Bijdrage energietransitie

Oppervlak zonnepark

10 hectare

Capaciteit

13 MWp

Productie

12.000 MWh per jaar

CO2 reductie

7.700 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens

4.000

Jeroen Schmaal

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

Zonnepark de Zomereiken

Sunvest en Agem werken samen aan de plannen voor het Zonnepark De Zomereiken, nabij Groenlo in de gemeente Oost Gelre. De projectlocatie is groot genoeg om een zonnepark van circa 13 MWp te realiseren. Een dergelijk zonnepark levert voldoende stroom voor circa 4.000 woningen oftewel voor alle huishoudens in Groenlo!

Het perceel is van lage agrarische waarde waardoor het zeer geschikt is voor de realisatie van een zonnepark. 

Op 19 oktober 2020 is het verzoek voor een omgevingsvergunning voor de realisatie en exploitatie van het zonnepark de zomereiken ingediend. Hiermee is het definitieve ontwerp, het plan voor landschappelijke inpassing en de uitgevoerde studies overgedragen aan de gemeente Oost-Gelre. 
 
Het college van B&W neemt eerst een besluit op de ontwerp-omgevingsvergunning en het voorstel aan de gemeenteraad om ‘een verklaring van geen bedenkingen’ af te geven. Wethouder Frank verwacht deze verklaring in februari 2021 aan de raad voor te leggen. Inmiddels is ook een Monumentenvergunning aangevraagd voor het historisch restaureren van de Grolse Linie en het bouwen van een ‘redoute’ als onderdeel van de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Er is een waterwetvergunning aangevraagd voor de aanleg en beheer van een natuurvriendelijke oever langs de bestaande watergang.
 
Sunvest en Agem zijn voornemens om in de 2021 een SDE beschikking aan te vragen. De planning voor de bouw is dat deze in 2022 afgerond kan worden.

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp
Vergunningen
Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren Natuurlijke Zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Lokale gemeenschap

Guus Ydema

Directeur Agem

“We werken gelijkwaardig samen met Sunvest aan de kenmerken, het ontwerpproces en de planning van Zonnepark de Zomereiken”

 

Afbeeldingen

Communicatie met omwonenden

Sunvest vindt dat omwonenden en de omgeving altijd een belangrijke stem hebben bij de ontwikkeling van een Natuurlijk Zonnepark. In onze ervaring leidt dit tot een beter zonnepark waarbij de omgeving ook daadwerkelijk profiteert en mee kan doen met de energietransitie.

Sunvest heeft meerdere gesprekken gevoerd met direct omwonenden van het toekomstige zonnepark om hun feedback te verzamelen hoe het zonnepark het beste ingepast kan worden in de omgeving. Veel feedback van de omgeving is verwerkt in de ingediende plannen bij de gemeente. Zo zijn de zonnepanelen verlaagd van 2.0 meter naar 1.50 meter en zal het struweel beheerd worden op 1.50 meter hoog zodat omwonenden zicht op het landschap behouden.

Daarnaast heeft Sunvest meerdere informatieavonden georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden uit de omgeving.

De opname van de laatste informatieavond van 8 juli 2020 vind u hiernaast. Alle overige documenten kunt u hierboven vinden bij links.

Blijf op de hoogte van dit project

Meer informatie?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief voor Zonnepark de Zomereiken. Via de nieuwsbrief  informeren wij u over de ontwikkelingen van het project.

Aanmelden nieuwsbrief