Zon op water

Al geruime tijd ontwikkelt Sunvest grondgebonden Natuurlijke Zonneparken die maximaal bijdragen aan de energietransitie en biodiversiteit. Deze ervaring passen we ook toe op drijvende zonneparken op meren en plassen. Nederland is rijk aan vele meren en plassen. Daarvan vervullen veel meren en plassen functies zoals waterberging en recreatie naast dat ze een habitat vormen voor water flora & fauna. Doorgaans zijn dit meren & plassen die op natuurlijke wijze zijn ontstaan en een hoge landschappelijke waarde hebben.

Daarnaast zijn er veel meren, plassen en reservoirs  die in de loop der tijd kunstmatig zijn ontstaan vanuit de behoefte voor bijvoorbeeld waterberging of het winnen van zand & grind.  Midden in voormalige weilanden zijn deze ontstaan als diepe groeves, uitgegraven om zand en grind te winnen en zijn soms tot wel tientallen meters diep.  Met namen deze meren en plassen kennen een schrale biodiversiteit in en rondom het water. Recent zijn er mooie ontwikkelingen die hier wat aan kunnen doen.  Zo kan door het aanbrengen van drijvende groeneilandjes op deze ‘schrale’ meren en plassen de biodiversiteit behoorlijk versterkt worden.

Het doel is om  de natuurfunctie van meren en plassen door de komst van drijvende zonnevelden te versterken.  Groene drijvende eilandjes kunnen zorgen voor een goede natuurlijke inpassing en een schuilplaats bieden aan vogels en vissen. Door de doorgaans grote drijvende zonnevelden op te delen in kleinere stukken en deze te omlijsten met drijvende groene riet- en vegetatie-eilanden, ontstaan er zo extra kansen voor natuur. Rond en door de zonnevelden kunnen dan drijvende rietkragen lopen waarbij groene eilandjes verankerd worden aan de zonnevelden.

Versterken biodiversiteit meren en plassen

Door het toepassen van drijvende groene inpassing vallen de drijvende zonnevelden weg in de omgeving en tegelijkertijd creëren ze allerlei kansen voor natuurontwikkeling en biodiversiteit. Vogels kunnen er nestelen en voedsel vinden. Voor vissen vormen de drijvende eilanden een plek waarbij ze zich kunnen voortplanten en bescherming kunnen vinden. Tevens komt de aanwezigheid van drijvende groeneilandjes ten goede aan het zuurstof gehalte van het water. Bij diepe zand- of grindwinningsplas zal er door een gedeeltelijke bedekking met zonnevelden en drijvende eilandjes minder sprake zijn van temperatuursprongen door geleidelijk opwarmen en afkoelen.

De drijvende eilandjes met groen zijn matten met moerasvegetatie die op het water drijven. De wortels van de vegetatie groeien door de matten heen het water in, waar ze een beschutte omgeving vormen voor het onderwaterleven. Een ideale leefomgeving voor vissen, slakken, bloedzuigers en andere waterdiertjes. Het mooie is dat de matten niet alleen de waterkwaliteit verbeteren, maar ook boven water zorgen voor een groenere uitstraling van het gebied. Deze eilanden hebben naast een ecologische ook een recreatieve betekenis voor bijvoorbeeld vissers en vogelspotters.

Heeft u interesse?

Heeft u een meer of plas in uw bezit waarop u duurzame energie wil opwekken en de biodiversiteit wil versterken? Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 3410999 of mail naar mo@sunvest.nl