Zonnepark Roeleveen

Bijdrage energietransitie

Oppervlakte zonnepark

9,7 hectare

Capaciteit

13 MWp

Productie

12.000 MWh per jaar

CO2 reductie

7.500 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens

4.000

Eya Charfeddine

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

Zonnepark Roeleveen in vogelvlucht vanuit noordoosten

De gemeente Zoetermeer heeft een beperkt buitengebied dat voor een groot deel uit recreatie-, park- en natuurgebieden bestaat. Zoetermeer focust daarom op zonne-energie voor haar bijdrage aan de RES, waarbij gekeken wordt naar zon op dak, zon op/bij infrastructuur en tot slot zonnevelden op land en water. De gemeente heeft een participatie proces gevolgd wat heeft geresulteerd in twee mogelijke zon-op-land locaties.

Sunvest ontwikkelt een zonnepark in een gebied gelegen tussen de Roeleveenseweg, de A12 en golfclub BurgGolf van ongeveer 9,7 hectare. Het zonnepark wordt landschappelijk zo ingepast dat er minimaal zicht zal zijn op de zonnepanelen. Het plangebied heeft een ecologische betekenis vanwege de ligging in de Groenblauwe Slinger, een ecologische verbindingszone. Met de landschappelijke inpassing van het zonnepark wordt getracht deze verbinding te versterken en een schakel te zijn tussen de knelpunten van deze verbindingszone bij de passages van grote infrastructuur (A12, spoorlijnen, en Zoetermeerse rijweg)

Daarnaast is het gebied populair onder recreanten (o.a. wandelen, fietsen, en paardrijden). Het zonnepark probeert hier op aan te sluiten door een recreatiestrook in te richten van minimaal 10 meter breed lopend langs de west en zuidzijde van het projectgebied. De recreatie strook zal een wandel en ruiterpad bevatten om zo de Roeleveenseweg en het Waterpad te ontlasten.

Het zonnepark zal circa 12,5 GWh aan duurzame energie opwekken wat gelijk staat aan duurzame stroom voor circa 5000 huishoudens

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp
Vergunningen
Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren Natuurlijke Zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Lokale gemeenschap

Afbeeldingen

Communicatie met omwonenden

Op dinsdag 18 oktober heeft Sunvest een inloop informatieavond georganiseerd voor de inwoners uit de gemeente Zoetermeer, Den Haag, en Pijnacker-Nootdorp. Het was een goed bezochte avond en de opgehaalde feedback is zoveel mogelijk verwerkt in de plannen.

Het vraag en antwoord document is te downloaden via deze website

Blijf op de hoogte van dit project

Meer informatie?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief voor Zonnepark Aardbrandsven. Via de nieuwsbrief  informeren wij u over de ontwikkelingen van het project.

Aanmelden nieuwsbrief