Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Intekening Zonnewoud Zeewolde

Sunvest heeft in samenwerking met adviesbureau Haver Droeze de tender van Staatsbosbeheer gewonnen voor de inrichting van een zonnepark in Zeewolde. Omdat de belevingswaarde van het zonnepark in vergelijking met de vergoeding voor de grond het zwaarste telde in de gunning, had ons voorstel voor de landschappelijke inpassing belangrijke toegevoegde waarde.

BELEVINGSWAARDE
De locatie ligt in het Horsterwold (gemeente Zeewolde) dicht tegen de stadsrand. Het is een zone in het bos waar een brede verscheidenheid aan recreatieve voorzieningen een plek heeft. Voor het zonnepark is daarom eveneens een recreatieve invulling gewenst met name voor de omliggende wijken.

TOEGANKELIJK
De open plek in het bos gaf aanleiding om het zonnepark te beschouwen als een eigen vorm van bos: De panelen op onderstellen, als bladeren aan takken, met daaronder een eigen ondergroei met specifieke plantengemeenschappen en variaties in licht en vochtigheid.  Om de beleving van het park optimaal te laten ervaren is het park overdag toegankelijk. Bezoekers kunnen tussen de panelen wandelen over paden die dieren of eetbare planten aan de randen herbergen. Het omsluitende hek van het park is verborgen in de bosrand.

RECREATIE
Enkele houten torens op de paden maken het mogelijk het park vanaf verschillende hoogten te bekijken. Tussen de velden met panelen ligt in het midden een heuvel waar het mogelijk is van de zon te genieten. Ook zijn er voor kinderen mogelijkheden om te spelen met zand en water en is er informatie te vinden over het park. Informatie over de opbrengst en de verschillende aspecten van het park worden ook bereikbaar gemaakt via een app voor mobiele telefoons (welke ter plekke op te laden zijn).

BETROKKENHEID
Door natuur- en recreatie groepen uit de directe omgeving van de locatie bij het project te betrekken krijgt het park de zorg die het nodig heeft. Zo kan het uitgroeien tot een eigen type voedselbos en staat het garant voor een energieke beleving in het bos. Door het geven van interessante informatie over energieopwekking en voedsel in het bos draagt het zonnepark bij aan maatschappelijke bewustwording. Zonnewoud Zeewolde, een energieke beleving in het bos.

 

Tags :