Bijdrage energietransitie

Oppervlak zonnepark

11 hectare

Capaciteit

11 MWp

Productie

10.000 MWh per jaar

CO2 reductie

6.500 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens

3.500

Eya Charfeddine

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

Zonnepark Haarstdiek

haarstdiek sleen zonnepark

Naast het dorp Sleen hebben we samen met Solar Proactive het Zonnepark Haarstdiek ontwikkeld. Het gaat om een terrein van Roosdom Tijhuis van circa 11 hectare dat oorspronkelijk bestemd was voor de bouw van woningen.

Nu is het terrein ontwikkeld tot een zonnepark van circa 11 MWp met een fruitboomgaard die toegankelijk is voor de omwonenden.

Bij het ontwerp van het zonnepark is rekening gehouden met het nabijgelegen dorp Sleen. Zo wordt er een grondwal van 2 meter hoog aangelegd om het zicht op het zonnepark te ontnemen vanuit Sleen. Daarnaast konden inwoners van Sleen- Diphoorn en de gemeente Coevorden participeren in het zonnepark. Bij de crowdfundingsactie kregen inwoners voorrang bij de verdeling van de zonobligaties.

De netaansluiting is in een houten schuur geplaatst die in traditionele bouwstijl is uitgevoerd. Samen met de publiek toegankelijke fruitboomgaard zorgt dit vanaf de zuidkant voor een landelijke uitstraling.

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp
Vergunningen
Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren Natuurlijke Zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Afbeeldingen

Tekening zonnepark Haarstdiek

Communicatie voor omwonenden

Sunvest vindt dat omwonenden en de omgeving altijd een belangrijke stem hebben bij de ontwikkeling van een Natuurlijk Zonnepark. In onze ervaring leidt dit tot een beter zonnepark waarbij de omgeving ook daadwerkelijk profiteert en mee kan doen met de energietransitie.

Sunvest heeft meerdere gesprekken gevoerd met direct omwonenden van het toekomstige zonnepark om hun feedback te verzamelen hoe het zonnepark het beste ingepast kan worden in de omgeving.

Daarnaast heeft Sunvest informatieavonden georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden uit de omgeving.