Profijt

Lokale gemeenschap

Samen op groen

Sunvest vindt dat de lokale gemeenschap in de omgeving van een zonnepark inspraak en een beloning verdient voor het mogelijk maken van de energietransitie. Zo worden de lusten en lasten eerlijk verdeeld. De lokale gemeenschap wordt gehoord en betrokken tijdens de ontwerpfase van het zonnepark en ook bieden wij de mogelijkheid om (financieel) te profiteren van de opbrengsten van het zonnepark. Vaak werken we hiervoor samen met een lokale energie coöperatie

Volumekorting voor lokale dakprojecten

Wij initiëren bij elk zonnepark dat wij ontwikkelen een lokaal initiatief voor zonne-energie op daken in de lokale gemeenschap, tegen een gereduceerd tarief. Zo laten we de lokale gemeenschap meeprofiteren van het inkoopvolume van de panelen en omvormers van het zonnepark.

Educatie

Bij elk project bieden wij lesmateriaal aan voor lokale basisscholen. Hiermee kunnen zij de leerlingen onderwijzen over duurzame energie en de bescherming van onze natuur.

Lokale gemeenschap

Sunvest vindt dat de lokale gemeenschap in de omgeving van een zonnepark inspraak en een beloning verdient voor het mogelijk maken van de energietransitie.

Korting

Wij initiëren bij elk zonnepark dat wij ontwikkelen een lokaal initiatief voor zonne-energie op daken in de lokale gemeenschap, tegen een gereduceerd tarief.

Profijt

Mogelijkheden tot financiële participatie

Zon-obligaties

De energie coöperatie geeft zon-obligaties uit met een vastgestelde rente en looptijd. De burgers investeren via de energie coöperatie in het zonnepark en ontvangen hiervoor een aantrekkelijk rendement op hun geïnvesteerd vermogen. Vaak kan er al ingestapt worden vanaf een investering van 25 euro.

Postcoderoos

Vanaf 2021 geldt een terugleversubsidie. Energiecoöperaties krijgen dan een vergoeding per opgewekte kWh. Die moeten ze zelf onder de deelnemers verdelen. Je zit dus niet meer vast aan een bepaalde energieleverancier. En ook als je verhuist heeft dat geen consequenties meer. Elk jaar worden tarieven vastgesteld die voor coöperaties die dat jaar starten, 15 jaar gelden. Je hebt dus langdurige zekerheid over het rendement op je investering.

Omgevingsfonds

Bij een aantal van onze projecten komt een deel van de opbrengsten ten goede van een lokaal beheerd omgevingsfonds. De hoogte is afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte stroom. Met het geld kunnen lokale initiatieven op voor ons belangrijke thema’s zoals natuur, kringloop landbouw of duurzame energie geholpen worden.

Zon op dak

Sunvest bouwt haar zonneparken zelf. Als we de panelen voor het park inkopen, bestellen we altijd een paar duizend panelen extra. Voor de lokale gemeenschap organiseren we met deze panelen een Zon op Dak actie. Wij bieden dan vaak samen met een lokale installateur een kwalitatief hoogwaardige zonne-installatie voor op uw dak aan met een fikse korting.