Zon op water

Nederland is zeer waterrijk. Naast mooie recreatieplassen en natuurrijke meren hebben we ook veel oppervlaktewater met een meer industriële achtergrond. Zoals zandwinplassen of een waterreservoir. Op dat soort water kun je prima een drijvend zonnepark plaatsen. Zo’n park levert relatief veel zonnestroom, door de extra waterreflectie en de natuurlijke koeling van de panelen, waardoor ze beter werken. Het zonne-eiland ligt vaak ver uit het zicht, is altijd laag gebouwd en biedt veel aanknopingspunten om de biodiversiteit in zo’n plas te verbeteren. Tenslotte offer je geen kostbare landbouwgrond op, iets wat wij met ons agrarische hart toejuichen.

Daarom ontwikkelt Sunvest ook drijvende zonneparken: Zon op water. Onze eerste plannen liggen al bij gemeentes ter beoordeling. En het smaakt naar meer. 

De wateren waar wij op mikken zijn vaak in de loop der tijd kunstmatig ontstaan, vanuit de behoefte voor bijvoorbeeld waterberging of het winnen van zand en grind. Met name deze meren en plassen kennen een schrale biodiversiteit in en rondom het water. Daar is een wereld voor ons te winnen.

Natuurlijke Zonneparken, ook op water!

Zo’n park levert relatief veel zonnestroom, door de extra waterreflectie en de natuurlijke koeling van de panelen, waardoor ze beter werken.

Natuurwaarde verhogen

Het zonne-eiland ligt vaak ver uit het zicht, is altijd laag gebouwd en biedt veel aanknopingspunten om de biodiversiteit in zo’n plas te verbeteren.

Birds resting on solar panels

Versterken biodiversiteit meren en plassen

Ons doel is om de natuurfunctie van industriële meren en plassen met de komst van drijvende zonnevelden te versterken. Uitgangspunt daarbij is dat we nooit meer dan 50% van het water bedekken, zodat er voldoende licht en zuurstof in het water kan komen. De drijvende zonne-eilanden zelf zijn prima plekken voor aangroei van allerlei organismes aan de onderkant, die voedselbron voor vissen en andere waterdieren vormen.

We zorgen ervoor dat we de drijvende zonnevelden niet als een massief eiland plaatsen, maar opdelen in meerdere stukken, zodat er variatie ontstaat, waar natuur zich omheen en doorheen ontwikkelt. Daarnaast plaatsen we rondom het park vaak drijvende groene- en rieteilandjes, die zorgen voor een goede natuurlijke inpassing en bieden een schuilplaats  aan vogels en vissen. De aanwezigheid van deze drijvende groeneilandjes komt ten goede aan het zuurstof gehalte van het water. Bij diepe zand- of grindwinningsplassen zal er door een gedeeltelijke bedekking met zonnevelden en drijvende eilandjes minder sprake zijn van temperatuursprongen door geleidelijk opwarmen en afkoelen.

Contact

Heeft u interesse in een drijvend zonnepark?

Heeft u een meer of plas in uw bezit waarop u duurzame energie wil opwekken en de biodiversiteit wil versterken? Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op +030 3410999 of mail naar rene@sunvest.nl

Rene Hanssen