Zonnepark Wijkerbroek, Wijk bij Duurstede

Op 14 april 2020 heeft het college van de gemeente Wijk bij Duurstede besloten om onder voorwaarden in te stemmen met het principeverzoek van Sunvest en EWEC voor de realisatie van een zonnepark van netto 14,2 ha in Wijkerbroek.

Eind december 2020 hebben we onze vergunningaanvraag ter beoordeling aangeboden aan de gemeente Wijk bij Duurstede. Op dit moment worden die stukken door de gemeente beoordeeld, voordat het plan definitief door de gemeente in behandeling wordt genomen en publiekelijk ter inzage komt.

Gezamenlijk ontwerp

Het afgelopen half jaar hebben we samen met collega ontwikkelaar LC Energy een gezamenlijk landschappelijk ontwerp gemaakt voor onze zonneparken in Wijkerbroek. Ook zijn we samen met LC Energy en EWEC opgetrokken in de communicatie met de omwonenden om een breed beeld te krijgen van de wensen van de omgeving. Daar is veel uitgekomen, en dit hebben wij meegenomen in de aanpassingen voor de plannen van de zonneparken.

De meest gehoorde reactie op de landschappelijke inpassingsplannen was dat omwonenden zo min mogelijk van de zonneparken willen merken. Met name aan het begin van de Broekweg (bij de Romeinenbaan) waren in het eerste gezamenlijk ontwerp de zonneparken erg aanwezig. LC Energy heeft daarop haar plan aan de Broekweg bijgesteld en ook Sunvest is aan de slag gegaan. Om het zonnepark verder van de weg af te kunnen leggen moesten we een stuk grond ruilen. Die gesprekken voor de grondruil zijn we in de zomer gestart en hebben we in december afgerond. Daarna hebben we ons plan afgerond en eind december ingediend. Het resultaat van de grondruil is dat het plangebied voor het zonnepark nu ruim 100 meter van de weg afligt en veel minder zichtbaar is. Op de kaart is te zien hoe het gezamenlijk plangebied van de zonneparken van LC Energy en Sunvest er uitziet. De kaart komt uit het landschappelijk inpassingsplan dat onderdeel is van de ingediende vergunningsaanvraag.

Hier kunt u de volledige afbeelding downloaden.

Sunvest en EWEC hebben samen de plannen voor het initiatief Zonnepark Wijkerbroek ingediend. Sunvest en EWEC hebben het plan om het dit initiatief in samenwerking verder te ontwikkelen en beheren, waarbij EWEC mede-eigenaar wordt van het zonnepark.

PLANGEBIED

Het plangebied is gelegen ten zuiden van het Amsterdam Rijnkanaal, ten noorden van de Middelweg West en aan de Broekweg. Dit gedeelte van het buitengebied van Wijk bij Duurstede is ook wel bekend als ‘Het Wijkerbroek’. De projectlocatie is groot genoeg om een zonnepark van ruim 20 MWp te realiseren. Een dergelijk zonnepark levert voldoende stroom voor circa 6.000 woningen.

 

Zonnepark Wijkerbroek

Capaciteit Ruim 20 MWp
Locatie Gemeente Wijk bij Duurstede
Grondovereenkomst Getekend
Vergunningen Aan te vragen
SDE+ Aanvraag in 2021
Netaansluiting Oplevering gepland voor 2021-2022
Planning Oplevering gepland voor 2021-2022

Afstemming landschappelijke inpassingen en omgevingsparticipatie

In hetzelfde plangebied is nog een initiatief als kansrijk beoordeeld door de gemeente. Dit betreft het initiatief dat is ingediend door LC Energy. De gemeente heeft als voorwaarde gesteld dat LC Energy, Sunvest en EWEC hun plannen ten aanzien van de landschappelijke inpassing en ten aanzien van de communicatie, gezamenlijk ontwikkelen. Dat is het afgelopen jaar ook gebeurd. Sunvest, LC Energy en EWEC zijn gezamenlijk opgetrokken qua landschappelijk ontwerp, hebben samen omwonenden bezocht en hebben samen twee informatieavonden georganiseerd.

MEEDOEN:

Sunvest, EWEC en LC Energy én ook de gemeente Wijk bij Duurstede hechten aan een degelijk en zorgvuldig omgevingsproces. Waarin iedereen gehoord kan worden en er schriftelijke vastlegging plaatsvindt van vragen en antwoorden.

Online bijeenkomsten
In samenspraak met de gemeente zijn twee digitale inloopavonden georganiseerd. Deze digitale vorm van samenkomst komt voort uit de beperkingen voor ontmoetingen, die de overheid en het RIVM vanwege het Corona / Covid-19 virus opwerpt.

28 mei digitale inloopavond
Op 28 mei hebben Sunvest, EWEC en LC Energy een eerste digitale inloopavond georganiseerd. Deze inloopavond is georganiseerd speciaal voor de bewoners van en nabij het gebied Het Wijkerbroek. De uitkomsten van deze eerste digitale inloopavond vindt u onder ‘Downloads’ onderaan deze pagina.

2 juni digitale inloopavond
Op 2 juni hebben Sunvest, EWEC en LC Energy ook een digitale inloopavond voor de bewoners van de gemeente Wijk bij Duurstede en belanghebbenden georganiseerd. In de plannen die gepresenteerd zijn, zijn de uitkomsten van een digitale inloopavond, op 28 mei, meegenomen en teruggekoppeld worden. De uitkomsten van deze tweede digitale inloopavond vindt u onder ‘Downloads’ onderaan deze pagina.

 

PLANNING:

De oplevering van het zonnepark staat nu gepland voor 2022/2023.

Heeft u interesse in een zonnepark?

Neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar jeroen@sunvest.nl