Steeds meer grondeigenaren zien de voordelen van verhuur van grond voor zonneweides.

Voorspelbare inkomsten

Sunvest gaat minimaal een 25-jarig recht van opstal contract aan met de grondeigenaar. Wij keren een concurrerend bedrag uit per verhuurde hectare. De huurbedragen (retributie) worden jaarlijkse geïndexeerd. Sunvest organiseert het gehele proces van ontwerp tot installatie en onderhoud.

Diversificatie en inkomensgroei

Grondeigenaren, eigenaren, banken en agrarisch adviseurs zien de verhuur van grond voor een zonnepark als een gunstige en veilige inkomstenbron. Als u uw grond verhuurt aan Sunvest creëert u financiële ruimte voor de aankoop van meer onroerend goed, nieuwe bedrijfsmiddelen en andere bedrijfsmatige investeringen.

Gecombineerd grondgebruik

De zonnepanelen en de bijbehorende apparatuur bezetten circa 60% van de verhuurde grond. Daarom kan de grond ook worden gebruikt voor andere doeleinden. Bij het ontwerp van het zonnepark kan er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met schapen of geiten die tussen de zonnepanelen kunnen grazen. Ook is het mogelijk pluimvee onder de panelen te laten scharrelen. Wanneer er meer ruimte beschikbaar is kunnen er ook gewassen worden verbouwd. Onze medewerkers zullen de manier waarop het land wordt gebruikt in detail met u bespreken, voor de start van het project. Ook vanwege eventueel fiscaal voordeel dat gecombineerd grondgebruik met zich meebrengt.

Biodiversiteit

Elke zonnepark wordt ontworpen op basis van landschappelijk inpassingsplan, waarin ook aandacht wordt besteed aan de biodiversiteit. De punten in dit plan zullen uitvoerig met u besproken worden voordat het project wordt gebouwd. Het landschappelijk inpassingsplan komt tot stand met met de grondeigenaar en lokale landschapsbeheerders. Zo kunnen onze projecten een ideale leefomgeving voor vogels, vleermuizen omvatten, terwijl andere locaties mogelijkheden bieden voor de teelt van bloemen. Er kunnen ook bijenkorven worden geplaatst voor de productie van honing.

Pensioenplanning

Sunvest begrijpt dat elke project uniek is en dat goed plannen een belangrijke succesfactor is voor agrarische familiebedrijven. Door de bouw van een zonnepark stelt u uw toekomst veilig. 

Wie kiest er voor Sunvest?

Sunvest heeft een groot aantal grootschalige zonne-energie projecten ontwikkeld. We werken met grondeigenaren en agrariërs door heel het land.

Waarom Sunvest?

  1. Sunvest heeft planologen en agrarische specialisten in dienst om de beste mogelijkheden voor uw grond te bepalen.
  2. Snelle en betrouwbare installatie op zo kort mogelijke termijn.
  3. De hoogste kwaliteit panelen, montage en installatie voor optimale prestaties.
  4. Een toegewijd team met specialisten van Sunvest.
  5. Sunvest beheert en monitort zonnepanelen installaties.

Ervaringen van boeren die met Sunvest werken:

Peter van Wijk zegt: ”Omdat de landbouwinkomsten in de laatste 20 jaar zijn afgenomen hebben wij gekeken naar andere mogelijkheden. Wij waren altijd al enthousiast over de toekomst van duurzame energie. Het zonnepark vormt nu een belangrijk deel van ons bedrijf”.

Van Straaten melkveehouder en grondeigenaar zegt: ”Onze grond is niet geschikt voor akkerbouw. Wij verhuren het land en er staat een zonnepark, waar schapen rond en onder de zonnepanelen kunnen grazen”.

Henk Geerligs, vrije uitloop pluimveehouder en grondeigenaar van zonneboerderij Kippenhoek, zegt: ”Sunvest begrijpt net zoveel van de landbouw als van duurzame energie. Een goed ontworpen zonnepark is echt goed te integreren in een agrarisch bedrijf. Hiermee maken we het verschil”.

Heeft u interesse?

Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 265 8512 (optie 4) of mail naar info@sunvest.nl

Klik hier voor onze contactgegevens.