Profijt

Stabiele bron van inkomsten

Concurrerende grondvergoeding

Steeds meer grondeigenaren zien de voordelen van een zonnepark op hun grond. Er zijn hiervoor twee opties: pacht of koop. Wij bieden een concurrerende grondvergoeding. Sunvest is het gehele proces – van ontwerp tot installatie en onderhoud – uw vaste aanspreekpunt.

Diversificatie en inkomensgroei

Grondeigenaren, banken en agrarisch adviseurs zien de verhuur van grond voor een zonnepark als een gunstige en veilige inkomstenbron. Als u uw grond verhuurt aan Sunvest creëert u financiële ruimte voor de aankoop van meer onroerend goed, nieuwe bedrijfsmiddelen en andere bedrijfsmatige investeringen.

Tussenvorm: Gecombineerd grondgebruik

Bij gecombineerd grondgebruik bezetten de zonnepanelen en de bijbehorende apparatuur circa 60% van de verhuurde grond. Daardoor blijft een deel van de grond beschikbaar. Zo kunnen er schapen of geiten tussen de zonnepanelen grazen, of kunt u pluimvee onder de panelen laten scharrelen. Wanneer er meer ruimte beschikbaar is kunnen er ook gewassen worden verbouwd. Gecombineerd grondgebruik biedt ook fiscaal voordeel.

Beheervergoeding

In aanvulling op de jaarlijkse grondvergoeding, kunnen we een beheervergoeding betalen voor het maaien van het gras en het snoeien van de heggen. Afspraken hierover zullen worden vastgelegd in een groenbeheerplan.

Extra inkomsten

Wij bieden een concurrerende grondvergoeding. Zowel bij pacht als koop.

Gecombineerd grondgebruik

Laat uw kleinvee of pluimvee tussen de zonnepanelen scharrelen. 

Henk Geerligs

Vrije uitloop pluimveehouder

”Sunvest begrijpt net zoveel van de landbouw als van duurzame energie. Een goed ontworpen zonnepark is echt goed te integreren in een agrarisch bedrijf. Hiermee maken we het verschil”.
Scharrelkippen op een veld