Stabiele bron van inkomsten

Steeds meer grondeigenaren zien de voordelen voor zich van een zonnepark op hun grond. Met hen worden vergoedingen afgesproken voor het gebruik van de grond. Er zijn twee opties. Sunvest een recht van opstal vestigen op de grond. Sunvest kan de grond echter ook kopen. Er wordt dan een intentie tot koop afgesproken. De opstal of koop wordt effectief nadat de financiering van het zonnepark een feit is en er met de bouw van het park gestart wordt. Dit moment is gewoonlijk 2 tot 3 jaar later dan het moment waarop de afspraken gemaakt worden. In deze periode heeft Sunvest het exclusieve recht om het zonnepark te ontwikkelen.

Als Sunvest gaan wij minimaal een 25-jarig recht van opstal contract aan met u als grondeigenaar. Wij keren een concurrerend bedrag uit per hectare. De grondvergoeding (retributie) wordt jaarlijks geïndexeerd. Sunvest is het gehele proces - van ontwerp tot installatie en onderhoud - uw vaste aanspreekpunt.

Diversificatie en inkomensgroei

Grondeigenaren, banken en agrarisch adviseurs zien de verhuur van grond voor een zonnepark als een gunstige en veilige inkomstenbron. Als u uw grond verhuurt aan Sunvest creëert u financiële ruimte voor de aankoop van meer onroerend goed, nieuwe bedrijfsmiddelen en andere bedrijfsmatige investeringen.

Gecombineerd grondgebruik

De zonnepanelen en de bijbehorende apparatuur bezetten circa 60% van de verhuurde grond. Daarom kan de grond ook worden gebruikt voor andere doeleinden. Bij het ontwerp van het zonnepark kan er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met schapen of geiten die tussen de zonnepanelen kunnen grazen. Ook is het mogelijk pluimvee onder de panelen te laten scharrelen. Wanneer er meer ruimte beschikbaar is kunnen er ook gewassen worden verbouwd. Onze medewerkers zullen de manier waarop het land wordt gebruikt in detail met u bespreken, voor de start van het project. Ook vanwege eventueel fiscaal voordeel dat gecombineerd grondgebruik met zich meebrengt.

Beheervergoeding

In aanvulling op de jaarlijkse grondvergoeding, kunnen we een beheervergoeding betalen voor het maaien van het gras en het snoeien van de heggen. Afspraken hierover zullen worden vastgelegd in een groenbeheerplan.

Ervaringen van boeren die met Sunvest werken:

 

George van Cranenbroek, grondeigenaar/akkerbouwer in Cranendonck: ”Bij gebrek aan opvolging bood Sunvest mij een mooie kans om mijn grond te benutten voor een zonnepark.  Belangrijk is dat het plan wat Sunvest  heeft ingediend  bij de gemeente Cranendonck een mooie bijdrage gaat leveren aan de totale energietransitie in ons dorp”.

Gerard Vernooij, grondeigenaar en eigenaar fruitbedrijf in Cothen: Sunvest begrijpt zowel de agrarische wereld en wereld van duurzame energie. Een ontworpen zonnepark heeft zowel voor mij als voor de buurt een meerwaarde”.

 

Henk Geerligs, vrije uitloop pluimveehouder: "Sunvest begrijpt net zoveel van de landbouw als van duurzame energie. Een goed ontworpen zonnepark is echt goed te integreren in een agrarisch bedrijf. Hiermee maken we het verschil”.

Heeft u interesse?

Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 3410999 of mail naar Lennart@sunvest.nl