Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Bloeiende planten voor zonnepanelen

De zonneparken die Sunvest op steeds meer plaatsen in Nederland bouwt, wekken zo’n 25 tot 30 jaar duurzame energie op. Hoewel zonnepanelen langer mee kunnen gaan, moet een park daarna opgeruimd worden. Een logische vraag is dus: hoe gaat dit in z’n werk?

AEEA-wetgeving

Sinds begin 2014 kennen we de AEEA-wetgeving, wat staat voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur. Deze Europese richtlijn reguleert de inzameling en recycling van gebruikte materialen, waaronder dus ook zonnepanelen. De wet schrijft voor dat partijen die zonnepanelen op de Nederlandse markt zetten, verantwoordelijkheid dragen voor de inname en verwerking van deze producten aan het einde van hun levensduur.

Onafhankelijke partij

Op papier gaan panelen zo’n 30 jaar mee. Toch weten we dat de kwaliteit inmiddels zo hoog is dat ze waarschijnlijk langer meegaan. Maar om de hoogwaardige materialen goed te recyclen, werkt Sunvest samen met haar moederbedrijf ProfiNRG. Dit bedrijf bouwt zonneparken, en moet wettelijk gezien dus invulling geven aan de AEEA-richtlijn. Om dit goed te regelen, is ProfiNRG lid van Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN). Zo registreert deze stichting voor haar leden de in Nederland op de markt gebrachte zonnepanelen in het Nationaal WEEE-register. Ook int Stichting ZRN verwijderingsbijdragen en regelt ze de inzameling en verwerking van panelen die het eind van hun levensduur bereikt hebben.

Stichting ZRN ontstond in 2015 uit een behoefte om een onafhankelijke partij in het leven te roepen die zich inhoudelijk en uitvoerend met de AEEA-wet zou gaan bezighouden. ProfiNRG nam samen met andere spelers in de branche het initiatief voor de oprichting en is ook nog altijd vertegenwoordigd in het bestuur van stichting ZRN.

Milieuvriendelijk verwerking

Vóór de bouw van een zonnepark is duidelijk hoe datzelfde project na afloop van de exploitatietermijn en het huurcontract verwijdert zal worden. Want iedereen heeft belang bij een goede en milieuvriendelijke verwerking van bekabeling, transformatoren, zonnepanelen en omvormers. Daarom spreekt Sunvest al bij de vergunningverlening af dat het park na 25 of 30 jaar (afhankelijk van het gemeentelijk beleid) netjes opgeruimd wordt, zodat de grond weer agrarisch gebruikt kan worden.
In de exploitatiebegroting van de projecten neemt Sunvest dus de kosten voor verwijdering van de installatie op. Via stichting ZRN worden financiële voorzieningen getroffen voor verwerking van de zonnepanelen en omvormers.

Recycle-materialen

In panelen tref je overigens deze materialen aan: aluminium, koper, kunststoffen en glas (silicium) aan. Nu zijn glas en metalen nog de voornaamste recycle-materialen. Zo worden van het glas uit zonnepanelen bijvoorbeeld glaswol of glazen potjes gemaakt. Bij metalen moet je denken aan koper uit de kabels en aluminium uit de rekken waar panelen op bevestigd zitten. Door deze materialen goed te scheiden, voorkomen we nieuwe delving van deze schaarse stoffen. Omdat zonnepanelen nog een relatieve nieuwe tak van sport is, staat de recycling ook nog in de kinderschoenen. Dat betekent dat de overige materialen nu nog worden gescheiden en op een veilige manier verwerkt worden. Toch verwachten experts dan 95 procent van de panelen over enkele jaren hergebruikt kunnen worden.

Hergebruik

Omvormers gaan normaal gesproken minder lang mee dan zonnepanelen. Gelukkig kunnen veel delen uit de apparaten gerecycled worden. Denk hierbij aan het koperdraad. De overgebleven onderdelen worden vermalen en vervolgens gesorteerd op grondstof – klaar voor hergebruik. Dit betekent dat bijna de gehele omvormer dus een tweede leven krijgt.
Transformatoren worden ontworpen en gebouwd voor een zeer lange levensduur. Wanneer transformatoren defect gaan, vertegenwoordigen ze nog een restwaarde door de relatief grote hoeveelheid metalen (koper, staal, aluminium). Deze worden apart verzamelt en op die manier gerecycled.

Meer lezen over Stichting Zonne-energie Recycling Nederland?

https://www.stichtingzrn.nl/nl

Tags :