Bijdrage energietransitie

Oppervlak zonnepark

7 hectare

Capaciteit

7 MWp

Productie

6.000 MWh per jaar

CO2 reductie

3.900 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens


2.000

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

Links/downloads

Zonnepark Revelhorst luchtfoto

Zonnepark Revelhorst

Zonnepark Revelhorst ligt aan de zuidkant van Zutphen op een terrein van Roosdom Tijhuis. Dit terrein is bijna 7 hectare en was oorspronkelijk bestemd voor de uitbreiding van het nabijgelegen bedrijventerrein Revelhorst.

Door zorgvuldige landschappelijke inpassing, aangepast op de lokale flora en fauna, bevordert Zonnepark Revelhorst de lokale biodiversiteit. Ook werkt Sunvest nauw samen met de lokale vogelwerkgroep om lokaal gedierte zoals de kerkuil aan te trekken.

Daarnaast is het zonnepark op hetzelfde moment ontwikkelt als het zonnepark van energiecoöperatie ZutphenEnergie: Zonnepark Zonnestroom Zutphen, waarbij zoveel mogelijk gezocht is naar samenwerking.

In september 2020 is de bouw van Zonnepark Revelhorst begonnen en vanaf december 2020 levert het zonnepark elektriciteit aan het net.

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp
Vergunningen
Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren Natuurlijke Zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Lokale gemeenschap

Afbeeldingen

Communicatie met omwonenden

Sunvest vindt dat omwonenden en de omgeving altijd een belangrijke stem hebben bij de ontwikkeling van een Natuurlijk Zonnepark. In onze ervaring leidt dit tot een beter zonnepark waarbij de omgeving ook daadwerkelijk profiteert en mee kan doen met de energietransitie.

Door de ligging van het zonnepark naast het industrieterrein zijn er weinig omwonenden met zicht op het zonnepark.

Het filmpje hiernaast toont de bouw van het park.