Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Plattegrond met intekening zonnepark Hooibroeken

De gemeentelijke vergunning is verleend, de netaansluiting geregeld en de SDE++ aanvraag ingediend. Daarmee zijn belangrijke stappen gezet voor de realisatie van Zonnepark Hooibroeken in Oudheusden. Dat moet vanaf 2023 zonnestroom voor zo’n 10.000 huishoudens gaan produceren. ‘Dit project laat zien wat je kunt bereiken als je er samen met de lokale gemeenschap de schouders onder zet’, aldus Jeroen Schmaal van Sunvest. ‘Verduurzaming, biodiversiteit, landschappelijke inpassing en financieel voordeel voor de lokale gemeenschap gaan er straks hand in hand. En dat is waar wij als ontwikkelaar van zonneparken voor staan.’

Misschien wel het mooiste project waaraan hij als ontwikkelaar heeft mogen werken. Zo omschrijft Jeroen Schmaal de ontwikkeling van Zonnepark Hooibroeken. ‘Alle betrokkenen hebben vanaf de start vanuit een enorme positiviteit hun bijdrage geleverd. Dat geldt eens temeer voor energiecoöperatie Energiek Heusden, dat mede-eigenaar van Zonnepark Hooibroeken wordt.’

Vertrouwen en respect

Energiek Heusden werd in 2014 opgericht en is daarmee een van de meer ervaren energiecoöperaties van Nederland. Sindsdien hebben de mensen van Energiek Heusden niet stilgezeten. Ze organiseerden het advies voor zo’n 800 lokale huishoudens over de verduurzaming van hun woningen, met name door isolatie en het leggen van zonnepanelen. Dat leidde in heel wat gevallen tot actie. Daarnaast realiseerde de energiecoöperatie zonne-energiesystemen op een gymzaal van de gemeente en het dak van multifunctioneel centrum Caleidoscoop.

‘Het eerste gesprek over Zonnepark Hooibroeken met landeigenaar Jan Vugts en Sunvest voerden we in november 2019’, vertelt secretaris Rinus Zebregts. ‘Wij waren natuurlijk geïnteresseerd. Energiek Heusden werkt nauw samen met de gemeente. Die zet ambitieus in op zonne-energie, na consultatie van de bevolking ook op zonneparken met maatschappelijk draagvlak. Maar je wilt natuurlijk wel weten met wie je te maken hebt voordat je serieus met elkaar in zee gaat. Onderling vertrouwen en wederzijds respect is cruciaal om er een succes voor iedereen van te maken. Dat was er niet gelijk, maar het ontstond tijdens een aantal intensieve ontmoetingen.’

Huwelijk van 25 jaar

Sunvest en Energiek Heusden delen straks het eigendom van Zonnepark Hooibroeken. Schmaal noemt dit niets minder dan logisch. Trek je beiden een project, dan is een eerlijke verdeling van de lasten en lusten volgens hem vanzelfsprekend. ’We gaan een huwelijk aan voor de komende 25 jaar en 50 procent samenwerken is 50 procent eigendom. Sunvest heeft verstand van alle technische zaken rondom de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een zonnepark. Maar Energiek Heusden kent de lokale bevolking en de mensen bij de gemeente; spreekt hun taal en kan de zaak in beweging zetten en houden. We vullen elkaar dus perfect aan.’

Hooiland

Het perceel aan de Polderweg in Oudheusden waarop Zonnepark Hooibroeken wordt gebouwd beslaat 23,5 hectare. De installatie krijgt een vermogen van 33 megawattpiek, goed voor het produceren van groene stoom voor zo’n 10.000 huishoudens. Landschappelijke inpassing en het bevorderen van biodiversiteit staan centraal in het ontwerp. Het park komt in een bocht van de weg te liggen. Daardoor wordt het deels aan het zicht onttrokken. De zonnepanelen worden slechts anderhalve meter hoog geplaatst en omzoomd door een brede groenbuffer. De gangpaden zijn breed waardoor er voldoende licht, lucht en water op de bodem terecht komt. Bovendien wordt de brug geslagen met het aangrenzende natte natuurgebied De Hooibroeken door de grondwaterstand onder Zonnepark Hooibroeken te verhogen. In combinatie met het ecologisch beheer dat gericht is op verschraling van de bodem, wordt in de loop der jaren een nat hooilandschap ontwikkeld. Ruim 2,3 hectare natuur blijft ook na 25 jaar liggen. Tegen die tijd is er ruimte voor natuur-inclusieve landbouw.

Goed naar elkaar geluisterd

‘Je kunt dus met recht spreken van een natuurlijk zonnepark’, stelt Schmaal. ‘En van een breed gedragen ontwikkeling’, vult voorzitter van Energiek Heusden Frie van Hulten aan. ‘Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen – de gemeente Heusden, LTO, Natuurmonumenten, Natuur en Milieuvereniging Heusden, lokale milieuorganisaties, de Heusdenaren… Er is ook goed naar elkaar geluisterd en vele suggesties zijn meegenomen in de plannen. In oktober 2021 is de gemeentelijke vergunning verleend. Inmiddels is ook de afspraak voor een netaansluiting in 2023 gemaakt. We verwachten begin volgend jaar SDE++ toekenning. Dan gaan wij aan de slag met het werven van burgers die willen participeren door certificaathouder te worden. Een gemiddeld rendement van 4 tot 4,5 procent op hun investering moet haalbaar zijn, afhankelijk natuurlijk van hoe goed de zon zich laat zien. Bovendien werken ze zo mee aan een belangrijke stap in de verduurzaming van onze gemeenschap. Zonnepark Hooibroeken wordt dus ongetwijfeld een succes.’

Wilt u meer weten over deze succesvolle samenwerking of hoe dit ook bij u kan werken?

Neem contact op met Jeroen Schmaal via 030 341 0999 of mail naar jeroen@sunvest.nl

Tags :
Delen: