Bijdrage energietransitie

Oppervlak zonnepark

8 hectare

Capaciteit

8 MWp

Productie

7.500 MWh per jaar

CO2 reductie

4.800 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens


2.500

Mike

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

Links/downloads

Zonnepark Revelhorst luchtfoto

Zonnepark Revelhorst

Aan de zuidkant van Zutphen exploiteren we het Zonnepark Revelhorst. Het zonnepark is gelokaliseerd op een terrein van Roosdom Tijhuis van bijna 8 hectare dat oorspronkelijk bestemd was voor de uitbreiding van het nabijgelegen bedrijventerrein Revelhorst.

Het zonnepark streeft ernaar een ecologische meerwaarde te creëren, onder andere door samenwerking met de lokale vogelwerkgroep en zorgvuldige landschappelijke inpassing, aangepast op de lokale flora en fauna.

Daarnaast is het zonnepark synchroon ontwikkelt met het zonnepark van energiecoöperatie ZutphenEnergie: Zonnepark Zonnestroom Zutphen, waarbij zoveel mogelijk gezocht is naar synergiën.

Er is gestart met de bouw van Zonnepark Revelhorst in september 2020, en vanaf december 2020 levert het zonnepark elektriciteit aan het net.

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp
Vergunningen
Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren Natuurlijke Zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Lokale gemeenschap

Afbeeldingen

Communicatie met omwonenden

Sunvest vindt dat omwonenden en de omgeving altijd een belangrijke stem hebben bij de ontwikkeling van een Natuurlijk Zonnepark. In onze ervaring leidt dit tot een beter zonnepark waarbij de omgeving ook daadwerkelijk profiteert en mee kan doen met de energietransitie.

Door de ligging van het zonnepark naast het industrieterrein zijn er weinig omwonenden met zicht op het zonnepark.

Het filmpje hiernaast toont de bouw van het park.