Zonnepark Koningspleij - Arnhem

In de gemeente Arnhem ontwikkelt Sunvest in samenwerking met shareNRG Zonnepark Koningspleij. De gemeente heeft vergaande ambities om de stad te verduurzamen met windturbines, zonnepanelen op daken en zonneparken. Zij heeft daarom in 2017 voor gebied Koningspleij een aanbesteding uitgeschreven met het doel het eerste grootschalige zonnepark in de gemeente te ontwikkelen. Sunvest heeft in samenwerking met shareNRG deze aanbesteding gewonnen, omdat zij een goede combinatie heeft gevonden tussen een hoge productie en een goede inpassing in de omgeving.  Door het toepassen van dubbelgebruik van het terrein wordt ecologische meerwaarde gecreëerd, toelichting hierop vindt u bij punt 4.

   Zonnepark Koningspleij - Arnhem

Capaciteit circa 12 MWp
Locatie Gemeente Arnhem
Grondovereenkomst Getekend
Vergunningen Verkregen
SDE+ Verkregen
Netaansluiting Oplevering december 2020 (gepland)
Planning Oplevering december 2020 (gepland)

Zonnepark Koningspleij wordt ingeklemd tussen het Industriepark Kleefse Waard (IPKW), de Pleijroute (N325) en de Nieuwe Haven. Langs de Pleijroute worden ook vier windturbines gerealiseerd, waarvan twee ter hoogte van Zonnepark Koningspleij. De locatie is geschikt voor de realisatie van een groot zonnepark om de volgende redenen:

  1.  De locatie ligt ingeklemd tussen industrie, natte infra en droge infra
  2.  Het aantal omwonenden met zicht op Zonnepark Koningspleij is zeer beperkt
  3.  Zonnepark Koningspleij is bijna niet zichtbaar vanaf de N325
  4.  Mogelijkheden tot het creëren van ecologische meerwaarde. Combinatie met landbouw en natuur zoals het plaatsen van bijenkasten, zwaluwwanden of het laten leven van kleinvee onder de zonnepanelen wordt momenteel onderzocht

Meedoen:

Voor het ontwerp van Zonnepark Koningspleij hebben we de omgeving gevraagd mee te denken en is er een informatieavond georganiseerd waarbij de omgeving is geïnformeerd over het initiatief. Ook is de omwonenden om hun mening over de inrichting van Zonnepark Koningspleij gevraagd. Momenteel wordt het ontwerp in detail uitgewerkt en zullen we met name kijken naar de invulling van het dubbelgebruik, zoals de broedwand voor de oeverzwaluwen, de insectenhotels, het plaatsen van de bijenkorven en de keuze voor het groen. Hiervoor wordt de omgeving via de teams leefomgeving betrokken om mee te denken over dit aspect.

De gemeente Arnhem, Sunvest en shareNRG hebben de ambitie om zoveel mogelijk inwoners van Arnhem financieel te laten participeren in Zonnepark Koningspleij.

Wilt u als inwoner van Arnhem of omgeving bijdragen aan het opwekken van duurzame energie in uw stad en daarnaast een mooi rendement maken op uw inleg?
Meldt u dan nu aan voor de nieuwsbrief en blijf persoonlijk geïnformeerd. Dit kan door een mail te sturen naar koningspleij@sunvest.nl. Meedoen kan vanaf  € 250,- met een verwacht rendement van rond de 4%. Ook voor verdere vragen of suggesties kunt u dit e-mail adres gebruiken of ons bellen op tel. 030 2658512 (René Hanssen).

Planning:

Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen om de realisatie van het project te kunnen starten. Voorwaarde om verder te gaan is een positieve uitspraak de Raad van State. Wanneer er een positieve uitspraak is zullen we de participatie, het contracteren van de benodigde partijen en de financiering van het park organiseren. We verwachten daarna binnen 3 maanden te kunnen starten met de bouw van Zonnepark Koningspleij. Onze verwachting is dat het zonnepark omstreeks december 2020 is gerealiseerd.

Nieuws:

Heeft u interesse in een zonnepark?

Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 265 8512 (optie 4) of mail naar info@sunvest.nl

Klik hier voor onze contactgegevens.