Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Voorne-Putten

De gemeentelijke samenwerking Voorne-Putten heeft de ambitie om in 2040 volledig energieneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken heeft de gemeente bepaald dat er niet alleen energie bespaard moet worden, maar dat er ook meer duurzame energie opgewekt moet worden. Omdat met zonnepanelen op daken niet genoeg zonne-energie opgewekt kan worden ziet de gemeente ook een rol weggelegd voor zonneparken. De gemeentelijke samenwerking wil daarom ruimte maken voor ongeveer 75 hectare aan zonneparken.

Daarom worden grondeigenaren uitgenodigd om met initiatieven te komen voor het realiseren van zonneparken. Om duidelijkheid te creëren is een duurzame routekaart opgesteld. Grondeigenaren die een initiatief willen starten om een zonnepark te bouwen kunnen gebruik maken van deze routekaart bij het indienen van een initiatief bij de gemeente. In de routekaart wordt beschreven welke criteria en voorwaarden gesteld worden aan het landschappelijk inpassen van het zonnepark in de omgeving en op welke manier omwonenden moeten kunnen participeren bij het project.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonnepark te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

Routekaart duurzaam Voorne-Putten 2040

Regionale Energie Strategie (RES) van de gemeentelijke samenwerking Voorne-putten