Sunvest ontwikkelt Zonnepark IJsselmeerdijk - Lelystad nabij de Maximacentrale. De projectlocatie is hieronder aangegeven. Het gekleurde gebied is het projectgebied waar de zonnepanelen geplaatst zullen worden. De grond is beschikbaar gesteld voor een zonnepark door middel van een tender-procedure die is uitgezet door de grondeigenaar, Staatsbosbeheer. Sunvest heeft ingeschreven op de tender en via deze procedure het recht bemachtigd om het zonnepark IJsselmeerdijk - Lelystad verder te ontwikkelen, financieren en exploiteren.

   Zonnepark IJsselmeerdijk - Lelystad

Capaciteit Circa 8 MWp
Locatie Gemeente Lelystad (IJsselmeerdijk nabij de Maximacentrale)
Grondovereenkomst Getekend
Vergunningen Omgevingsvergunning verleend in september 2018
SDE+ Aangevraagd in oktober 2018
Netaansluiting Oplevering Q3 2019
Planning Oplevering Q4 2019

De projectlocatie is in totaal circa 10 hectare groot. Hiervan is ruim 5 hectare beschikbaar voor het zonnepark. Dit is voldoende om een zonnepark van circa 8 MWp te realiseren. Een dergelijk zonnepark levert voldoende stroom voor circa 2.000 huishoudens.

De locatie is uitermate geschikt voor de realisatie van een zonnepark:

• De locatie ligt ten zuiden van de IJsselmeerdijk, ingeklemd tussen de dijk en de Forellentocht
• Er zijn geen omwonenden met zich op het zonnepark
• Aan de noordkant van het zonnepark wordt de Flevokust binnenhaven opgericht
• Aan de zuidkant van het zonnepark wordt het Flevokust industrieterrein opgericht
• Combinatie met landbouw is mogelijk door het houden van schapen onder de zonnepanelen
• We realiseren een ontwerp met meerwaarde voor landschap en ecologie in samenwerking met Staatsbosbeheer
• De locatie zal mogelijk worden gebruikt voor onderzoek naar de impact van een zonnepark op de kwaliteit van de bodem. In de nabije toekomst zal duidelijk worden of een dergelijk onderzoek haalbaar is op deze locatie.

Meedoen:

Wij bieden omwonenden graag de mogelijkheid om te profiteren van ons initiatief. Wij streven ernaar om omwonenden als eerste de mogelijkheid te geven om financieel te participeren in dit project. Hierover zal op een later moment gecommuniceerd worden.

Planning:

De omgevingsvergunning voor het zonnepark is reeds verleend. Tevens hebben wij in oktober 2018 een aanvraag voor een SDE-beschikking ingediend. Afhankelijk van de netaansluiting kan de bouw in 2020 worden afgerond.

Links:

Downloads: