Zonnewoud Zeewolde

Sunvest ontwikkelt een nieuw soort bos, een zogenaamd “Zonnewoud”. In het Zonnewoud vormen de zonnepanelen de bladeren en verbeeldt de ondersteuningsconstructie de takken en stammen. Het Zonnewoud is een bos dat energie oplevert, voedsel produceert, informatie verstrekt, rijk is aan natuur en intrigerend is voor bezoekers om er te verblijven en om er regelmatig naar terug te keren.

Zonnewoud Zeewolde

   Zonnewoud Zeewolde

Capaciteit circa 10 MWp
Locatie Gemeente Zeewolde
Grondovereenkomst Getekend
Vergunningen Vergunning is verkregen in Q2 2020
SDE+ Aanvraag in 2020
Netaansluiting Oplevering 2021-2022
Planning Oplevering 2021-2022

Vrij toegankelijk

Het Zonnewoud is vrij toegankelijk voor bezoekers. De stroomkabels achter de panelen worden volledig afgeschermd met een stalen afdekprofiel. De kabels en schakelaar onder de omvormers zijn zichtbaar maar toch onbereikbaar middels een afscherming om iedere omvormer. Het zonnepark is overdag overal veilig en vrij toegankelijk voor bezoekers. ‘s Avonds is het Zonnewoud gesloten voor publiek. Het houten hek rondom het Zonnewoud wordt uitgerust met faunapassages en in de bosrand geplaatst om het volledig aan het zicht te onttrekken.

Recreatie

In het Zonnewoud staan drie betreedbare of tastbare en gezichtsbepalende torens met elk een eigen functie: overzicht en informatie, spelen en klimmen, insecten. Daar waar alle paden elkaar snijden ontstaat een verblijfsgebied met een lichte verhoging: de centrale waterheuvel. Op deze plek kan men het hele zonnepark overzien, informatie ophalen, de activiteiten voor de rest van de dag in kaart brengen, en tele­foons en tablets opladen. Kinderen kunnen hier spelen met water en zand terwijl ouders genieten van het bos en de omgeving. Een zitelement in de stijl van de torens nodigt hiertoe uit. De paden en torens nodigen niet alleen uit tot verkennen maar ook tot doen. In de torens kunnen kinderen klimmen, uitkijken en roetsjen via een kabelbaan. Maar ook de paden vragen om actie: paddenstoelen zoeken, insecten determi­neren, en het bestuderen van de techniek.

Natuur

De aanleg van nieuwe natuur en de verbinding met bestaande natuur biedt unieke kansen voor ecologie en recreatie. Gekozen is voor een karakteristieke en gebiedseigen biodiversiteit. Door verschillen in hoogte en lichtdoorlatendheid van de panelen en variatie in de breedte van de paden, zal er diversiteit in vegetatie ontstaan: varens, voorjaarsvegetatie, mos en schaduwgrassen, zwammen op de schaduwrijke plekken, bessen, vruchten en kruiden op de lichtere plekken. Op twee plaatsen is ruimte voor insectenhotels. Voor het beheer zullen wij trachten een samenwerking met lokale organisaties aan te gaan. Hiermee bieden we mensen uit de buurt werk en een kans om bij te dragen aan de energietransitie in Zeewolde.

Educatie

Educatie is een belangrijk onderdeel van het Zonnewoud. Het Zonnewoud neemt mensen mee op ontdekking en laat bezoekers spelenderwijs leren over energie en natuur. Overal in het Zonnewoud kun je QR-codes scannen. Via de Zon­newoud app krijg je informatie over de zonnepanelen en hun opbrengst, hoe je insecten en planten kunt herkennen en determineren, of over de vruchten, kruiden en paddenstoelen die onder de panelen groeien.

Energie

De projectlocatie is in totaal circa 7,5 hectare groot. Dit is voldoende om een zonnepark van circa 10 MWp te realiseren. Een dergelijk zonnepark levert voldoende stroom voor circa 3.000 woningen. Het Zonnewoud wordt gebouwd in een zuid-opstelling met een optimale zon-opbrengst. De zonnepanelen worden van zuid naar noord in oplopende hoogte geplaatst. Het grondop­pervlak is voor 64% met zonnepanelen bedekt. Tussen de panelen wordt een afstand van 1 cm aangehouden voor een gelijkmatig water afvoer. Ter versterking van het idee van het Zonnewoud worden de meest zichtbare onder­steuningsconstructies voor de panelen (langs de paden en rondom de centrale waterheuvel) gemaakt van hout.

Meedoen:

Door onze samenwerking met de lokale energiecoöperatie ZeewoldeZon bieden we mensen uit de omgeving de mogelijkheid om te profiteren van het Zonnewoud. Uitgangspunt van onze samenwerking is dat een deel van het project zal worden ingezet als postcoderoosproject, waardoor leden van ZeewoldeZon voordelig de stroom van het zonnepark kunnen afnemen.

Sunvest heeft een inloopavond georganiseerd om belangstellenden de gelegenheid te geven informatie op te halen en tevens om hun opmerkingen en voorkeuren met betrekking tot het zonnepark te delen (download hier de posters)

In de zomer van 2019 is een flora & fauna onderzoek uitgevoerd. Hieruit zijn geen belemmerende aspecten naar voren gekomen. Tevens hebben wij op basis van de input uit de inloopavond het landschappelijke inpassingsplan afgerond (download hier het landschappelijk inpassingsplan).

Planning:

Sunvest heeft in September 2019 de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Zeewolde.  De vergunning is verkregen in het voorjaar van 2020 en wij zullen in het najaar van 2020 de SDE-beschikking aanvragen. De bouw zou dan in 2021 afgerond kunnen worden, afhankelijk van de netaansluiting.

Nieuws:

Heeft u interesse in een zonnepark?

Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar jeroen@sunvest.nl