Bijdrage energietransitie

Oppervlak zonnepark

7,6 hectare

Capaciteit

10 MWp

Productie

9.000 MWh per jaar

CO2 reductie

6.000 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens

3.200

Jeroen Schmaal

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

Schets zonnewoud Zeewolde

Zonnepark Het Zonnewoud Zeewolde

Op een ontwikkellocatie aan de rand van het Horsterwold is in 2019 een aanbesteding van Staatsbosbeheer geweest. Sunvest heeft daar succesvol aan meegedaan met een plan voor een recreatief zonnepark genaamd het Zonnewoud. In het plan is gezocht naar een ontwerp met recreatieve meerwaarde voor de omgeving. Het Zonnewoud is daarom dagelijks overdag geopend voor bezoekers. Dit zonnepark heeft daarmee een unieke recreatieve dubbelfunctie en wordt door Sunvest ontwikkelt als ‘een energieke beleving in het bos’.  

De uitkijktoren bij de hoofdingang biedt uitzicht over het gehele gebied. Achterin het park bevindt zich een kabelbaan waar men langs de panelen kan zoeven. In het midden van het gebied bevindt zich een centrale heuvel met een houten huisje met een laadpunt van zonnestroom voor telefoons. Vlak achter de heuvel wordt een deel van het park ingericht met een specifieke functie; educatie. Hier linken QR codes door naar informatieve feiten over het park, de werking van het zonne-energieopweksysteem en de energietransitie. Aan het begin van het park kunnen fietsers de elektrische fiets laden met zonnestroom van het park. De stroomkabels van de installatie zijn uiteraard veilig afgeschermd. Het houten hek rondom het Zonnewoud wordt uitgerust met faunapassages voor klein wild.

Sunvest werkt samen met de lokale energie coöperatie Zeenergie en zij zullen het dagelijkse lokale beheer uitvoeren. Zeenergie biedt daarnaast een unieke manier aan de lokale bevolking om mee te doen en onderdeel uit te maken van het Zonnewoud. Voor meer informatie zie hieronder bij het kopje “lokale gemeenschap” en de website van Zeenergie bij de links.

Zonnepark het Zonnewoud Zeewolde bevindt zich nu in de bouwfase. Begin april 2023 is de bankfinanciering opgehaald en daarmee zijn de voorbereidingen voor de bouw in volle gang. De eerste werkzaamheden zullen op de locatie zelf starten in mei 2023. Medio april 2024 zal naar verwachting de officiële opening zijn van het project.

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp

Vergunningen

Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren Natuurlijke Zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Lokale gemeenschap

Afbeeldingen

Informatieavond zonnewoud Zeewolde

Communicatie met omwonenden

Sunvest vindt dat omwonenden en de omgeving altijd een belangrijke stem hebben bij de ontwikkeling van een Natuurlijk Zonnepark. In onze ervaring leidt dit tot een beter zonnepark waarbij de omgeving ook daadwerkelijk profiteert en mee kan doen met de energietransitie.

Sunvest heeft een inloopavond georganiseerd om belangstellenden de gelegenheid te geven informatie op te halen en tevens om hun opmerkingen en voorkeuren met betrekking tot het zonnepark te delen

De posters die op deze inloopavond te zien waren kunt u hierboven downloaden bij het kopje links.

Blijf op de hoogte van dit project

Meer informatie?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief voor Zonnewoud Zeewolde. Via de nieuwsbrief  informeren wij u over de ontwikkelingen van het project en sturen bijvoorbeeld uitnodigingen voor informatieavonden.

Aanmelden nieuwsbrief