Profijt

Landschappelijke inpassing

Samen zoeken naar een goede inpassing

Zonneparken vragen om een goede landschappelijke inpassing. Soms past een zonnepark zonder veel aanpassingen prima in het landschap. Soms vraagt een zonnepark, bijvoorbeeld in nabijheid van de bewoonde omgeving om een inpassing met hagen of groenvoorzieningen om het (deels) aan het zicht te onttrekken. Samen met onze landschapsarchitect, de direct omwonenden en overige belanghebbenden gaan we in gesprek om  het zonnepark zo goed mogelijk in te passen in het bestaande landschap.

Verbeteren ecologische waarden

Met de bouw van een zonnepark ontstaat ruimte voor verbetering van de ecologische waarden van het terrein in vergelijking met intensieve landbouw of veeteelt. Door de afscherming van het terrein ontstaat er een veilig gebied voor (kleine) dieren. Door het extensieve onderhoud en stoppen met bemesting verschraalt de grond en komen er meer kruiden, insecten etc.

Landschap

Samen met onze landschapsarchitect, de direct omwonenden en overige belanghebbenden gaan we in gesprek om  het zonnepark zo goed mogelijk in te passen in het bestaande landschap.

Natuur

Met de bouw van een zonnepark ontstaat ruimte voor verbetering van de ecologische waarden van het terrein in vergelijking met intensieve landbouw of veeteelt.

Verder

Nog meer voordelen op een rijtje

Biodiversiteit

Elk zonnepark wordt ontworpen op basis van een landschappelijk inpassingsplan, waarin veel aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de biodiversiteit. De maatregelen om de biodiversiteit te versterken zullen uitvoerig met de grondeigenaar of beheerder besproken worden voordat het project wordt gebouwd. In al onze projecten wordt zorgvuldig nagedacht over de wijze waarop wij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de leefomgeving van bijvoorbeeld vogels, vleermuizen, konijnen, vossen, insecten en andere diersoorten. Ook worden mogelijkheden voor de teelt van bloemen, plukfruit of kruiden bekeken.

Honing van de zonneweide

Onze Natuurlijke Zonneparken vormen een ideale leefomgeving voor bijen en andere insecten. Een bloeiende bijenpopulatie stimuleert de bestuiving van de landbouwgrond, waardoor de biodiversiteit wordt verhoogd en zelfs de voedselproductie van omliggende weilanden toeneemt. We plaatsen soms bijenkorven voor de productie van honing. De honing die hier wordt geproduceerd kan verkocht worden in lokale winkels.

Dubbelgebruik

Dubbel grondgebruik is bij zonneparken relatief eenvoudig te realiseren door bijvoorbeeld het laten grazen van kleinvee en pluimvee. Ook is het mogelijk pluimvee te laten scharrelen. Dit draagt bij aan de diversificatie van landbouwgrond. De zonnepanelen worden minimaal 70 cm boven het maaiveld geplaatst en er worden veiligheidsmaatregelen getroffen. Daarnaast is het mogelijk om gewassen of plukfruit zoals bessen, bramen of frambozen te laten groeien tussen en naast de panelen. Er zijn zelfs experimenten waar de panelen beschutting bieden voor het fruit.

Contact

Meer informatie?

Heeft u na het lezen van onze website nog vragen. Neem contact op met Jeroen Schmaal via: 030-3410999 of  mail naar jeroen@sunvest.nl

Jeroen Schmaal