Zonnepark Zilverbeek

Bijdrage energietransitie

Oppervlakte zonnepark

15,3 hectare

Capaciteit

20 MWp

Productie

18.000 MWh per jaar

CO2 reductie

11.500 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens

6.000

20230916_1537_53195887531_o

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

Aangepast ontwerp foto

In december 2022 heeft Zonnepark Zilverbeek meegedaan aan de tender van de Gemeente Brummen en is samen met drie andere initiatieven beoordeeld als meest kansrijk. Het principeverzoek is goedgekeurd en daarmee is zonnepark Zilverbeek onderdeel van de plannen van gemeenteraad Brummen om duurzame energiebronnen op te zetten. In 2050 wil Brummen energieneutraal zijn. Om deze ambitie te verwezenlijken moet de energievraag lokaal opgewekt worden binnen de gemeente door middel van energiebesparing, zon op dak en ook zon op land. Het plan van Sunvest voor Zonnepark Zilverbeek zit nu in het proces voor een vergunningsaanvraag.

Het plangebied voor het zonnepark ligt in het beekdal van de Zilvense Broekbeek aan de Lendeweg in Hall. Er zijn twee eigenaren met totaal drie percelen die benut zullen worden voor het zonnepark. Met 9,2 ha netto draagt Zonnepark Zilverbeek bij aan de ambities van Brummen door circa 19.300 MWh per jaar op te wekken wat gelijk staat aan het stroomverbruik van gemiddeld 6.000 huishoudens.

Langs de Lendeweg wordt een strook van 20 meter gebruikt om het bestaande natuurgebied verder uit te breiden en daarmee de ruimtelijke impact van het zonnepark te beperken. Dit gebied leent zich uitstekend om (zeker ten opzichte van de huidige maisteelt) extra waarde toe te voegen aan de natuur, bodemkwaliteit en hydrologie van dit gebied. Die overtuiging werd bevestigd in de omgevingsconsultatie met natuur en milieuorganisaties en omwonenden. Het plan dat we hebben voor het ontwikkelen van het natuurlijke zonnepark Zilverbeek is een mooie symbiose van energieopwekking en natuurontwikkeling.

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp
Vergunningen
Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren Natuurlijke Zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Lokale gemeenschap

Afbeeldingen

Communicatie met omwonenden

Sunvest vindt dat omwonenden en de omgeving altijd een belangrijke stem hebben bij de ontwikkeling van een Natuurlijk Zonnepark. In onze ervaring leidt dit tot een beter zonnepark waarbij de omgeving ook daadwerkelijk profiteert en mee kan doen met de energietransitie.

Bij de ontwikkeling van zonnepark Zilverbeek hebben we in een vroeg stadium in een intensive consultatieronde de buurt en belanghebbende organisaties geïnformeerd en betrokken bij de planvorming. Nu we toewerken naar de vergunningsaanvraag heeft Sunvest meerdere informatieavonden georganiseerd voor direct omwonenden en geïnteresseerden uit de omgeving. Op basis van feedback van omwonenden en de informatieavonden zijn er aanpassingen geweest in het landschappelijk ontwerp.

Blijf op de hoogte van dit project

Meer informatie?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief voor Zonnepark Zilverbeek. Via de nieuwsbrief  informeren wij u over de ontwikkelingen van het project.

Aanmelden nieuwsbrief