Opslaan en opwekken van zonne-energie

Zon met opslag

Sunvest ontwikkelt zonneparken die maximaal bijdragen aan de energietransitie. Zo hebben wij meerdere oplossingen om zo efficiënt mogelijk de beschikbare netcapaciteit te benutten. Een van deze efficiënte oplossingen is het ontwikkelen van een zonnepark met tijdelijke opslag. Er zijn steeds meer zonneparken aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. Op momenten dat er veel zon is, leidt dit tot grote hoeveelheden duurzame energie. Hiervoor is niet altijd plek op het elektriciteitsnet, doordat het aanbod van energie op dat moment groter is dan de vraag naar energie. De oplossing voor dit verschil in vraag en aanbod ligt in tijdelijke opslag, dit kan met batterijen en waterstof.

Tijdelijke opslag van zonne-energie

Batterijen zijn geschikt voor ‘peak shaving’: ze kunnen de piek in het aanbod van duurzame energie afvlakken door efficiënt (zonne-) energie op te slaan en later op de dag aan het net leveren. Hierdoor is ook in de avond en nacht duurzame energie uit zonneparken beschikbaar, waardoor er op die momenten geen energie uit fossiele bronnen hoeft te worden opgewekt. Opslag van energie in de vorm van waterstof heeft andere voordelen dan batterijopslag: Zo kan waterstof langdurig worden opgeslagen (seizoensopslag), en kan waterstof getransporteerd worden via gasleidingen in plaats van het elektriciteitsnet. We creëren mogelijkheden om projecten, die financieel niet haalbaar lijken, toch mogelijk te maken door een zonnepark met opslag te combineren.

Contact

Heeft u interesse in tijdelijke opslag van zonne-energie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor tijdelijke opslag van zonne-energie? Neem dan contact met ons op via: +030 3410999 of mail naar Mike@sunvest

Mike