Zonnepark Koningspleij - Arnhem

In de gemeente Arnhem ontwikkelt Sunvest in samenwerking met shareNRG Zonnepark Koningspleij. De gemeente heeft vergaande ambities om de stad te verduurzamen met windturbines, zonnepanelen op daken en zonneparken. Zij heeft daarom in 2017 voor gebied Koningspleij een aanbesteding uitgeschreven met het doel het eerste grootschalige zonnepark in de gemeente te ontwikkelen. Sunvest heeft in samenwerking met shareNRG deze aanbesteding gewonnen, omdat zij een goede combinatie heeft gevonden tussen een hoge productie en een goede inpassing in de omgeving.  Door het toepassen van dubbelgebruik van het terrein wordt ecologische meerwaarde gecreëerd, toelichting hierop vindt u bij punt 4.

   Zonnepark Koningspleij - Arnhem

Capaciteit circa 12 MWp
Locatie Gemeente Arnhem
Grondovereenkomst Getekend
Vergunningen Verkregen
SDE+ Verkregen
Netaansluiting Q1 2021 (gepland)
Planning Start Q4 2020 (gepland)

Zonnepark Koningspleij wordt ingeklemd tussen het Industriepark Kleefse Waard (IPKW), de Pleijroute (N325) en de Nieuwe Haven. Langs de Pleijroute worden ook vier windturbines gerealiseerd, waarvan twee ter hoogte van Zonnepark Koningspleij. De locatie is geschikt voor de realisatie van een groot zonnepark om de volgende redenen:

  1.  De locatie ligt ingeklemd tussen industrie, natte infra en droge infra
  2.  Het aantal omwonenden met zicht op Zonnepark Koningspleij is zeer beperkt
  3.  Zonnepark Koningspleij is bijna niet zichtbaar vanaf de N325
  4.  Mogelijkheden tot het creëren van ecologische meerwaarde. Combinatie met landbouw en natuur zoals het plaatsen van bijenkasten, zwaluwwanden of het laten leven van kleinvee onder de zonnepanelen wordt momenteel onderzocht

Meedoen:

In vol bedrijf levert het park voldoende stroom op voor zo’n 3.500 huishoudens in Arnhem. Door de zonnepanelen in een oost-west-opstelling te plaatsen, moet er zo’n 12 MWp opgewekt kunnen worden, met een verwachte opbrengst van zo’n 10.563 MWh per jaar. De gemeente Arnhem, Sunvest en shareNRG hebben de ambitie om zoveel mogelijk inwoners van Arnhem financieel te laten participeren in dit groene project. Dat betekent dat particulieren – via crowdfunding – een concrete bijdrage kunnen leveren aan duurzame energie in hun stad en daarnaast een goed rendement kunnen verwachten op hun inleg.

Klik hier wanneer u als inwoner van Arnhem of omgeving wil bijdragen aan het opwekken van duurzame energie in uw stad 

Op de hoogte blijven? Meldt u dan nu aan voor de nieuwsbrief. Dit kan door een mail te sturen naar arnhem@sunvest.nl.

Planning:

De uitspraak van de Raad van State op 1 april heeft alle seinen op groen gezet voor de ontwikkeling van Zonnepark Koningspleij Arnhem. Dit betekent dat het bestemmingsplan en de vergunning onherroepelijk zijn en dat Sunvest is gestart met de financiering. Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen om de realisatie van het project te kunnen starten. We verwachten eind september te kunnen starten met de bouw van Zonnepark Koningspleij. Onze verwachting is dat het zonnepark omstreeks maart 2021 is gerealiseerd.

Heeft u interesse in een zonnepark?

Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar rene@sunvest.nl