Zon voor grootverbruikers

Sunvest ontwikkelt zonneparken die maximaal bijdragen aan de energietransitie. Zo hebben wij meerdere oplossingen om zo efficiënt mogelijk de beschikbare netcapaciteit te benutten. Een van deze efficiënte oplossingen is het ontwikkelen van een zonnepark in de buurt van grote verbruikers, zoals een fabriek. De opgewekte energie van het zonnepark wordt (via een zogenaamde corporate PPA: Power Purchase Agreement) direct verkocht aan de verbruikers, zonder dat er gebruik gemaakt hoeft te worden van het elektriciteitsnet. Soms is het nodig dat hiervoor de energie afname door verbruikers gesynchroniseerd wordt met de energie opwek van het zonnepark. Enkele voorbeelden van zulke grootverbruikers zijn metaalproducenten, hoogovens en raffinaderijen. Sunvest heeft ervaring met het ontwikkelen van zonneparken voor grootverbruikers.