Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Dronten

De gemeente Dronten heeft de ambitie om bij te dragen aan een volledig CO2– en energieneutraal Nederland in 2050. Om dit doel te bereiken wil de gemeente bijdragen aan het opwekken van duurzame energie door ruimte te bieden voor het opwekken van zonne-energie door middel van zonneparken.

Daarom nodigt de gemeente grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor het realiseren van zonneparken. Om goede keuzes te maken heeft de gemeente een beleidsvisie opgesteld waarin beschreven wordt op welke plekken en op welke wijze zonneparken gerealiseerd kunnen worden in de omgeving van Dronten. Grondeigenaren die een initiatief willen starten om een zonnepark te bouwen kunnen gebruik maken van deze beleidsvisie bij het indienen van een initiatief bij de gemeente. In de beleidsvisie wordt beschreven welke criteria en voorwaarden gesteld worden aan het landschappelijk inpassen van het zonnepark in de omgeving en op welke manier omwonenden moeten kunnen participeren bij het project.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonnepark te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

Beleidsvisie zonne-energie gemeente Dronten

Beleidsvisie duurzaam Dronten

Regionale Energie Strategie (RES) van de gemeente Dronten