Zonnepark Aardbrandsven

Bijdrage energietransitie

Oppervlakte zonnepark

38,7 hectare

Capaciteit

58 MWp

Productie

52.200 MWh per jaar

CO2 reductie

33.900 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens

18.300

Eya Charfeddine

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

Nieuw ontwerp zonnepark Aardbrandsven

Op 14 juli 2020 heeft het college van Cranendonck besloten om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek van Sunvest. Als onderdeel van een gemeentelijke tender heeft Sunvest een plan voor het zonnepark Aardbrandsven ingediend. Dit zonnepark van bijna 76 ha is gepland achter de Ruilverkavelingsweg in Budel, tegen de Randweg Oost. Op dit moment werkt Sunvest toe naar een vergunningaanvraag.

Zonnepark Aardbrandsven wordt een natuurlijk zonnepark met veel aandacht voor de ecologische inpassing en betrokkenheid van de omgeving. Met dit project willen we de energietransitie van de gemeente Cranendonck helpen versnellen. Dat gaan we doen met veel oog voor de betrokkenheid van inwoners en lokale organisaties.

Op dit moment is Sunvest druk bezig met de voorbereidingen voor de vergunningsaanvraag van Zonnepark Aardbrandsven.

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp
Vergunningen
Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren Natuurlijke Zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Lokale gemeenschap

George van Cranenbroek

Grondeigenaar en akkerbouwer in Cranendonck

”Bij gebrek aan opvolging bood Sunvest mij een mooie kans om mijn grond te benutten voor een zonnepark. Belangrijk is dat het plan wat Sunvest heeft ingediend bij de gemeente Cranendonck een mooie bijdrage gaat leveren aan de totale energietransitie in ons dorp”.
Georgetractor

Afbeeldingen

Communicatie met omwonenden

Sunvest vindt dat omwonenden en de omgeving altijd een belangrijke stem hebben bij de ontwikkeling van een Natuurlijk Zonnepark. In onze ervaring leidt dit tot een beter zonnepark waarbij de omgeving ook daadwerkelijk profiteert en mee kan doen met de energietransitie.

 

Blijf op de hoogte van dit project

Meer informatie?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief voor Zonnepark Aardbrandsven. Via de nieuwsbrief  informeren wij u over de ontwikkelingen van het project.

Aanmelden nieuwsbrief