Bijdrage energietransitie

Oppervlak zonnepark

11 hectare

Capaciteit

14 MWp

Productie

13.000 MWh per jaar

CO2 reductie

8.000 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens


4.000

Jeroen Schmaal

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

Zonnepark Cothen

Luchtfoto zonnepark Cothen

Op 9 maart 2018 heeft Sunvest een principeverzoek ingediend bij de gemeente voor de aanleg van Zonnepark Cothen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Het initiatief van Sunvest betreft het eerste zonnepark in de gemeente Wijk bij Duurstede. In haar reactie op het principeverzoek staat dat het college van de gemeente Wijk bij Duurstede besloten heeft om onder voorwaarden in te stemmen met het principeverzoek.

Het zonnepark kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie Wijk bij Duurstede klimaat neutraal 2030. De gemeente heeft uitgesproken om deze ambitie zoveel mogelijk in de eigen gemeente uit te voeren. Het plan loopt voor op een beleids- en toetsingskader dat door de gemeente wordt opgesteld. De gemeente neemt de praktijkervaring van dit project mee in het opstellen van het beleids- en toetsingskader.

Ondertussen is de vergunning voor het zonnepark afgegeven en heeft de gemeente de ervaringen met dit project gebruikt om haar beleid vorm te geven. In mei 2021 heeft Sunvest de financiering afgerond voor Zonnepark Cothen en eind 2021 is er begonnen met de bouw! Naar verwachting zal het zonnepark vanaf maart 2022 duurzaam opgewekte elektriciteit gaan leveren aan het net. 

De landschappelijke inpassing van Zonnepark Cothen is inmiddels voor een groot gedeelte gerealiseerd. De groene inpassing bestaat uit bomen en struweel en is als eerste stap aangebracht, voordat de zonnepanelen zelf geplaatst worden. Op die manier is een bufferzone gecreëerd tussen de woningen en het zonnepark en kan het groen deze zomer al groeien zodat er straks zo min mogelijk zicht is op de zonnepanelen. De bouw zelf, inclusief het plaatsen van de zonnepanelen, start in december 2021 en de verwachting is dat per maart 2022 de eerste groene stroom wordt geleverd aan het net.

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp
Vergunningen
Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren Natuurlijke Zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Lokale gemeenschap

Gerard Vernooij

Grondeigenaar en eigenaar fruitbedrijf in Cothen

”Sunvest begrijpt zowel de agrarische wereld en wereld van duurzame energie. Een ontworpen zonnepark heeft zowel voor mij als voor de buurt een meerwaarde”.
Boomgaard

Podcastserie ‘Op de bres voor een groene RES’

Hoe zorg je ervoor dat de natuur en het aanleggen van zonne- en windparken in het landschap harmonieus samen gaan? Je hoort het in de podcast: Op de bres voor een groene RES. In deze podcast geven experts zoals Sunvest, je handvaten en delen ze hun ervaringen bij de bouw van een zonneveld.

Luister de aflevering via: Spotify     iTunes      Soundcloud

Afbeeldingen

Informatieavond zonnepark Cothen

Informatieavond 25 maart 2019

Communicatie met omwonenden

Sunvest vindt dat omwonenden en de omgeving altijd een belangrijke stem hebben bij de ontwikkeling van een Natuurlijk Zonnepark. In onze ervaring leidt dit tot een beter zonnepark waarbij de omgeving ook daadwerkelijk profiteert en mee kan doen met de energietransitie.

Sunvest heeft meerdere gesprekken gevoerd met direct omwonenden van het toekomstige zonnepark om hun feedback te verzamelen hoe het zonnepark het beste ingepast kan worden in de omgeving. Naar aanleiding van de feedback van omwonenden zijn er meerdere aanpassingen gedaan in het landschappelijk ontwerp van het zonnepark.

Daarnaast heeft Sunvest meerdere informatieavonden georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden uit de omgeving.Sunvest heeft de informatie die wij hebben opgehaald op de eerste inloopavond en in de gesprekken met direct omwonenden in een nieuwe versie van het inrichtingsplan om tot een plan te komen dat meer tegemoet komt aan de uitgesproken wensen en voorkeuren. Dit aangepaste plan is door Sunvest gepresenteerd op de tweede informatieavond op 25 maart 2019

Blijf op de hoogte van dit project

Meer informatie?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief voor Zonnepark Cothen. Via de nieuwsbrief  informeren wij u over de ontwikkelingen van het project.

Aanmelden nieuwsbrief