Bijdrage energietransitie

Oppervlak zonnepark

41 hectare

Capaciteit

62 MWp

Productie

59.000 MWh per jaar

CO2 reductie

35.000 Ton per jaar

Stroom voor huishoudens

20.000

Ook zo'n project?

Bel of mail ons

030 341 0999

info@sunvest.nl

Zonnepark Lanakerveld

Op 14 mei 2020 heeft Sunvest de aanbesteding van de gemeente Maastricht gewonnen voor de aanleg van een zonneweide op het Lanakerveld van ongeveer 41 hectare.

De grond is in eigendom van Gemeente Maastricht en zal in erfpacht worden gegeven na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning. Het projectgebied wordt omgeven door een Belgisch industrieterrein, landbouwgebieden en een spoorlijn. Ten noordwesten van waar het zonnepark gepland is zal in de gemeente Lanaken afgravingen gaan plaatsvinden waarna een industriegebied zal worden ontwikkeld op het verlaagde terrein.

Op de plaats van het voorgenomen zonnepark geldt sinds 2003 de bestemming ‘Uit te werken bedrijfsterrein’. In de voorschriften is aangegeven dat bedrijven tot en met categorie 4(A) zijn toegestaan. Het zonnepark kan gezien worden als een elektriciteitsproductiebedrijf en past daarmee binnen de bestemming. Het projectgebied beslaat 41 hectare waarvan maximaal 32 hectare zal worden bedekt.

Na de aanbesteding is Sunvest in gesprek gegaan met diverse partijen en met omwonenden om het ontwerp te verbeteren. Hieronder in de afbeeldingen is een impressie weergegeven van het aangepaste plan.

Door omwonenden is aangegeven dat het wenselijk is om wat te doen aan het storende zicht op de Belgische industrie. Daarom wordt er door de Gemeente Maastricht, de Gemeente Lanaken en Sunvest nauw samengewerkt om aan de Nederlandse zijde van de landsgrens een brede groenzone te ontwikkelen met bomen die voor een visuele afscherming zorgen van de Belgische industrie. Tevens voorzien we in het ontwerp diverse ecologische maatregelen om de impact op het leefgebied van beschermde diersoorten in de omgeving te mitigeren. 

Sunvest heeft de vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Maastricht en wacht op een besluit van de raad. Bij een positief besluit verwachten wij om mee te doen met de SDE subsidieaanvraag tijdens het najaar van 2021.

Het project bevindt zich in de volgende fase:

Ontwerp

Vergunningen

Subsidie en financiering

Bouw

Stroom levering

Wij realiseren Natuurlijke Zonneparken

Informatie over dit project

Grondeigenaar

Landschap en natuur

Lokale gemeenschap

Alex Peters

Voorzitter Eerste Maastrichtse Energie Coöperatie (EMEC)

“Sunvest bood ons een gelijkwaardige samenwerking aan, zelfs zonder dat de gemeente Maastricht erop had aangedrongen, ons erbij te betrekken. Vanaf dat moment hadden wij als coöperatie niet meer de neiging, naar adders onder het gras te zoeken!”

Afbeeldingen

Communicatie met omwonenden

Sunvest vindt dat omwonenden en de omgeving altijd een belangrijke stem hebben bij de ontwikkeling van een Natuurlijk Zonnepark. In onze ervaring leidt dit tot een beter zonnepark waarbij de omgeving ook daadwerkelijk profiteert en mee kan doen met de energietransitie.

Sunvest heeft meerdere gesprekken gevoerd met direct omwonenden van het toekomstige zonnepark om hun feedback te verzamelen hoe het zonnepark het beste ingepast kan worden in de omgeving.

Daarnaast heeft Sunvest meerdere informatieavonden en interactieve informatiesessies georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden uit de omgeving.

Blijf op de hoogte van dit project

Meer informatie?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief voor Zonnepark Lanakerveld. Via de nieuwsbrief  informeren wij u over de ontwikkelingen van het project en sturen bijvoorbeeld uitnodigingen voor informatieavonden.

Aanmelden nieuwsbrief