Het zonnebeleid voor uw perceel in de gemeente Berkelland

De gemeente Berkelland heeft als doel gesteld om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken heeft de gemeente bepaald dat er niet alleen energie bespaard moet worden, maar dat er ook meer duurzame energie opgewekt moet worden. Hierin ziet de gemeente een rol weggelegd voor zonneparken. Naar schatting is er volgens de gemeente Berkelland ongeveer 415 hectare aan zonneparken nodig om te voldoen aan de vraag naar duurzame energie.

Daarom nodigt de gemeente Berkelland grondeigenaren uit om met initiatieven te komen voor het realiseren van zonneparken. Om goede keuzes te maken heeft de gemeente een beleidskader, Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energie (RODE), opgesteld waarin beschreven wordt op welke plekken en op welke wijze zonneparken gerealiseerd kunnen worden in de omgeving van Berkelland. Grondeigenaren die een initiatief willen starten om een zonneparken te bouwen kunnen gebruik maken van dit beleidskader bij het indienen van een initiatief bij de gemeente. In het kader wordt beschreven welke criteria en voorwaarden gesteld worden aan het landschappelijk inpassen van het zonnepark in de omgeving en op welke manier omwonenden moet kunnen participeren bij het project.

Mogelijkheden voor uw perceel onderzoeken?

Wilt u weten of het ook voor u interessant kan zijn om een zonnepark beginnen op uw perceel? Dan komen wij graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 030 341 0999 of mail naar info@sunvest.nl. We kunnen dan een gratis quick scan voor u uitvoeren om de mogelijkheden en de bijbehorende vergoedingen te bepalen.

Voor meer informatie over het beleid van uw gemeente kunt u gebruik maken van de volgende weblinks:

Beleidsstuk Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking (RODE)

Regionale Energie Strategie (RES)