Bijdrage energietransitie

Oppervlak zonnepark

44 hectare

Capaciteit

64 MWp

Productie

58.000 MWh per jaar

CO2 reductie

37.000 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens

20.000

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

Energiepark Duurkenakker

Windmolens en zonnepanelen in energiepark Duurkenakker

In mei 2020 is de bouw van het zonnepark formeel gestart. Midden in de coronacrisis, maar desondanks is het project binnen planning en budget door de EPC contractor Goldbeck opgeleverd. In oktober werd de eerste stroom aan het een elektriciteitsnet geleverd.

Op een strook grond tussen de spoorlijn Veendam – Zuidbroek en het A.G. Wildervanckkanaal heeft Sunvest een zonnepark van 44 hectare ontwikkeld. Het project heeft een omvang van 64 Megawatt. Hiermee kunnen 20.000 huishoudens van zonnestroom worden voorzien.

Bijzonder aan dit project is dat Sunvest zelf de elektriciteitsaansluiting naar het onderstation in Meeden heeft aangelegd. Het betreft een tracé van in totaal ~ 5 km. Aannemer Alsema is ingehuurd voor de aanleg van dit trace met onder andere boringen onder het Wildervanckkanaal en de N33.

In Energiepark Duurkenakker wordt ook een windmolen gebouw als onderdeel van windpark N33. Verder wordt aan de noordzijde door de Gasunie een stikstoffabriek gebouwd. Deze twee ruimtelijke ontwikkelingen maakten het ontwikkeltraject complex maar met alle partijen is overeenstemming bereikt

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp
Vergunningen
Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren Natuurlijke Zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Lokale gemeenschap

Vincent van Haarlem

Fondsmanager Triodos Energy Transition Europe Fund

“In goede samenwerking met Sunvest kunnen we nu de bouw mogelijk maken van deze toonaangevende projecten. Met meer dan 280.000 zonnepanelen wordt met de realisatie van deze zonneparken een belangrijke stap gezet in het realiseren van meer duurzame energie in Nederland en dragen we daarmee bij aan het versnellen van de zeer noodzakelijke energietransitie.”
Vincent van Haarlem - Triodos

Afbeeldingen

Communicatie met omwonenden

Sunvest vindt dat omwonenden en de omgeving altijd een belangrijke stem hebben bij de ontwikkeling van een Natuurlijk Zonnepark. In onze ervaring leidt dit tot een beter zonnepark waarbij de omgeving ook daadwerkelijk profiteert en mee kan doen met de energietransitie.

Sunvest heeft meerdere gesprekken gevoerd met direct omwonenden van het toekomstige zonnepark om hun feedback te verzamelen hoe het zonnepark het beste ingepast kan worden in de omgeving.

 

Blijf op de hoogte van dit project

Meer informatie?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief voor Zonnepark Duurkenakker. Via de nieuwsbrief  informeren wij u over de ontwikkelingen van het project.

Aanmelden nieuwsbrief