Meer weten over Sunvest en onze projecten? Hieronder geven wij alvast antwoord op de meest gestelde vragen.

 1. Wie is Sunvest?
 2. Hoeveel kost het om zonnepanelen te installeren op mijn eigendom?
 3. Heeft Sunvest een winstoogmerk?
 4. Hoelang zijn zonnepanelen operationeel?
 5. Wie is er betrokken bij het beheer van een project?
 6. Hoe en waarom subsidieert de overheid projecten voor duurzame energie?
 7. Hoeveel grond is hierdoor niet meer geschikt voor de voedselproductie?
 8. Wat als zonnepanelen schade aan mijn eigendom veroorzaken?
 9. Zijn zonnepanelen giftig?
 10. Kan een zonnepark geluid produceren?
 11. Kan de zon schitteren in een zonnepaneel?
 12. Hoe kan een zonnepark de natuurwaarde verhogen?
 13. Hoeveel elektriciteit kan er worden opgewekt in een zonnepark en hoeveel CO2 emissie kan daarmee bespaard worden?
 14. Kan ik investeren in een zonnepark?
 15. Kunnen er stoffen uit de zonnepanelen lekken en in de bodem verdwijnen?
 16. Kan er straling van een zonnepark afkomen?

1. Wat is Sunvest?

1. Wie is Sunvest?

Sunvest is een Nederlands bedrijf, voortgekomen uit ProfiNRG. ProfiNRG een van de leidende zonne-energiebedrijven in Nederland. Sunvest ontwikkelt, bouwt en beheert zonneparken, door heel Nederland. We werken samen met grondeigenaren, boeren, gemeenten, en provincies. Hiermee laten we ons rentmeesterschap zien bij projecten en onze zorg voor een duurzame leefomgeving. Het hoofdkantoor van Sunvest is gevestigd in Utrecht.

2. Hoeveel kost het me om zonnepanelen te installeren op mijn eigendom? 

2. Hoeveel kost het om zonnepanelen te installeren op mijn eigendom?

Voor alle Sunvest projecten kunnen wij een veilige financiering regelen. Daardoor is een snelle doorlooptijd van de eerste evaluatie tot installatie mogelijk. Bij Sunvest geloven wij in goed gefinancierde projecten. Hierdoor zijn wij succesvol. Wij hebben ervaring, omdat wij leverancier van commerciële zonne-energie projecten zijn in Nederland. Samenvattend kost het u als grond of dakeigenaar niets, wij huren uw grond en u heeft daar inkomsten van.

Indien u uw eigen project wilt financieren bieden we u ontwerp, installatie en onderhoud tegen concurrerende marktprijzen aan.

3. Heeft Sunvest een winstoogmerk?

3. Heeft Sunvest een winstoogmerk?

Ja, Sunvest beheert commerciële zonne-energie projecten. De inkomsten worden behaald door verkoop van ‘schone’ opgewekte elektriciteit en subsidieregelingen van de overheid. Deze inkomsten zorgen ervoor dat de beheers- en onderhoudskosten van projecten en terugbetalingen aan investeerders mogelijk zijn. Daarnaast blijft er winst over voor Sunvest, waarmee het voortbestaan van het bedrijf mogelijk is.

4. Hoelang zijn zonnepanelen operationeel?

4. Hoelang zijn zonnepanelen operationeel?

Al onze systemen hebben zo’n kwaliteit dat ze minimaal 25 jaar meegaan. Wij werken met lange garantieperioden (20 jaar voor omvormers en 25 jaar voor de zonnepanelen. Waar nodig zal Sunvest na deze ‘tijdelijke’ bouwvergunningen van 25 jaar alle zonnepanelen en infrastructuur ontmantelen en alles in de oorspronkelijke staat terugbrengen.

5. Wie is er betrokken bij het beheer van een project?

5. Wie is er betrokken bij het beheer van een project?

Zonnepanelen vereisen een minimum aan onderhoud, dus er is geen vast personeel ter plaatse nodig. Sunvest zal een bewakingssysteem installeren op elk project, waardoor ons Sunvest onderhoudsteam alle projecten op afstand kan monitoren. Doorgaans zal er één keer per jaar een algemene onderhoudscontrole worden uitgevoerd.

6. Hoe en waarom subsidieert de overheid projecten voor duurzame energie? 

6. Hoe en waarom subsidieert de overheid projecten voor duurzame energie?

Er zijn hoge initiële kosten gemoeid met de bouw van duurzame energie-projecten. Zonne-energieprojecten zijn hier geen uitzondering op. Daarom wordt de opwekking duurzame energie gesubsidieerd vanuit de overheid door SDE+ subsidie beschikbaar te stellen. De SDE+ subsidie is bedoelt om ervoor te zorgen dat er in Nederland tegen 2022 14% van alle gebruikte energie duurzaam is opgewekt. In 2016 was dit nog 5,6%. De energiedoelstelling in in 2007 ingesteld. Nederland loopt aanzienlijk achter op de rest van Europa.

Als zonne-energietechnologie efficiënter wordt en op grotere schaal wordt toegepast, zullen de kosten voor installeren van nieuwe zonneparken dalen. Net als bij andere grote energieprojecten zijn de initiële kosten groter dan de overheid zich kan veroorloven. Daarom worden particulieren en bedrijven gestimuleerd om deze investeringen te doen. Er zijn stimuleringsmaatregelen voor zonne-energie zoals de salderingsregeling voor kleinverbruikers en de SDE+ subsidie voor grootverbruikers. Deze regelingen zorgen ervoor dat eigenaren van zonnepanelen een goede prijs krijgen voor hun opgewekte energie. Dit vermindert het risico voor investeerders en stelt ontwikkelaars in staat om een constant rendement te maken. Als de wereldwijde vraag naar zonnepanelen toeneemt zullen de kosten voor nieuwe technologieën blijven dalen, tot er uiteindelijke geen financiële ondersteuning van de overheid meer nodig is.

7. Hoeveel grond is hierdoor niet meer geschikt voor de voedselproductie?

7. Hoeveel grond is hierdoor niet meer geschikt voor de voedselproductie?

Het is een misvatting dat grondeigenaren die zonneparken willen bouwen moeten kiezen tussen opwekking van duurzame energie of landbouw/voedselproductie. Het is beide mogelijk. Dit omdat niet het gehele grondoppervlak wordt bezet met zonnepanelen. Sunvest verkent of er in de toekomst nog meer manieren zijn om zonneparken te gebruiken, zoals voor de productie van gewassen onder en tussen de zonnepanelen. Hiervoor werken wij samen met grondeigenaren.

8. Wat als zonnepanelen schade aan mijn eigendom veroorzaken?

8. Wat als zonnepanelen schade aan mijn eigendom veroorzaken?

In het onwaarschijnlijke geval dat de zonnepanelen worden beschadigd of schade toebrengen aan uw eigendom, is Sunvest verplicht om de schade te herstellen. Dit zal gebeuren in samenspraak met een lokale Sunvest engineer. Alle Sunvest projecten zijn verzekerd. Hierdoor weten wij zeker dat de zonnepanelen gedurende de lange levensduur van 25 jaar stroom opwekken.

9. Zijn zonnepanelen giftig?

9. Zijn zonnepanelen giftig?

Sunvest gebruikt alleen zonnepanelen die gemaakt zijn van silicium. Silicium is niet giftig en volledig te recyclen.

Er zijn zonnepanelen op de markt die gevaarlijke chemische stoffen zoals cadmium kunnen bevatten. Spreek daarom altijd met uw leverancier om vast te stellen wat voor soort panelen bij u gebruikt worden. Gezien de prestaties en betrouwbaarheid raadt Sunvest alleen maar het gebruik van silicium zonnepanelen aan.

8. Kan een zonnepark geluid produceren?

10. Kan een zonnepark geluid produceren?

De zonnepanelen die gebruikt worden in de zonneparken produceren geen geluid. De transformatoren en omvormers kunnen alleen iets geluid produceren als de zon schijnt en de opgewekte energie omgezet wordt naar elektriciteit. Daarnaast worden de transformatoren en omvormers op dermate afstand van woningen en andere gevoelige bestemmingen geplaatst zodat deze hier nooit hoorbaar zijn.

8. Kan de zon schitteren in een zonnepaneel?

11. Kan de zon schitteren in een zonnepaneel?

Het doel van een zonnepark is om zoveel mogelijk zonne-energie op te wekken door middel van het opvangen van zonnestralen. Om de opwekking zonne-energie te maximaliseren maakt Sunvest gebruik van zonnepanelen met een anti-reflectie coating. Hierdoor wordt zoveel mogelijk zonnestralen ingevangen. Daarnaast worden de zonnepanelen in een vlakke hoek van 10 tot 12 graden geplaatst waardoor eventuele overblijvende reflectie recht omhoog zal gaan. Door middel van bomen en beplanting worden de zonnepanelen voor de omgeving aan het zicht onttrokken.

Meer informatie hierover kunt in terugvinden in het volgende nieuwsartikel:

https://sunvest.nl/nieuws-over-sunvest/geeft-een-zonnepark-schittering-en-krijg-ik-daar-last-van/

8. Hoe kan een zonnepark de natuurwaarde verhogen?

12. Hoe kan een zonnepark de natuurwaarde verhogen?

Sunvest ontwikkelt natuurlijke zonneparken, en het is haar ambitie om de natuurwaarde te verhogen met haar zonneparken. Voor elk plan voor een nieuw zonnepark van Sunvest wordt er onderzoek naar het gebied gedaan door een ecoloog en een landschapsarchitect. Ecologen onderzoeken of er bij de bouw van het zonnepark geen beschermde planten, dieren of gebieden aangetast kunnen worden. Daarnaast wordt er gekeken hoe een zonnepark juist de biodiversiteit kan verhogen en inheemse fauna kan terugbrengen door middel van de inrichting van het zonnepark, het gebruik van groenstroken en planten en het groenbeheer.

Benieuwd naar een interview met een Ecoloog die vertelt hoe een zonnepark juist de natuurwaarde kan verhogen? U kunt hier meer over lezen in ons nieuwsartikel.

https://sunvest.nl/nieuws-over-sunvest/nieuws/zonneparken-moeten-altijd-de-natuurwaarde-verhogen/

13. Hoeveel elektriciteit kan er worden opgewekt met een zonnepark?

13. Hoeveel elektriciteit kan er worden opgewekt in een zonnepark en hoeveel CO2 emissie kan daarmee bespaard worden?

De energieopbrengst van een zonnepark is afhankelijk van verschillende factoren zoals de opstelling van de zonnepanelen, het aantal panelen dat geplaatst kan worden op het perceel en ook de locatie in Nederland. De energieopbrengst wordt vaak aangegeven per hectare. Per hectare wordt er per jaar gemiddeld 1.2 miljoen kWh opgewekt! Het jaarlijkse stroomverbruik van een gemiddeld huishouden is ongeveer 3000 kWh. Met één hectare kan er dus al genoeg elektriciteit worden opgewekt voor bijna 400 huishoudens voor een heel jaar! 

Zonnepanelen stoten geen CO2 uit en door middel van zonneparken kan juist veel CO2 bespaard worden. Op een zonnepark wordt energie op een schone en duurzame manier opgewekt in plaats van bijvoorbeeld in kolencentrales. Per kWh dat een zonnepark opwekt en terug levert aan een energiemaatschappij wordt er 728 gram aan CO2 emissie vermeden ten opzichte van een kolencentrale. Zo wordt er dus al snel 8300 kilo CO2 emissie bespaard bij een zonnepark van 10 hectare!

14. Kan ik investeren in een zonnepark?

14. Kan ik investeren in een zonnepark?

Sunvest vindt het erg belangrijk dat de omgeving betrokken is bij de ontwikkeling van het zonnepark en hier ook van kan profiteren. Daarom werkt Sunvest bijna altijd samen met een lokale energie coöperatie en worden er allerlei initiatieven bedacht voor de omgeving. Zo kunnen burgers via de energie coöperatie bijvoorbeeld zonneobligaties kopen of meedoen aan de postcoderoos regeling en op deze manier een aantal panelen van het zonnepark in bezit krijgen. Ook kunnen bewoners die zelf panelen op hun dak willen installeren vaak meeprofiteren van het inkoopvolume van het zonnepark. Daarnaast steunt Sunvest omgevingsfondsen die lokale initiatieven organiseren voor de gemeenschap.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor de lokale gemeenschap kunt u de volgende pagina raadplegen.
https://sunvest.nl/maatschappij/

15. Kunnen er stoffen uit de zonnepanelen lekken en in de bodem verdwijnen?

15. Kunnen er stoffen uit de zonnepanelen lekken en in de bodem verdwijnen?

In de zonneparken van Sunvest worden panelen gebruikt van hoogwaardige kwaliteit die gemaakt zijn van silicium (glas). Er zijn geen schadelijke stoffen in de panelen van Sunvest verwerkt die in de bodem kunnen spoelen bij regen. Bij de ontwikkeling van het zonnepark wordt er een budget gereserveerd voor het opruimen van het park aan het einde van de levensduur. Zowel de bouw als de verwijdering van het park wordt gedaan door moederbedrijf ProfiNRG. ProfiNRG is medeoprichter, zit in het bestuur en is lid van de Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN). Sunvest en ProfiNRG zorgen voor goede en milieuvriendelijke verwerking van bekabeling, transformatoren, zonnepanelen en omvormers. Als ze niet meer gebruikt kunnen worden, worden ze gerecycled. Hierdoor blijven er nooit materialen achter op het perceel en kan de grond weer agrarisch gebruikt worden.

16. Kan er straling van een zonnepark afkomen?

16. Kan er straling van een zonnepark afkomen?

In haar zonneparken gebruikt Sunvest zonnepanelen, transformatoren, en omvormers van hoogwaardige kwaliteit. Hierdoor is de straling van zonnepanelen niet hoger dan van veel elektronische apparaten in huis. Alle transformatoren en omvormers worden op geruime afstand geplaatst van woningen en gevoelige bestemmingen waardoor de elektromagnetische velden van zonneparken ruim onder het blootstellingslimiet van de overheid blijven. Hierdoor is er geen stralingseffect en zijn veel zonneparken publiekelijk toegankelijk.

Meer informatie over straling van zonneparken en de effecten hiervan op de gezondheid kunt u terugvinden in het volgende nieuwsartikel en het kennisplatform.

https://sunvest.nl/nieuws-over-sunvest/nieuws/hoeveel-magnetische-straling-komt-er-van-een-zonnepark-af/

https://www.kennisplatform.nl/elektromagnetische-velden-en-gezondheid/

https://www.kennisplatform.nl/hoe-sterk-zijn-elektromagnetische-velden-van-zonnepanelen/

Heeft u een vraag die niet in het rijtje staat, of wilt u meer weten over zonnepanelen of zonneparken? Neem dan contact op met Lennart Kips, via 030 - 341 0999 of lennart@sunvest.nl