Zonnepark Revelhorst

Aan de zuidkant van Zutphen ontwikkelen we samen met Solar Proactive het Zonnepark Revelhorst. Het gaat om een terrein van Roosdom Tijhuis van bijna 8 hectare dat oorspronkelijk bestemd was voor de uitbreiding van het nabijgelegen bedrijventerrein Revelhorst. Nu wordt er een zonnepark van ca 8 MWp gerealiseerd. Het zonnepark wordt landschappelijk zorgvuldig ingepast waarbij gezocht naar een ecologische meerwaarde.

Zonnepark Revelhorst Zutphen

Capaciteit Circa 8 MWp
Locatie Gemeente Zutphen
Grondovereenkomst Getekend
Vergunningen In aanvraag
SDE+ Verkregen (mei 2017)
Netaansluiting Oplevering 2020
Planning Start bouw eind 2019, oplevering medio 2020

De projectlocatie is in totaal circa ruim 8 hectare groot, voldoende om een zonnepark van circa 8 MWp te realiseren. Dit zonnepark kan voldoende stroom leveren voor circa 3.000 woningen. Dat is bijna 15% van alle huishoudens in de gemeente.

Voor het zonnepark is een landschappelijk ontwerp gemaakt door bureau Haver&Droeze. Rondom het zonnepark komt een ruiterpad met een haag en aan de oostzijde een boomwal. De onderhoudspaden binnen het zonnepark worden bloem- en kruidenrijk en er worden maatregelen getroffen om flora- en fauna (met name de kerkuil) te bevorderen.

BJZ heeft het ontwerp bestemmingsplan geschreven waarbij aandacht is besteed aan alle relevante onderwerpen zoals ecologie, lucht en water, milieu, archeologie.

Meedoen:

Later in het traject krijgen de omwonenden als eerste de mogelijkheid om financieel te participeren. Daarover zullen we de omgeving in een latere fase informeren, onder andere via deze website.

Planning:

De vergunningsprocedure loopt nu, in het najaar zal het ontwerpbestemmingsplan samen met de aanvraag omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. In 2019 zal de financiering en contractering worden afgerond en de bouw kan eind 2019 beginnen. Het zonnepark kan medio 2020 opgeleverd worden, afhankelijk van de netaansluiting.

Heeft u interesse in een zonnepark?

Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 265 8512 (optie 4) of mail naar info@sunvest.nl

Klik hier voor onze contactgegevens.