Bijdrage energietransitie

Oppervlak zonnepark

10 hectare

Capaciteit

13 MWp

Productie

11.500 MWh per jaar

CO2 reductie

7.500 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens


4.000

Jeroen Schmaal

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

Zonnepark de Zomereiken

schets van zonnepark Zomereiken in Groenlo

Sunvest en Agem werken samen aan de plannen voor het Zonnepark De Zomereiken, nabij Groenlo in de gemeente Oost Gelre. De projectlocatie is groot genoeg om een zonnepark van circa 13 MWp te realiseren. Een dergelijk zonnepark levert voldoende stroom voor circa 4.000 woningen oftewel voor alle huishoudens in Groenlo!

Het perceel is van lage agrarische waarde waardoor het zeer geschikt is voor de realisatie van een zonnepark. 

Stand van zaken
De definitieve Omgevingsvergunning is in juli 2021 verleend en gepubliceerd in de Staatscourant. Inmiddels is met het definitieve besluit van de gemeente subsidie aanvraag. Deze subsidie is een exploitatiesubsidie en beschikbaar vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De subsidie heeft een looptijd van 15 jaar. Wij verwachten in het eerste kwartaal 2022 meer duidelijkheid over onze aanvraag. De Omgevingsvergunning en de SDE++ subsidie zijn aangevraagd door Zonnepark Zomereiken BV waarvan Sunvest en de Coöperatie Zonnepark Zomereiken U.A. beiden voor 50% eigenaar zijn.

Hoe verder? 
De netaansluiting bij Liander is gecontracteerd en we verwachten in maart 2022 een definitieve toekenning van de SDE++ subsidie. Daarna kan de financiering worden geregeld en contracten worden gesloten met de uitvoerende partijen. De realisatie hangt af van wanneer Liander het zonnepark kan aansluiten, de verwachting is de 2e helft van 2023.

Afhankelijk van het verkrijgen van een SDE++ beschikking en de definitieve planning van de netaansluiting wordt gestart met het verder invullen van het lokale eigendom. De Coöperatie Zomereiken U.A. brengt dan een prospectus uit met de uitgewerkte voorwaarden voor het financieel meedoen door de omgeving. Particulieren en lokale bedrijven worden via ‘crowdfunding’ benaderd voor de aanschaf van zondelen. Deze crowdfunding is gelijktijdig met het maken van financieringsafspraken met de bank. Dit gebeurt kort voor aanvang bouw omdat de geplande opleverdatum van de netaansluiting nog niet bekend is en omdat wij niet willen dat particulieren ontwikkelrisico lopen.

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp
Vergunningen
Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren Natuurlijke Zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Lokale gemeenschap

Guus Ydema

Directeur Agem

“We werken gelijkwaardig samen met Sunvest aan de kenmerken, het ontwerpproces en de planning van Zonnepark de Zomereiken”

 

Guus Ydema AGEM

Afbeeldingen

Communicatie met omwonenden

Sunvest vindt dat omwonenden en de omgeving altijd een belangrijke stem hebben bij de ontwikkeling van een Natuurlijk Zonnepark. In onze ervaring leidt dit tot een beter zonnepark waarbij de omgeving ook daadwerkelijk profiteert en mee kan doen met de energietransitie.

Sunvest heeft meerdere gesprekken gevoerd met direct omwonenden van het toekomstige zonnepark om hun feedback te verzamelen hoe het zonnepark het beste ingepast kan worden in de omgeving. Veel feedback van de omgeving is verwerkt in de ingediende plannen bij de gemeente. Zo zijn de zonnepanelen verlaagd van 2.0 meter naar 1.50 meter en zal het struweel beheerd worden op 1.50 meter hoog zodat omwonenden zicht op het landschap behouden.

Daarnaast heeft Sunvest meerdere informatieavonden georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden uit de omgeving.

De opname van de laatste informatieavond van 8 juli 2020 vind u hiernaast. Alle overige documenten kunt u hierboven vinden bij links.

Blijf op de hoogte van dit project

Meer informatie?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief voor Zonnepark de Zomereiken. Via de nieuwsbrief  informeren wij u over de ontwikkelingen van het project.

Aanmelden nieuwsbrief