Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Aa en Hunze     

De gemeente Aa en Hunze heeft als doel gesteld om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te reduceren en in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Om dit doel te bereiken heeft de gemeente bepaald dat er niet alleen energie bespaard moet worden, maar dat er ook meer duurzame energie opgewekt moet worden. Omdat er met zonnepanelen op daken niet genoeg zonne-energie opgewekt kan worden ziet de gemeente een belangrijke rol weggelegd voor zonneparken.

Daarom nodigt de gemeente Aa en Hunze grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor het realiseren van zonneparken. Om goede keuzes te maken heeft de gemeente een beleidskader opgesteld waarin beschreven wordt op welke plekken en op welke wijze zonneparken gerealiseerd kunnen worden in de omgeving van Aa en Hunze. Grondeigenaren die een initiatief willen starten om een zonnepark te bouwen kunnen gebruik maken van dit beleidskader bij het indienen van een initiatief bij de gemeente. In het beleidskader wordt beschreven welke criteria en voorwaarden gesteld worden aan het landschappelijk inpassen van het zonnepark in de omgeving en op welke manier omwonenden moeten kunnen participeren bij het project.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonnepark te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

Duurzaamheidsbeleid gemeente Aa en Hunze

Beleidskader zonne-energie gemeente Aa en Hunze

Regionale Energie Strategie (RES) van Aa en Hunze