Recente berichten

Meer weten over Sunvest?​

Op deze website vindt u veel informatie over ons en onze groene strategie. Zijn uw vragen na het bekijken van de site nog niet beantwoord, neem dan contact op via onderstaande e-mail optie.

Zonnepark Lanakerveld: Sunvest begint met pachten, hiermee is de bouw in zicht   

Sunvest zet zich in voor de ontwikkeling van Natuurlijke Zonneparken die de biodiversiteit en maatschappelijke waarde bevorderen. Onze zonneparken brengen een win-win situatie door de ecologische, agrarische en financiële waarde van de grond te verhogen. Daarmee stimuleren we de veerkracht van agrarische gemeenschappen en de Nederlandse natuur. Wat Sunvest bijzonder maakt is dat zij al zeven jaar hun eigen parken ontwikkelen, bouwen en beheren. Daarmee zijn zij één van de grootste leveranciers van zonnestroom in Nederland. Met behulp van deze persoonlijke aanpak ontwikkelen wij parken met natuurlijke en lokale meerwaarde.  

Zonnepark Lanakerveld is een ambitieus project voor duurzame energieopwekking in Maastricht en het nadert een belangrijke mijlpaal: de uitgifte van erfpachtgronden zal deze maand plaats vinden. Het recht van erfpacht wordt uitgegeven voor 30 jaar, daarna keert het gebruik van het land terug aan de gemeente Maastricht. Dit betekent nu dat Sunvest van start kan gaan met de realisatie van het zonnepark. Het zonnepark zal naar verwachting vanaf medio 2024 operationeel zijn, en daarmee met de 104.000 zonnepanelen een aanzienlijke bijdrage zal leveren aan de klimaatdoelen van de gemeente en de regionale duurzaamheidsinspanningen in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). 

Maasstroom 

Sunvest zorgt dat mensen in de buurt van het zonnepark ook mee kunnen profiteren van het zonnepark. Door middel van verschillende financiële participatie mogelijkheden brengen ze daardoor ook een meerwaarde naar de lokale omgeving  

 Sunvest is een samenwerking aangegaan met INNAX en daaruit is de energiecoöperatie Maasstroom opgericht. Aan deze coöperatie verleent Zonnepark Lanakerveld ondererfpacht. Dit houdt in dat Sunvest een deel van zijn recht om de grond te gebruiken doorgeeft aan Maasstroom. Als lid van de coöperatie kunnen de inwoners van Maastricht financieel deel nemen aan het zonnepark. Maasstroom biedt gratis lidmaatschap aan de inwoners van Maastricht, met kortingen op de elektriciteitsrekening. Deze kortingen worden hoger met stijgende energieprijzen.  

Momenteel zijn al meer dan 2.862 inwoners lid, waarvan meer dan 50% sociale huurders zijn. Na de bouw van het zonnepark zal Maasstroom haar deel van het zonnepark overnemen waardoor ca. 14 miljoen kWh van de in totaal 57 miljoen kWh door de coöperatie wordt opgewekt. Dit resulteert in aanzienlijk verminderde CO2-uitstoot, gelijk aan het elektriciteitsverbruik van circa 23.000 huishoudens in totaal, waarvan circa 6.000 huishoudens voor Maasstroom. 

Zonnepanelen delen 

Ook is het mogelijk om financieel te participeren door te investeren in Zonnepark Lanakerveld. Er wordt voor EUR 1.000.000,- aan zonnedelen beschikbaar gesteld onder voorbehoud van financieringsruimte. Met zonnedelen is het mogelijk vanaf EUR 25 deel te nemen in het zonnepark waarover jaarlijks rente en aflossing wordt betaald. Vanzelfsprekend krijgen de mensen uit omgeving Maastricht voorrang bij de uiteindelijke inschrijving. In de week van 9 oktober zullen de inschrijvingen voor de zonnedelen van start gaan.  

Flora en fauna 

Het Zonnepark Lanakerveld is een project dat streeft naar een integrale verbetering van het gebied, waarbij biodiversiteit en ecologische aspecten centraal staan. Door de afname van biodiversiteit als gevolg van langdurige landbouw en verharding van de grond, is er in dit project veel aandacht gegeven aan de verbetering van flora en fauna. Het project voorziet in 9 hectare natuurontwikkeling, ecologische zones langs de landsgrens, bomen voor visuele afscherming, bescherming van diersoorten, verbetering van de wateropname en het behoud van archeologisch erfgoed. Dit initiatief benadrukt de inzet voor duurzame energie en natuurbehoud in harmonie met de omgeving en de gemeenschap. 

 
Wilt u meer weten over Maasstroom: https://maasstroom.nl/  

Wilt u meer weten over hoe u kan investeren in zonne-energie: https://zonnepanelendelen.nl/project/lanakerveld/  

Wilt u meer weten over Zonnepark Lanakerveld, kijk dan op de project pagina: https://sunvest.nl/zonnepark-lanakerveld/  

Tags :