Zonnepark Wijkerbroek, Wijk bij Duurstede

Op 14 april 2020 heeft het college van de gemeente Wijk bij Duurstede besloten om onder voorwaarden in te stemmen met het principeverzoek van Sunvest en EWEC voor de realisatie van een zonneveld van 14,2 ha in Wijkerbroek. Dat betekent dat we nu de vergunningaanvraag voor dit park aan het uitwerken zijn. Het zonnepark kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie van Wijk bij Duurstede klimaat neutraal in 2030. De gemeente heeft uitgesproken om deze ambitie zoveel mogelijk in de eigen gemeente uit te voeren.

Sunvest en de EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) hebben samen de plannen voor het initiatief Zonnepark Wijkerbroek ingediend. Sunvest en EWEC willen dit initiatief in samenwerking op gelijkwaardige basis ontwikkelen en beheren.

Aan de hand van het beleidskader van de gemeente is getoetst of ingediende plannen rekening houden met de belangen van inwoners, natuur en landschap, cultuurhistorie, archeologie en het agrarische karakter van het plangebied. Door met een puntensysteem te werken, is iedere initiatiefnemer tegelijk beoordeeld op basis van kwaliteit, goede ruimtelijke ordening en participatie. Het initiatief Zonnepark Wijkerbroek behoort tot de groep van 4 initiatieven die hun plan verder mogen uitwerken omdat deze beste passen in het beleid van de gemeente Wijk bij Duurstede. Sunvest en EWEC zijn door de gemeente uitgenodigd om – onder voorwaarden – de plannen verder uit te werken ten behoeve van het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning.

PLANGEBIED

Het plangebied is gelegen ten zuiden van het Amsterdam Rijnkanaal, ten noorden van de Middelweg West en aan de Broekweg. Dit gedeelte van het buitengebied van Wijk bij Duurstede is ook wel bekend als ‘Het Wijkerbroek’. De projectlocatie is groot genoeg om een zonnepark van circa 20 MWp te realiseren. Een dergelijk zonnepark levert voldoende stroom voor circa 6.000 woningen. Op de afbeelding hieronder is het plangebied van Sunvest en EWEC in concept aangegeven.

Zonnepark Wijkerbroek

Capaciteit Ca. 20 MWp
Locatie Gemeente Wijk bij Duurstede
Grondovereenkomst Getekend
Vergunningen Aan te vragen
SDE+ Aanvraag in 2021
Netaansluiting Oplevering gepland voor 2021-2022
Planning Oplevering gepland voor 2021-2022

AFSTEMMING LANDSCHAPPELIJKE INPASSING EN OMGEVINGSPARTICIPATIE

In hetzelfde plangebied is nog een initiatief als kansrijk beoordeeld door de gemeente. Dit betreft het initiatief dat is ingediend door LC Energy. De gemeente heeft als voorwaarde gesteld dat LC Energy, Sunvest en EWEC hun plannen ten aanzien van de landschappelijke inpassing en ten aanzien van de communicatie, gezamenlijk ontwikkelen.
Op onderstaande afbeelding is het gezamelijke plangebied weergegeven. Het gearceerde plangebied rechtsonder wordt door LC Energy zelfstanding ontwikkeld.

MEEDOEN:

Sunvest, EWEC en LC Energy én ook de gemeente Wijk bij Duurstede hechten aan een degelijk en zorgvuldig omgevingsproces. Waarin iedereen gehoord kan worden en er schriftelijke vastlegging plaatsvindt van vragen en antwoorden.

Online bijeenkomsten
In samenspraak met de gemeente is besloten tot digitale inloopavonden. Deze digitale vorm van samenkomst komt voort uit de beperkingen voor ontmoetingen, die de overheid en het RIVM vanwege het Corona / Covid-19 virus opwerpt.

28 mei digitale inloopavond
Op 28 mei hebben Sunvest, EWEC en LC Energy een eerste digitale inloopavond georganiseerd. Deze inloopavond is georganiseerd speciaal voor de bewoners van en nabij het gebied Het Wijkerbroek. De uitkomsten van deze eerste digitale inloopavond vindt u onder ‘Downloads’ onderaan deze pagina.

2 juni digitale inloopavond
Op 2 juni organiseren Sunvest, EWEC en LC Energy een digitale inloopavond voor de bewoners van de gemeente Wijk bij Duurstede en belanghebbenden. Tijdens deze sessie zullen wij als initiatiefnemers, samen met een landschapsarchitect, onze plannen presenteren. In de plannen die presenteren zullen de uitkomsten van een digitale inloopavond, op 28 mei, meegenomen zijn en teruggekoppeld worden.

Datum: 2 juni 2020
Tijdstip: 19h30 uur openen wij de digitale omgeving. De sessie zal ongeveer 1,5 uur duren.

Aanmelden voor 2 juni
Aanmelden vooraf is nodig om toegang te krijgen tot de digitale inloopavond. Om u aan te melden kunt u vanaf nu tot ongeveer één uur tot aanvang van de digitale inloopavond een mail sturen aan gijs@LCEnergy.nl of jeroen@sunvest.nl onder vermelding van ‘Wijkerbroek 2 juni en uw naam en adres. Wij sturen u dan de inloggegevens en nadere informatie per email toe.

Planning:

De oplevering van het zonnepark staat nu gepland voor 2021/2022.

Heeft u interesse in een zonnepark?

Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar jeroen@sunvest.nl