Zonnepark Revelhorst

Aan de zuidkant van Zutphen ontwikkelen we samen met Solar Proactive het Zonnepark Revelhorst. Het gaat om een terrein van Roosdom Tijhuis van bijna 8 hectare dat oorspronkelijk bestemd was voor de uitbreiding van het nabijgelegen bedrijventerrein Revelhorst. Nu wordt er een zonnepark van ca 8 MWp gerealiseerd. Het zonnepark wordt landschappelijk zorgvuldig ingepast waarbij gezocht naar een ecologische meerwaarde.

Zonnepark Revelhorst Zutphen

Capaciteit Circa 8 MWp
Locatie Gemeente Zutphen
Grondovereenkomst Getekend
Vergunningen In aanvraag
SDE+ Verkregen (mei 2017)
Netaansluiting Oplevering 2020
Planning Start bouw eind 2019, oplevering september 2020

De projectlocatie is in totaal circa ruim 8 hectare groot, voldoende om een zonnepark van circa 8 MWp te realiseren. Dit zonnepark kan voldoende stroom leveren voor circa 3.000 woningen. Dat is bijna 15% van alle huishoudens in de gemeente.

Voor het zonnepark is een landschappelijk ontwerp gemaakt door bureau Haver&Droeze. Rondom het zonnepark komt een ruiterpad met een haag en aan de oostzijde een boomwal. De onderhoudspaden binnen het zonnepark worden bloem- en kruidenrijk en er worden maatregelen getroffen om flora- en fauna (met name de kerkuil) te bevorderen.

BJZ heeft het ontwerp bestemmingsplan geschreven waarbij aandacht is besteed aan alle relevante onderwerpen zoals ecologie, lucht en water, milieu, archeologie.

Meedoen:

Voor dit project wordt samengewerkt met de cooperatie Zutphen Energie. De cooperatie maakt het mogelijk voor bewoners in de omgeving van het zonnepark om deel te nemen via de postcoderoos regeling. Zie https://www.zutphenenergie.nl/zonnestroom/aanmelden

Planning:

De vergunning is afgegeven in 2019. Eind 2019 is de financiering van het project gerealiseerd en de bouw gestart. De oplevering is gepland voor september 2020

Heeft u interesse in een zonnepark?

Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar mo@sunvest.nl