ZONNEPARK HAARSTDIEK, SLEEN

Naast het dorp Sleen, ontwikkelen we samen met Solar Proactive het Zonnepark Sleen. Het gaat om een terrein van Roosdom Tijhuis van ca 10 hectare dat oorspronkelijk bestemd was voor de bouw van woningen. Nu wordt het terrein ontwikkelt voor de bouw van een zonnepark van ca 11 MWp. Bij het ontwerp van het zonnepark is rekening gehouden met het nabijgelegen dorp Sleen.

Zonnepark Haarstdiek, Sleen

Capaciteit 12 MWp
Locatie Sleen, Gemeente Coevorden
Grondovereenkomst Getekend
Vergunningen In aanvraag
SDE+ Verkregen (mei 2017)
Netaansluiting Oplevering 2020
Planning Start bouw eind 2019, oplevering medio 2020

De projectlocatie is in totaal circa ruim 11 hectare groot, voldoende om een zonnepark van circa 11 MWp in een compacte zuid-opstelling te realiseren. Dit zonnepark kan voldoende stroom leveren voor circa 3.000 woningen. Dat is bijna 15% van alle huishoudens in de gemeente.

Voor het zonnepark is een landschappelijk ontwerp gemaakt door bureau Haver&Droeze. Aan de zuidkant van het zonnepark komt een fruitboomgaard die toegankelijk is voor de omwonenden. De onderhoudspaden binnen het zonnepark worden met een open grastegel uitgevoerd en worden extensief gemaaid om bloemen  en kruiden te bevorderen.

Aan de oostkant van het zonnepark wordt een houtsingel geplaatst om het zicht op het zonnepark vanuit Sleen te ontnemen. De houtsingel wordt ca 8 meter breed, 5 meter hoog en bestaat uit inheemse soorten als berk, lijsterbes, hulstkrent, vuilboom, sleedoorn, meidoorn, hazelaar.

De netaansluiting wordt in een houten schuur geplaatst die in traditionele bouwstijl zal worden uitgevoerd. Samen met de fruitboomgaard zal de aanblik van het zonnepark vanaf de zuidkant dus landelijk ogen.

 

BJZ heeft het ontwerp bestemmingsplan geschreven waarbij aandacht is besteed aan alle relevante onderwerpen zoals ecologie, lucht en water, milieu, archeologie.

Meedoen:

Later in het traject krijgen de omwonenden als eerste de mogelijkheid om financieel te participeren. Daarover zullen we de omgeving in een latere fase informeren, onder andere via deze website en de website van Solar Proactive (https://www.solarproactive.nl/?portfolio=zonneakker-sleen).

Planning:

De vergunningsprocedure loopt nu, in het najaar zal het ontwerpbestemmingsplan samen met de aanvraag omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. In 2019 zal de financiering en contractering worden afgerond en de bouw kan eind 2019 beginnen. Het zonnepark kan medio 2020 opgeleverd worden, afhankelijk van de  netaansluiting.

Heeft u interesse in een zonnepark?

Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 265 8512 (optie 4) of mail naar info@sunvest.nl

Klik hier voor onze contactgegevens.