Zonnepark Cothen

Op 9 maart 2018 heeft Sunvest een principeverzoek ingediend bij de gemeente voor de aanleg van Zonnepark Cothen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Het initiatief van Sunvest betreft het eerste zonnepark in de gemeente Wijk bij Duurstede. In haar reactie op het principeverzoek staat dat het college van de gemeente Wijk bij Duurstede besloten heeft om onder voorwaarden in te stemmen met het principeverzoek voor de realisatie van een zonneveld nabij de Trechtweg 10 te Cothen.

Deze voorwaarden zijn onder andere een goede landschappelijke inpassing en ruime participatie mogelijkheden voor de omgeving. Het zonnepark past goed in wat de gemeente wil bereiken op het gebied van duurzaamheid. Het plan loopt voor op een beleids- en toetsingskader dat door de gemeente wordt opgesteld. De gemeente neemt de praktijkervaring van dit project mee in het opstellen van het beleids- en toetsingskader. Op het kaartje hieronder is de voorgestelde locatie in rood aangegeven.

   Zonnepark Cothen

Capaciteit Max. 14 MWp
Locatie Gemeente Wijk bij Duurstede
Grondovereenkomst Getekend
Vergunningen In aanvraag
SDE+ Aanvraag in 2019
Netaansluiting Oplevering 2021
Planning Oplevering 2021-2022

De projectlocatie is in totaal circa 11 hectare groot. Dit is voldoende om een zonnepark van circa 14 MWp te realiseren. Een zonnepark van deze grootte levert voldoende stroom voor circa 4.000 woningen, oftewel genoeg voor alle huishoudens in Cothen. De locatie is volgens de initiatiefnemers uitermate geschikt voor de realisatie van een zonnepark:

  • De locatie is landschappelijk al zeer goed ingepast. Ondanks dat het beoogde zonnepark dicht tegen de woonwijk in Cothen is gepland, is het zonnepark al heel goed afgeschermd door een bestaande 4 meter hoge haag.
  • Het aantal omwonenden met direct zicht op de locatie is beperkt
  • Dubbelgebruik van de locatie is mogelijk door het houden van schapen of ander kleinvee onder de zonnepanelen

Meedoen:

Voor het ontwerp van het zonnepark vragen we de omgeving om met ons mee te denken. Hiervoor organiseert Sunvest twee openbare inloopbijeenkomsten waar direct omwonenden een uitnodiging voor hebben gekregen. Op deze avonden worden omwonenden en belanghebbenden gevraagd naar hun mening en suggesties. Waar mogelijk gebruikt Sunvest deze informatie om tot een definitief ontwerp te komen.

Later in het traject krijgen de omwonenden als eerste de mogelijkheid om ook financieel te participeren. Hier werken wij bij voorkeur samen met de lokale energie coöperatie EWEC. Op dit moment zijn hier nog geen afspraken mee gemaakt.

Planning:

Gedurende het najaar van 2018 worden de benodigde onderzoeken gedaan voor de vergunningsaanvraag. In 2019 hopen we de SDE-beschikking aan te vragen en te verkrijgen. De bouw zou dan in 2021-2022 afgerond kunnen worden, afhankelijk van de  netaansluiting.

Nieuws:

Als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via email adres cothen@sunvest.nl of via de reactievelden hier rechts op deze pagina.

Links: