Zonnepark De Zomereiken - Groenlo

Sunvest en Agem werken samen aan de plannen voor het zonnepark De Zomereiken, nabij Groenlo in de gemeente Oost Gelre. Sunvest en Agem hebben gezamenlijk met dit initiatief ingeschreven bij de gemeentelijke aanbesteding voor zonneparken. Als onderdeel van het zonnepark zal de historische Grolse Linie zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt, door middel van het reconstrueren van de linie en een redoute.

Zomereiken Groenlo

 Zonnepark Zomereiken, Groenlo

Capaciteit circa 12 MWp
Locatie Gemeente Oost Gelre
Grondovereenkomst Getekend
Vergunningen Q3 2020
SDE+ 2021
Netaansluiting Oplevering gepland 2021-2022
Planning Oplevering gepland 2021-2022

De projectlocatie is groot genoeg om een zonnepark van circa 12 MWp te realiseren. Een dergelijk zonnepark levert voldoende stroom voor circa 3.000 woningen oftewel voor het merendeel van de ruim 4.000 huishoudens in Groenlo. De locatie is volgens de initiatiefnemers uitermate geschikt voor de realisatie van een zonnepark:

  • Het perceel is van beperkte agrarische waarde
  • Als onderdeel van de landschappelijke inpassing zal de Grolse Linie zichtbaar en beleefbaar gemaakt worden. Dit gedeelte van het projectgebied wordt toegankelijk gemaakt voor bezoekers
  • De eigenaren van de grond willen graag een rol spelen in de energie transitie

Meedoen:

Voor het ontwerp van het zonnepark hebben Sunvest en Agem aan de omgeving gevraagd om mee te denken. Hiervoor zijn reeds 3 initiële informatiebijeenkomsten georganiseerd in Q4 2019. Deze avonden waren bedoeld voor a. de direct omwonenden, b. betrokken instanties en c. geïnteresseerden uit Groenlo. Hier heeft Sunvest het initiatiefvoorstel toegelicht en de omgeving gevraagd om hun mening over de inrichting van het zonnepark (download hier de presentatie)

Vervolgens hebben Sunvest en Agem nogmaals 2 informatiebijeenkomsten georganiseerd in maart 2020 waar het de bijgewerkte plannen (op basis van de opgehaalde input) voor het zonnepark heeft gepresenteerd inclusief de voorgestelde landschappelijke inpassing van het zonnepark. (download hier de presentatie)

Vervolgens hebben Sunvest en Agem, gezien de restricties omtrent het Covid-19 virus, een digitale inloopavond georganiseerd om belangstellenden op de hoogte te stellen van de laatste status van het initiatief. Bij deze digitale inloopavond is het voor belangstellenden mogelijk geweest om informatie op te halen en op verschillende onderwerpen te overleggen met de initiatiefnemers middels een live chat (download hier de posters van de inloopavond).

Later in het traject krijgen de omwonenden als eerste de mogelijkheid om ook financieel te participeren. Hier werken wij bij voorkeur samen met een lokale energie coöperatie. Op dit moment is deze er niet in Lievelde. Mocht u het voortouw willen nemen, dan komen wij graag in contact met u.

Planning:

Sunvest en Agem zijn voornemens om in Q3 2020 het definitieve ontwerp, landschappelijke inpassingplan en de uitgevoerde studies over te dragen aan de gemeente Oost-Gelre. De gemeente Oost-Gelre zal deze documenten vervolgens gebruiken voor het opstellen van het Ruimtelijke Onderbouwingsrapport (RO-rapport).

Sunvest en Agem zijn voornemens om in de 2021 een SDE beschikking aan te vragen. De planning voor de bouw is dat deze in 2022 afgerond kan worden.

In de presentaties onder het mapje downloads worden de gegevens gepresenteerd zoals die golden ten tijde van deze presentaties. Voor de huidige planning is de planning die op deze pagina wordt gepresenteerd leidend.

Heeft u interesse in een zonnepark?

Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar jeroen@sunvest.nl