Bijdrage energietransitie

Oppervlak zonnepark

14 hectare

Capaciteit

22 MWp

Productie

22.000 MWh per jaar

CO2 reductie

14.000 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens


7.000

Jeroen Schmaal

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

Zonnepark Wijkerbroek

Overzicht zonnepark Wijkerbroek 2

Op 14 april 2020 heeft het college van de gemeente Wijk bij Duurstede besloten om onder voorwaarden in te stemmen met het principeverzoek van Sunvest en EWEC voor de realisatie van een zonnepark van netto 14,2 ha in Wijkerbroek.

Het plangebied is gelegen ten zuiden van het Amsterdam Rijnkanaal, ten noorden van de Middelweg West en aan de Broekweg. Dit gedeelte van het buitengebied van Wijk bij Duurstede is ook wel bekend als ‘Het Wijkerbroek

Eind december 2020 hebben we onze vergunningaanvraag ter beoordeling aangeboden aan de gemeente Wijk bij Duurstede. Op dit moment worden die stukken door de gemeente beoordeeld, voordat het plan definitief door de gemeente in behandeling wordt genomen en publiekelijk ter inzage komt.

Gezamenlijk ontwerp LC Energy

In hetzelfde plangebied is nog een initiatief als kansrijk beoordeeld door de gemeente. Dit betreft het initiatief dat is ingediend door LC Energy. De gemeente heeft als voorwaarde gesteld dat LC Energy, Sunvest en EWEC hun plannen ten aanzien van de landschappelijke inpassing en ten aanzien van de communicatie, gezamenlijk ontwikkelen. Dat is het afgelopen jaar ook gebeurd. Sunvest, LC Energy en EWEC zijn gezamenlijk opgetrokken qua landschappelijk ontwerp, hebben samen omwonenden bezocht en hebben samen twee informatieavonden georganiseerd.

Het afgelopen half jaar hebben we samen met collega ontwikkelaar LC Energy een gezamenlijk landschappelijk ontwerp gemaakt voor onze zonneparken in Wijkerbroek. Ook zijn we samen met LC Energy en EWEC opgetrokken in de communicatie met de omwonenden om een breed beeld te krijgen van de wensen van de omgeving. Daar is veel uitgekomen, en dit hebben wij meegenomen in de aanpassingen voor de plannen van de zonneparken.

De meest gehoorde reactie op de landschappelijke inpassingsplannen was dat omwonenden zo min mogelijk van de zonneparken willen merken. Met name aan het begin van de Broekweg (bij de Romeinenbaan) waren in het eerste gezamenlijk ontwerp de zonneparken erg aanwezig. LC Energy heeft daarop haar plan aan de Broekweg bijgesteld en ook Sunvest is aan de slag gegaan. Om het zonnepark verder van de weg af te kunnen leggen moesten we een stuk grond ruilen. Die gesprekken voor de grondruil zijn we in de zomer gestart en hebben we in december afgerond. Daarna hebben we ons plan afgerond en eind december ingediend. Het resultaat van de grondruil is dat het plangebied voor het zonnepark nu ruim 100 meter van de weg afligt en veel minder zichtbaar is. Op de kaart is te zien hoe het gezamenlijk plangebied van de zonneparken van LC Energy en Sunvest er uitziet. De kaart komt uit het landschappelijk inpassingsplan dat onderdeel is van de ingediende vergunningsaanvraag. De rood omlijnde percelen zijn de zonnevelden van Sunvest. 

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp
Vergunningen
Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren Natuurlijke Zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Lokale gemeenschap

Sarida van der Meer

Bestuurslid EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC)

“Sunvest was de eerste ontwikkelaar die zeggenschap en rendement met ons wilde delen.”
Sarida van der Meer

Podcastserie ‘Op de bres voor een groene RES’

Hoe zorg je ervoor dat de natuur en het aanleggen van zonne- en windparken in het landschap harmonieus samen gaan? Je hoort het in de podcast: Op de bres voor een groene RES. In deze podcast geven experts zoals Sunvest, je handvaten en delen ze hun ervaringen bij de bouw van een zonneveld.

Luister de aflevering via: Spotify     iTunes      Soundcloud

Afbeeldingen

Intekening zonnepark Wijkerbroek Wijk bij Duurstede

Communicatie met omwonenden

Sunvest vindt dat omwonenden en de omgeving altijd een belangrijke stem hebben bij de ontwikkeling van een Natuurlijk Zonnepark. In onze ervaring leidt dit tot een beter zonnepark waarbij de omgeving ook daadwerkelijk profiteert en mee kan doen met de energietransitie.

Sunvest heeft meerdere gesprekken gevoerd met direct omwonenden van het toekomstige zonnepark om hun feedback te verzamelen hoe het zonnepark het beste ingepast kan worden in de omgeving.

Daarnaast heeft Sunvest 2 informatieavonden georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden uit de omgeving. Naar aanleiding van feedback van de omwonenden zijn er aanpassingen gemaakt in het landschappelijke inpassingsplan van Zonnepark Wijkerbroek. Zo heeft er een grondruil plaatsgevonden waardoor het zonnepark nu ruim 100 meter van de weg afligt. Daarnaast zijn de zonnepanelen in een veld verlaagd naar 1.50 meter hoog om doorzicht en meer afwisseling te creëren van de velden met zonnepanelen. De lichtgrijze velden zijn 1.50 meter hoog.

Blijf op de hoogte van dit project

Meer informatie?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief voor Zonnepark Wijkerbroek. Via de nieuwsbrief  informeren wij u over de ontwikkelingen van het project.

Aanmelden nieuwsbrief