Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Westerwolde

De gemeente Westerwolde heeft de ambitie om in 2035 volledig energieneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken heeft de gemeente bepaald dat er niet alleen energie bespaard moet worden, maar dat er ook meer duurzame energie opgewekt moet worden. Omdat met zonnepanelen op daken niet genoeg zonne-energie opgewekt kan worden ziet de gemeente ook een belangrijke rol weggelegd voor zonneparken. Schattingen van de gemeente zijn dat er ongeveer 600 hectare aan zonneparken nodig is om volledig in de energievraag te kunnen voorzien.

Daarom nodigt de gemeente Westerwolde grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor het realiseren van zonneparken. Om goede keuzes te maken heeft de gemeente een afwegingskader opgesteld waarin beschreven wordt op welke plekken en op welke wijze zonneparken gerealiseerd kunnen worden in de omgeving van Westerwolde. Grondeigenaren die een initiatief willen starten om een zonnepark te bouwen kunnen gebruik maken van dit afwegingskader bij het indienen van een initiatief bij de gemeente. In het afwegingskader wordt beschreven welke criteria en voorwaarden gesteld worden aan het landschappelijk inpassen van het zonnepark in de omgeving en op welke manier omwonenden moeten kunnen participeren bij het project.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonnepark te beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

Visie en beleid duurzaamheid gemeente Westerwolde

Beleid zonneparken gemeente Westerwolde

Regionale Energie Strategie (RES) van Westerwolde