Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Schagen

De gemeente Schagen heeft de ambitie om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken heeft de gemeente bepaald dat er niet alleen energie bespaard moet worden, maar dat er ook meer duurzame energie opgewekt moet worden. Omdat met zonnepanelen op daken niet genoeg zonne-energie opgewekt kan worden ziet de gemeente ook een rol weggelegd voor zonneparken.

Daarom nodigt de gemeente grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor het realiseren van zonneparken. Om duidelijk weer te geven waar in de gemeente ruimte is voor de aanleg van zonneparken heeft de gemeente Schagen een interactieve (beleids)kaart gemaakt. Op deze (beleids)kaart is te zien waar en onder welke voorwaarden zonneparken gerealiseerd kunnen worden op specifieke plekken in de omgeving van Schagen. Grondeigenaren die een initiatief willen starten om een zonnepark te bouwen kunnen gebruik maken van deze interactieve (beleids)kaart bij het indienen van een initiatief bij de gemeente.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonnepark te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

Interactieve (beleids)kaart zonneparken gemeente Schagen

Duurzaamheidsprogramma gemeente Schagen