Zonnebeleid gemeente Haarlemmermeer

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer heeft de ambitie om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken heeft de gemeente bepaald dat er niet alleen energie bespaard moet worden, maar dat er ook meer duurzame energie opgewekt moet worden. Omdat met zonnepanelen op daken niet genoeg zonne-energie opgewekt kan worden ziet de gemeente ook een belangrijke rol weggelegd voor zonneakkers. De gemeente wil daarom ruimte maken voor ongeveer 1000 hectare aan zonneakkers.

Daarom nodigt de gemeente grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor het realiseren van zonneakkers. Om goede keuzes te maken heeft de gemeente een beleidskader opgesteld waarin beschreven wordt op welke plekken en op welke wijze zonneakkers gerealiseerd kunnen worden in de omgeving van de gemeente Haarlemmermeer. Grondeigenaren die een initiatief willen starten om een zonneakker te bouwen kunnen gebruik maken van dit beleidskader bij het indienen van een initiatief bij de gemeente. In het beleidskader wordt beschreven welke criteria en voorwaarden gesteld worden aan het landschappelijk inpassen van de zonneakker in de omgeving en op welke manier omwonenden moeten kunnen participeren bij het project.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonneakker te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

Beleidskader zonneakkers van de gemeente Haarlemmermeer

Beleidsdocument Haarlemmermeer duurzaam

Regionale Energie Strategie (RES) van de gemeente Haarlemmermeer

 

 

Delen :