Zonnepark Koningspleij - Arnhem

In de gemeente Arnhem ontwikkelt Sunvest in samenwerking met shareNRG Zonnepark Koningspleij. De gemeente heeft vergaande ambities om de stad te verduurzamen met windturbines, zonnepanelen op daken en zonneparken. Zij heeft daarom in 2017 voor gebied Koningspleij een aanbesteding uitgeschreven met het doel het eerste grootschalige zonnepark in de gemeente te ontwikkelen. Sunvest heeft in samenwerking met shareNRG deze aanbesteding gewonnen, omdat zij een goede combinatie heeft gevonden tussen een hoge productie en een goede inpassing in de omgeving.  Door het toepassen van dubbelgebruik van het terrein wordt ecologische meerwaarde gecreëerd, toelichting hierop vindt u bij punt 4.

   Zonnepark Koningspleij - Arnhem

Capaciteit circa 13 MWp
Locatie Gemeente Arnhem
Grondovereenkomst Getekend
Vergunningen Verkregen
SDE+ Verkregen
Netaansluiting Q1 2021 (gepland)
Planning Start Q4 2020 (gepland)

Zonnepark Koningspleij wordt ingeklemd tussen het Industriepark Kleefse Waard (IPKW), de Pleijroute (N325) en de Nieuwe Haven. Langs de Pleijroute worden ook vier windturbines gerealiseerd, waarvan twee ter hoogte van Zonnepark Koningspleij. De locatie is geschikt voor de realisatie van een groot zonnepark om de volgende redenen:

  1.  De locatie ligt ingeklemd tussen industrie, natte infra en droge infra
  2.  Het aantal omwonenden met zicht op Zonnepark Koningspleij is zeer beperkt
  3.  Zonnepark Koningspleij is bijna niet zichtbaar vanaf de N325
  4.  Mogelijkheden tot het creëren van ecologische meerwaarde. Combinatie met landbouw en natuur zoals het plaatsen van bijenkasten, zwaluwwanden of het laten leven van kleinvee onder de zonnepanelen wordt momenteel onderzocht

Planning:

De ontwikkeling van Zonnepark Koningspleij Arnhem is bijna afgerond: het bestemmingsplan en de vergunning zijn onherroepelijk en Sunvest heeft de financiering afgerond. Begin 2021 start de bouw van het eerste grote zonnepark in Arnhem. Naar verwachting wordt in het najaar van 2021 de eerste stroom aan het net geleverd.

HOE DOEN INWONERS VAN REGIO ARNHEM MEE?

In vol bedrijf levert het park voldoende stroom op voor zo’n 3.500 huishoudens in Arnhem. Door de zonnepanelen in een oost-west-opstelling te plaatsen, moet er zo’n 13 MWp opgewekt kunnen worden, met een verwachte opbrengst van zo’n 10.563 MWh per jaar. De gemeente Arnhem en Sunvest hebben als doel om iedereen de mogelijkheid te geven om te profiteren van het zonnepark. Omwonenden, relaties en alle andere mensen die duurzaamheid belangrijk vinden, konden meedoen door ZonneDelen te kopen. Dat betekent dat particulieren – via crowdfundingsplatform ZonnepanelenDelen – een concrete bijdrage kunnen leveren aan duurzame energie in hun stad en daarnaast een goed rendement kunnen verwachten op hun inleg.

Met een ZonneDeel profiteer je direct van de - op het zonnepark opgewekte - duurzame energie. Net zoals bij een zonnepaneel op je eigen dak beweegt het rendement van je ZonneDeel mee met de stroomprijs en de hoeveelheid opgewekte zonne-energie.

De mogelijkheid tot investeren voor inwoners van de gemeente Arnhem liep tot 5 januari 2021, daarna is het project gesloten en vindt de toewijzing van de ZonneDelen plaats. Inwoners van gemeente Arnhem krijgen voorrang bij de toewijzing van de ZonneDelen.

Heeft u interesse in een zonnepark?

Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar rene@sunvest.nl