Meer weten over Sunvest en onze projecten? Hieronder geven wij alvast antwoord op de meest gestelde vragen.

  1. Wie is Sunvest?
  2. Hoeveel kost het om zonnepanelen te installeren op mijn eigendom?
  3. Heeft Sunvest een winstoogmerk?
  4. Hoelang zijn zonnepanelen operationeel?
  5. Wie is er betrokken bij het beheer van een project?
  6. Hoe en waarom subsidieert de overheid projecten voor duurzame energie?
  7. Hoeveel grond is hierdoor niet meer geschikt voor de voedselproductie?
  8. Wat als zonnepanelen schade aan mijn eigendom veroorzaken?
  9. Zijn zonnepanelen giftig?

1. Wat is Sunvest?

1. Wie is Sunvest?

Sunvest is een Nederlands bedrijf, voortgekomen uit ProfiNRG. ProfiNRG een van de leidende zonne-energiebedrijven in Nederland. Sunvest ontwikkelt, bouwt en beheert zonneparken, door heel Nederland. We werken samen met grondeigenaren, boeren, gemeenten, en provincies. Hiermee laten we ons rentmeesterschap zien bij projecten en onze zorg voor een duurzame leefomgeving. Het hoofdkantoor van Sunvest is gevestigd in Utrecht.

2. Hoeveel kost het me om zonnepanelen te installeren op mijn eigendom? 

2. Hoeveel kost het om zonnepanelen te installeren op mijn eigendom?

Voor alle Sunvest projecten kunnen wij een veilige financiering regelen. Daardoor is een snelle doorlooptijd van de eerste evaluatie tot installatie mogelijk. Bij Sunvest geloven wij in goed gefinancierde projecten. Hierdoor zijn wij succesvol. Wij hebben ervaring, omdat wij leverancier van commerciële zonne-energie projecten zijn in Nederland. Samenvattend kost het u als grond of dakeigenaar niets, wij huren uw grond en u heeft daar inkomsten van.

Indien u uw eigen project wilt financieren bieden we u ontwerp, installatie en onderhoud tegen concurrerende marktprijzen aan.

3. Heeft Sunvest een winstoogmerk?

3. Heeft Sunvest een winstoogmerk?

Ja, Sunvest beheert commerciële zonne-energie projecten. De inkomsten worden behaald door verkoop van ‘schone’ opgewekte elektriciteit en subsidieregelingen van de overheid. Deze inkomsten zorgen ervoor dat de beheers- en onderhoudskosten van projecten en terugbetalingen aan investeerders mogelijk zijn. Daarnaast blijft er winst over voor Sunvest, waarmee het voortbestaan van het bedrijf mogelijk is.

4. Hoelang zijn zonnepanelen operationeel?

4. Hoelang zijn zonnepanelen operationeel?

Al onze systemen hebben zo’n kwaliteit dat ze minimaal 25 jaar meegaan. Wij werken met lange garantieperioden (20 jaar voor omvormers en 25 jaar voor de zonnepanelen. Waar nodig zal Sunvest na deze ‘tijdelijke’ bouwvergunningen van 25 jaar alle zonnepanelen en infrastructuur ontmantelen en alles in de oorspronkelijke staat terugbrengen.

5. Wie is er betrokken bij het beheer van een project?

5. Wie is er betrokken bij het beheer van een project?

Zonnepanelen vereisen een minimum aan onderhoud, dus er is geen vast personeel ter plaatse nodig. Sunvest zal een bewakingssysteem installeren op elk project, waardoor ons Sunvest onderhoudsteam alle projecten op afstand kan monitoren. Doorgaans zal er één keer per jaar een algemene onderhoudscontrole worden uitgevoerd.

6. Hoe en waarom subsidieert de overheid projecten voor duurzame energie? 

6. Hoe en waarom subsidieert de overheid projecten voor duurzame energie?

Er zijn hoge initiële kosten gemoeid met de bouw van duurzame energie-projecten. Zonne-energieprojecten zijn hier geen uitzondering op. Daarom wordt de opwekking duurzame energie gesubsidieerd vanuit de overheid door SDE+ subsidie beschikbaar te stellen. De SDE+ subsidie is bedoelt om ervoor te zorgen dat er in Nederland tegen 2022 14% van alle gebruikte energie duurzaam is opgewekt. In 2016 was dit nog 5,6%. De energiedoelstelling in in 2007 ingesteld. Nederland loopt aanzienlijk achter op de rest van Europa.

Als zonne-energietechnologie efficiënter wordt en op grotere schaal wordt toegepast, zullen de kosten voor installeren van nieuwe zonneparken dalen. Net als bij andere grote energieprojecten zijn de initiële kosten groter dan de overheid zich kan veroorloven. Daarom worden particulieren en bedrijven gestimuleerd om deze investeringen te doen. Er zijn stimuleringsmaatregelen voor zonne-energie zoals de salderingsregeling voor kleinverbruikers en de SDE+ subsidie voor grootverbruikers. Deze regelingen zorgen ervoor dat eigenaren van zonnepanelen een goede prijs krijgen voor hun opgewekte energie. Dit vermindert het risico voor investeerders en stelt ontwikkelaars in staat om een constant rendement te maken. Als de wereldwijde vraag naar zonnepanelen toeneemt zullen de kosten voor nieuwe technologieën blijven dalen, tot er uiteindelijke geen financiële ondersteuning van de overheid meer nodig is.

7. Hoeveel grond is hierdoor niet meer geschikt voor de voedselproductie?

7. Hoeveel grond is hierdoor niet meer geschikt voor de voedselproductie?

Het is een misvatting dat grondeigenaren die zonneparken willen bouwen moeten kiezen tussen opwekking van duurzame energie of landbouw/voedselproductie. Het is beide mogelijk. Dit omdat niet het gehele grondoppervlak wordt bezet met zonnepanelen. Sunvest verkent of er in de toekomst nog meer manieren zijn om zonneparken te gebruiken, zoals voor de productie van gewassen onder en tussen de zonnepanelen. Hiervoor werken wij samen met grondeigenaren.

8. Wat als zonnepanelen schade aan mijn eigendom veroorzaken?

8. Wat als zonnepanelen schade aan mijn eigendom veroorzaken?

In het onwaarschijnlijke geval dat de zonnepanelen worden beschadigd of schade toebrengen aan uw eigendom, is Sunvest verplicht om de schade te herstellen. Dit zal gebeuren in samenspraak met een lokale Sunvest engineer. Alle Sunvest projecten zijn verzekerd. Hierdoor weten wij zeker dat de zonnepanelen gedurende de lange levensduur van 25 jaar stroom opwekken.

9. Zijn zonnepanelen giftig?

9. Zijn zonnepanelen giftig?

Sunvest gebruikt alleen zonnepanelen die gemaakt zijn van silicium. Silicium is niet giftig en volledig te recyclen.

Er zijn zonnepanelen op de markt die gevaarlijke chemische stoffen zoals cadmium kunnen bevatten. Spreek daarom altijd met uw leverancier om vast te stellen wat voor soort panelen bij u gebruikt worden. Gezien de prestaties en betrouwbaarheid raadt Sunvest alleen maar het gebruik van silicium zonnepanelen aan.

Heeft u een vraag die niet in het rijtje staat, of wilt u meer weten over zonnepanelen of zonneparken? Neem dan contact op met Lennart Kips, via 030 - 341 0913 of lennart@sunvest.nl