een transformatorstation. Dit station staat op het zonnepark. Vanaf hier wordt de opgewekte stroom naar het landelijke elektriciteitsnet geleverd. De energieleverancier levert vervolgens de duurzame stroom aan lokale bedrijven en particulieren. 

Ontwerp

De hoogte en oriëntatie van de panelen, het type stellage en de vormgeving van de transformatorhuisjes zijn bepalend voor het aanzicht van een zonnepark. De rijafstanden en het type paneel bepalen mede de elektriciteitsopbrengst van het zonnepark. De plaatsing van de stellages bepaalt hoeveel ruimte er is voor het toevoegen van landschappelijke meerwaarde en het vergroten van de biodiversiteit. Het ontwerp moet een optimale balans vormen voor wat betreft het aanzicht voor omwonenden, de elektriciteitsproductie en versterking van de lokale biodiversiteit.

Zon opbrengst

De energieopbrengst per hectare van een zonnepark is afhankelijk van de oriëntatie en het aantal zonnepanelen per hectare. Als indicatie kan een gemiddelde netto jaarlijkse opbrengst van circa 1 MWh (megawatt uur) per hectare worden aangehouden voor een ‘standaard’ zonneveld met zuid georiënteerde zonnepanelen. 1 MWh is voldoende om 350 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Technische elementen

Voor een rendabel en Natuurlijk Zonnepark

Natuur en biodiversiteit

Grondgebonden zonneparken kunnen effecten hebben op natuur, biodiversiteit en ecosystemen. Dit kan zowel positief als negatief zijn en hangt af van de inrichting en de uitgangssituatie van het zonnepark. Op percelen met oorspronkelijk weinig tot geen natuurwaarde zoals bouwpercelen, sommige percelen langs infrastructuur of intensief beheerde landbouwgrond is het mogelijk om in combinatie met een zonnepark de natuurwaarde te verhogen. Daarom zoeken wij naar gedegradeerde of verontreinigde grond, of grond met een tijdelijke bestemming voor industrie of infrastructuur. Pas daarna komen laagwaardige agrarische gronden in aanmerking.