Onze projecten

Onze projecten uitgelicht

Zonnepark Aardbrandsven

Op 14 juli 2020 heeft het college van Cranendonck besloten om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek van Sunvest.

Zonnepark Brook

Leudal verduurzaamt, dat zal u niet ontgaan zijn. Daarvoor heeft de gemeente beleidskaders gepubliceerd en konden initiatiefnemers een plan indienen voor een zonnepark.

Zonnepark De Blauwe Wetering

Met een score van 28.5 punt is het initiatiefplan van Sunvest voor Zonnepark de Blauwe Wetering als eerste geëindigd in de aanbesteding van de gemeente West Maas en Waal.

Zonnepark Cothen

Op 9 maart 2018 heeft Sunvest een principeverzoek ingediend bij de gemeente voor de aanleg van Zonnepark Cothen in de gemeente Wijk bij Duurstede.

Energiepark Duurkenakker

In mei 2020 is de bouw van het zonnepark formeel gestart. Midden in de coronacrisis, is het project binnen planning en budget door de EPC contractor Goldbeck opgeleverd.

Zonnepark de Groenendaal

De gemeente Druten heeft in november 2020 besloten om vier extra projecten de kans te geven om een vergunning in te dienen voor een zonnepark.

Zonnepark Haarstdiek

Naast het dorp Sleen hebben we samen met Solar Proactive het Zonnepark Haarstdiek ontwikkeld. Het gaat om een terrein van ca. 11 hectare.

Zonnepark de Hooge Bobbert

De gemeente Druten heeft in november 2020 besloten om vier extra projecten de kans te geven om een vergunning in te dienen voor een zonnepark.

Zonnepark Hooibroeken

De gemeente Heusden heeft een grote ambitie voor lokale stroom uit zonne-energie en wil hiervoor alle treden van de zonneladder gebruiken om deze ambitie te realiseren.

Zonnepark IJsselmeerdijk

Sunvest exploiteert Zonnepark IJsselmeerdijk – Lelystad. Sunvest heeft de rechten om dit project te ontwikkelen, financieren en exploiteren verkregen door middel van een tender-procedure uitgezet door Staatsbosbeheer.

Zonnepark IJzerbroek

Sunvest en fam. Linders ontwikkelen gezamenlijk in Sint Hubert tussen de IJzerbroekseweg en de Past. Jacobstraat twee zonneparken. Fam. Linders is in 1995 begonnen met het telen van bloemen en sierheesters.

Zonnepark ITC PCT

In februari 2021 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn het principeverzoek goedgekeurd voor Zonnepark ITC/PCT. In juli 2022 is de definitieve vergunning verstrekt.

Zonnepark Koningspleij

In de gemeente Arnhem ontwikkelt Sunvest in samenwerking met shareNRG Zonnepark Koningspleij. De gemeente heeft vergaande ambities om de stad te verduurzamen met windturbines, zonnepanelen op daken en zonneparken.

Zonnepark Lanakerveld

Op 14 mei 2020 heeft Sunvest de aanbesteding van de gemeente Maastricht gewonnen voor de aanleg van een zonneweide op het Lanakerveld van ongeveer 41 hectare.

Zonnepark Lievelde

Sunvest is bezig met de ontwikkeling van een zonnepark in Lievelde in de gemeente Oost Gelre. De projectlocatie is hieronder aangegeven in het rode vlak.

Zonnepark Overbetuwe

Sunvest ontwikkelt Zonnepark Overbetuwe in de strook grond tussen de A15 en de Betuweroute, van knooppunt Valburg tot knooppunt Ressen.

Zonnepark Oosterlaak

In februari 2022 heeft het college van B&W van de gemeente Houten drie initiatiefplannen geselecteerd. Het plan van Sunvest voor Zonnepark Oosterlaak is een van die initiatieven. 

Zonnepark Revelhorst

Aan de zuidkant van Zutphen exploiteren we het Zonnepark Revelhorst. Het zonnepark is gelokaliseerd op een terrein van Roosdom Tijhuis van bijna 8 hectare dat oorspronkelijk bestemd was voor de uitbreiding van het nabijgelegen bedrijventerrein Revelhorst.

Zonnepark Roeleveen

Zoetermeer focust op zonne-energie voor haar bijdrage aan de RES, waarbij gekeken wordt naar zon op dak, zon op/bij infrastructuur en tot slot zonnevelden op land en water. De gemeente heeft een participatie proces gevolgd wat heeft geresulteerd in twee mogelijke zon-op-land locaties.

Zonnepark Wijkerbroek

Op 14 april 2020 heeft het college van de gemeente Wijk bij Duurstede besloten om onder voorwaarden in te stemmen met het principeverzoek van Sunvest en EWEC voor de realisatie van een zonnepark van netto 14,2 ha in Wijkerbroek.

Zonnepark Zilverbeek

In december 2022 heeft Zonnepark Zilverbeek meegedaan aan de tender van de Gemeente Brummen en is samen met drie andere initiatieven beoordeeld als meest kansrijk. u

Zonnepark Zonnewoud Zeewolde

Sunvest ontwikkelt een nieuw soort bos, een zogenaamd “Zonnewoud”. In het Zonnewoud vormen de zonnepanelen de bladeren en verbeeldt de ondersteuningsconstructie de takken en stammen.

Zonnepark Zomereiken

Sunvest en Agem werken samen aan de plannen voor het Zonnepark De Zomereiken, nabij Groenlo in de gemeente Oost Gelre. De projectlocatie is groot genoeg om een zonnepark van circa 13 MWp te realiseren.

Zonnepark Zuidbroek

Eind 2019 hebben Sunvest en TREF (Triodos Renewable Europe Fund) het zonnepark Zuidbroek Energie overgenomen van de eerdere eigenaar en ontwikkelaar Van der Valk International.

Zonnepark Zwaagdijk

Het plangebied is gelegen in Zwaagdijk-West, tussen de Kromme Leek en de Zwaagdijk. Het plangebied wordt aan de zuidwestzijde begrensd door een smalle strook weilanden met daarachter kassen.