Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Alphen aan de Rijn

De gemeente Alphen aan de Rijn heeft de ambitie om in 2050 volledig C02– en  energieneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken heeft de gemeente bepaald dat er niet alleen energie bespaard moet worden, maar dat er ook meer duurzame energie opgewekt moet worden. Omdat met zonnepanelen op daken niet genoeg zonne-energie opgewekt kan worden ziet de gemeente ook een rol weggelegd voor zonneweides.

Daarom wil de gemeente grondeigenaren met initiatieven een kans bieden voor het realiseren van zonneweides. Om goede keuzes te maken heeft de gemeente een concept beleidsnota zonneweides opgesteld. Grondeigenaren die een initiatief willen starten om een zonneweide te bouwen kunnen gebruik maken van deze beleidsnota bij het indienen van een initiatief bij de gemeente. In de beleidsnota wordt beschreven welke criteria en voorwaarden gesteld worden aan het landschappelijk inpassen van de zonneweide in de omgeving van Alphen aan de Rijn en op welke manier omwonenden moeten kunnen participeren bij het project.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonneweide te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

Actieprogramma duurzaamheid van de gemeente Alphen aan de Rijn                                                                                                                

Concept-RES van de gemeente Alphen aan de Rijn