Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Boxmeer

De gemeente Boxmeer heeft de ambitie om in 2045 energieneutraal te zijn. Om deze ambitie te behalen heeft de gemeente als doel gesteld om energie te besparen en alle lokaal gebruikte energie duurzaam op te wekken. Voor het opwekken van duurzame energie zullen onder andere biomassa en windmolens gebruikt worden, maar de gemeente Boxmeer ziet ook een bijzondere rol weggelegd voor zonneparken.

Daarom nodigt de gemeente Boxmeer grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor het realiseren van zonneparken. Om goede keuzes te maken heeft de gemeente een beleidskader opgesteld waarin beschreven wordt op welke plekken en op welke wijze zonneparken gerealiseerd kunnen worden in de omgeving van Boxmeer. Grondeigenaren die een initiatief willen starten om een zonnepark te bouwen kunnen gebruik maken van dit beleidskader bij het indienen van een initiatief bij de gemeente. In het beleidskader wordt beschreven welke criteria en voorwaarden gesteld worden aan het landschappelijk inpassen van het zonnepark in de omgeving en op welke manier omwonenden moeten kunnen participeren bij het project.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonnepark te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

Beleidskader zonneparken van de gemeente Boxmeer

Duurzaamheidsbeleid van de gemeente Boxmeer

Regionale Energie Strategie (RES) van de gemeente Boxmeer