Zonnepark Lanakerveld Maastricht

Op 14 mei 2020 heeft Sunvest de aanbesteding van de gemeente Maastricht gewonnen voor de aanleg van een zonneweide op het Lanakerveld van ongeveer 41 hectare.

Op de toekomstige zonneweide Lanakerveld, aan de noordkant van Maastricht, komen ongeveer 135.000 zonnepanelen te liggen. Van de ongeveer 41 hectare zal 31 hectare bebouwd worden met zonnepanelen, voldoende voor een jaarproductie van ruim 50 MWh en een CO2-reductie van ca. 30.000 ton per jaar. De zonneweide voorziet hiermee in de energievoorziening van zo’n 20.000 huishoudens.

Hieronder het eerste, conceptuele ontwerp van de zonneweide uit de aanbesteding.

Zonneweide lanakerveld

 Zonnepark Lanakerveld, Maastricht

Capaciteit circa 56 MWp
Locatie Gemeente Maastricht
Aantal zonnepanelen 135.000
Jaarproductie 50 MWh

 

Landschappelijke inpassing

Het park wordt ingedeeld in drie grote velden die ieder uit twee delen bestaan. Het historische landschap is namelijk kleinschalig met akkertjes en holle wegen. De eerste stap voor een goede landschappelijke inpassing is om aan deze schaal tegemoet te komen en de holle wegen te respecteren. De geleding is tevens een middel om de waterhuishouding goed te regelen en een ecologische dooradering van het plangebied mogelijk te maken.

landschappelijke inpassing

Technisch ontwerp

Het plangebied omvat ca. 41ha. Hierop wordt een zonnepark aangelegd met een voor de exploitatie beschikbare oppervlakte van 31ha. Dit levert een park op met een opwekvermogen van ruim 56 MWp. Bij de uitwerking van het ontwerp streven we ernaar om een optimaal evenwicht te vinden tussen landschappelijke kwaliteit, innovatie, materiaalkwaliteit en capaciteit.

Participatie

Sunvest heeft als doelstelling dat de inwoners en organisaties van de gemeente Maastricht laagdrempelig op zeer diverse wijzen maximaal financieel kunnen participeren in de zonneweide. Naast zonne-obligaties zullen de bewoners en MKB-ers in staat gesteld worden lid te worden van een Zonne Coöperatie: via fiscale subsidiering ontstaat er voor de leden naast CO2 reductie dan ook netto energielasten besparing. Door de lokale bevolking te betrekken, wordt het draagvlak voor de energietransitie in Maastricht vergroot. Sunvest zal zich binnenkort eerst gaan voorstellen aan de omwonenden tijdens een informatieavond. Zie ook onze informatie voor omwonenden.

Downloads:

-

Heeft u interesse in een zonnepark?

Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar mo@sunvest.nl